U, de petitionaris
200505 kiosk haaren pagina 22 1

Verzoek om extra ontwerp voor nieuwe kiosk in Haaren

239 ondertekeningen

Onlangs zijn twee ontwerpen voor een nieuwe kiosk voor het mgr. Bekkersplein gepresenteerd, waaruit inwoners van Haaren kunnen kiezen.

Wij zijn van mening dat een derde, moderner, groener ontwerp dat ingezonden is geschikter is en als keuze optie voor de inwoners van Haaren een kans verdiend.

Onderteken deze petitie als u van mening bent dat de gemeente dat eigentijdse ontwerp mee zou moeten nemen in de keuzelijst.

Petitie

Wij

betrokken inwoners van Haaren

 

constateren

dat de keuzeopties voor de Haarense kiosk beperkt zijn en er een moderner ontwerp beschikbaar is.

 

en verzoeken

de gemeente Haaren om het modernere ontwerp mee te nemen in de keuzelijst voor haar inwoners.

Het antwoord

Petitie niet aangenomen door gemeente

De wethouder heeft in de zomer gereageerd op de petitie en de gemeente blijft van mening dat er een duidelijk proces is geweest met een klankbordgroep waarbij is gekozen voor één architect en twee klassieke ontwerpen.

Hieronder toelichting van wethouder van Hal:

In het hele proces hebben we afgestemd met een klankbordgroep. Daar is een proces mee afgesproken. Iedereen zou opgeroepen worden om suggesties in te sturen. Die ingestuurde suggesties zouden voorgelegd worden aan een architect die mede gekozen is door de klankbordgroep. Die architect zou 2 of meer suggesties uitwerken. De uitgewerkte ideeën zouden voorgelegd worden aan de Haarense gemeenschap. De uitslag van die keuze zou bindend zijn. Zo is gehandeld. Door een misverstand met de afdeling communicatie van de gemeente is er in het hele proces een keer een verkeerd bericht naar buiten gegaan. Dat is daarna snel gecorrigeerd. Dat is vervelend dat dat gebeurd is. Dat betreur ik ook zeer. In overleg met de klankbordgroep hebben we besloten om toch de vooraf gekozen lijn te volgen. Aldus is gebeurd. Hopelijk is het proces u duidelijk. Dat sommige mensen andere suggesties mooier vinden is goed mogelijk. Over smaak valt niet te twisten. Duidelijk is wel dat de ingestuurde ideeën een duidelijke voorkeur lieten zien en op basis daarvan heeft de architect 2 ideeën uitgewerkt die aan die voorkeur tegemoet kwamen.

Hopelijk is het traject u duidelijk.

Met vriendelijke groet, Harry van Hal, wethouder

230+ ondertekenaars in onze kleine gemeente blijkt onvoldoende om een derde ontwerp mee te nemen in de keuzelijst.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Haaren 
Petitieloket:
Einddatum:
21.07.2020 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Inwoner Haaren 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie niet aangenomen door gemeente

De wethouder heeft in de zomer gereageerd op de petitie en de gemeente blijft van mening dat er een duidelijk proces is geweest met een klankbordgroep waarbij is gekozen voor één architect en twee klassieke ontwerpen.

Hieronder toelichting van wethouder van Hal:

*In het hele proces hebben we afgestemd met een klankbordgroep. Daar is een proces mee afgesproken.

+Lees meer...

Iedereen zou opgeroepen worden om suggesties in te sturen. Die ingestuurde suggesties zouden voorgelegd worden aan een architect die mede gekozen is door de klankbordgroep. Die architect zou 2 of meer suggesties uitwerken. De uitgewerkte ideeën zouden voorgelegd worden aan de Haarense gemeenschap. De uitslag van die keuze zou bindend zijn.* Zo is gehandeld. Door een misverstand met de afdeling communicatie van de gemeente is er in het hele proces een keer een verkeerd bericht naar buiten gegaan. Dat is daarna snel gecorrigeerd. Dat is vervelend dat dat gebeurd is. Dat betreur ik ook zeer. In overleg met de klankbordgroep hebben we besloten om toch de vooraf gekozen lijn te volgen. Aldus is gebeurd. Hopelijk is het proces u duidelijk. Dat sommige mensen andere suggesties mooier vinden is goed mogelijk. Over smaak valt niet te twisten. Duidelijk is wel dat de ingestuurde ideeën een duidelijke voorkeur lieten zien en op basis daarvan heeft de architect 2 ideeën uitgewerkt die aan die voorkeur tegemoet kwamen.

Hopelijk is het traject u duidelijk.

Met vriendelijke groet, Harry van Hal, wethouder

230+ ondertekenaars in onze kleine gemeente blijkt onvoldoende om een derde ontwerp mee te nemen in de keuzelijst.

31.07.2020

Petitie is aangeboden aan de gemeente

De petitie is vandaag aangeboden met het volgend begeleidend schrijven:

// Het is u vast niet ontgaan dat er binnen het dorp enige reuring is ontstaan over de nieuwe kiosk ontwerpen en vooral ook de stemmingsprocedure en aanbesteding daarvan aan één architectenbureau.

Er bleek een ander ontwerp te zijn ingediend dat niet wordt aangeboden aan de inwoners.

Een petitie is daarom geïnitieerd, omdat bleek dat meer inwoners vinden dat het ontwerp mee zou moeten doen en er een democratische stemmingsprocedure hoort plaats te vinden. Dat zijn betrokken inwoners van Haaren die graag een moderne, groene oplossing zien voor plein en omgeving waar we trots op kunnen zijn.

De petitie is te vinden via de volgende link:

https://kioskinhaaren.petities.nl

De petitie is tot op heden ondertekend door 232 unieke inwoners.

+Lees meer...

Hierbij bieden deze inwoners u graag de petitie aan met het verzoek om het betreffende ontwerp en architect te laten meedingen in de gemeentelijke aanbesteding, zoals dat ons insziens hoort.

Met oog op 5 augustus als datum waarop u de uitslag tussen de reeds door u aangeboden ontwerpen bekend wenst te maken vragen wij u tevens deze datum te herzien om een eerlijke stemming mogelijk te maken.

Bijlage: Ondertekenaars Petitie

Wij horen graag spoedig van u. //

21.07.2020

21 juli laatste dag om de petitie te ondertekenen

Hallo allen,

Bedankt voor het ondertekenen van de petitie.

De einddatum vd petitie is na een verzoek verlengd tot 21 juli. Daarna gaat hij naar de gemeente, zodat zij voldoende tijd hebben om het verzoek in behandeling te nemen.

Stuur de petitie dus snel door andere betrokkenen als je dat nog niet had gedaan!

https://kioskinhaaren.petities.nl .

13.07.2020