U, de petitionaris

Verkeer Woerden West

467 ondertekeningen

Het huidige voorstel van het college aan de raad betreffende de verbeterplannen aan de ontsluitingswegen stuiten op veel verzet in Woerden-west. Wij willen een duurzame oplossing en geen verschuiving van de problemen en veiligheidsrisico's.

Slechts probleem verplaatsen voor 12 miljoen Wij zeggen NIET DOEN! Wij zijn van mening dat het beter moet, steun ons!

Een alternatief plan voor 4,6 miljoen is ook een lapmiddel en is tevens kiezersbedrog. Van de huidige coalitie hadden meerdere partijen een randweg in het partijprogramma staan voor de verkiezingen van 19 maart 2014. Dat zijn 20 van van de 31 zetels!

Een goed plan van de ondernemerskring Woerden verdient het om goed onderzocht te worden. Nu is de kans om af te rekenen met het vele verkeer in Woerden west.

Petitie

Wij

Bewoners van de Heren van Woerden, de omliggende ondernemers en alle bewoners van Woerden West.

 

constateren dat:

De huidige plannen lossen problemen niet op maar verschuiven deze naar andere straten. Er is bij de onderzoeken naar de doorstroming geen rekening gehouden met de veiligheid van fietsers. Dat zijn o.a. onze schoolgaande kinderen. Zij hebben voorrang op de rotonde en dit belemmert de doorstroming.

 

en verzoeken

Het huidige raadsvoorstel niet ter stemming brengen en een nader onderzoek te doen, te weten een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA). Dit is een hulpmiddel om alle belangen van een project te wegen en risico's in kaart te brengen.

Het antwoord

Overhandigd aan de burgemeester van Woerden

Overhandigd aan de burgemeester van Woerden, maar het heeft niet mogen baten.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Woerden 
Petitieloket:
Einddatum:
02-07-2016 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Marc Tijsmans 
Organisatie:
VVE de Hertog/Burgers Woerden 
Website:Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Overhandigd aan de burgemeester van Woerden

Overhandigd aan de burgemeester van Woerden, maar het heeft niet mogen baten.

25-08-2015

gemeenteraad beslist om toch gewoon eigen plan uit te voeren

Op donderdag 2 juli jl heeft de gemeenteraad toch gewoon zijn zin doorgedreven en de eigen plannen vrijwel onveranderd in stemming gebracht. Ondanks een groot signaal uit de samenleving in de vorm van acties en een petitie met 460 handtekeningen, waar geen enkele reactie op gegeven is.

+Lees meer...

Ook een goed plan van OKW gunt men geen blik waardig. Wel wil de vrantwoordelijk  wethouder voor de toekomst graag participatie van de inwoners en de ondernemers bij volgende projecten. Een schoolvoorbeeld van deze participatie, in meest optimale vorm zelfs,  heeft de wethouder samen met de coalitie in dit geval  echter dusdanig gefrustreerd, dat het voor de toekomst een groot probleem lijkt te gaan worden om nog een beroep op deze groepen te kunnen doen. Een ernstiger verstoring van de relatie met de ondernememers als ook met de burgers van Woerden is immers moelijk denkbaar. Helaas voor Woerden gaat een mooie gelegenheid om een einde te maken aan de overvolle Rembrandlaan, J Israelslaan, Boerendijk, Hoge Rijndijk, en Hollandbaan verloren. De verkoop van een perceel op Rietveld 25 zorgt ervoor dat het OkW plan niet meer ten uitvoer gebracht kan worden op de manier zoals men dit had aangegeven. Een toezegging aan  de ondernemers en  de burgerij van 30 jaar geleden komt men nu wederom NIET na.  WOERDEN West blijft zitten met veel verkeer, geluidsoverlast, fijnstof en roet. Geluidsarm asfalt helpt hier echt niet bij. Immers een optrekkende en remmende vrachtwagen krijg je hier niet stiller mee. De coalitie denkt van wel............  Alle ondertekenaars van deze petitie hartelijk dank voor de steun. Het heeft helaas niet mogen baten.

04-07-2015

gemeenteraad vergadert verder over verkeer op 2 juli 2015

http://www.rplfm.nl/index.php/6367-bewoners-heeren-van-woerden-houden-hoop   Er Is nog geen beslissing gevallen. Wat gaat er beslist worden? Het plan van OKW is een prima altnatief, wat de luchtkwaliteit en het leefmilieu in Woerden west sterk zal verbeteren.

+Lees meer...

Indien de randweg de verplicht te volgen rijroute gaat worden dan levert dit zeer veel op. Geen zware vrachtwagens meer door de wijk. Geen trillingen, geen roet, geen fijnstof van deze zware motoren meer. Het verkeer zal aanzienlijk minder druk en dus veiliger worden. Immers veel minder conflicterende siituaties met fietsers op rotondes. Natuurlijk kost de randweg een stukjje weiland. Milieuvoorvechters zullen dit als tegen argument gebruiken. Echter een betere leefomgeving door schonere lucht en minder lawaai is ons LEEFmilieu. Bovendien is het ook een feit dat de oorspronkelijke plannen van de gemeente ook ten koste gaan van groenstroken. Immers wegen verbreden en aanleg van rotondes neemt ook ruimte in. Deze ruimte is nu nog in gebruik als groenstrook naast de weg en als groen bij de Badkuip.    

http://www.rplfm.nl/index.php/6367-bewoners-heeren-van-woerden-houden-hoop
30-06-2015