You, the petitioner
Screenshot 20221010 180913

Verhoog de vergoeding van de stroomkosten voor de COPD-zuurstofconcentrator

879 signatures

Veel patiënten met een zuurstofconsentrator zitten boven de aankomende energie plafond van 2900Kwh Mensen met meerdere medische apparatuur moeten hier de hoofdprijs voor gaan betalen bovenop de al duurdere energieprijzen. Vanaf 01-01-2023 gaat de vergoeding naar €0.12 i.p.v. €0.06 maar nog te weinig

Petition

We

COPD-patiënten en andere patiënten die afhankelijk zijn van stroomverbruikende medische apparatuur.

 

establish that:

  • Landelijk is bij alle zorgverzekeraars geregeld dat een COPD-patiënt met een zuurstofconcentrator een vergoeding krijgt van €0,06 per uur voor stroomkosten.
  • De werkelijke kosten zijn inmiddels vele malen hoger.
  • De onzekerheid als deze kosten nog gaan stijgen in 2023 zonder tegemoetkomingen vanuit Den Haag
  • Dat het kan gebeuren dat er COPD en andere afhankelijke patiënten deze extra kosten niet meer kunnen betalen en worden afgesloten van gas en licht.

 

and request

deze vergoedingen naar de daadwerkelijke kosten op dit moment te brengen, per kwartaal vast te stellen.

The answer

Bindend advies SKGZ daadwerkelijke kosten zuurstofconsentrator moeten volledig vergoed worden

Vandaag heeft de familie Kentie het goede nieuws ontvangen van het SKGZ met het bindend advies dat Menzis zorgverzekeraar de daadwerkelijk gemaakte stroomkosten van de zuurstofconcentrator volledig moeten vergoeden. Dit is prachtig nieuws en betekent dat dit ook voor alle andere zorgverzekeraars een bindend advies is en zij dit ook moeten opvolgen. Deze uitspraak kunt u hier terugvinden op www.skgz.nl en hier het bindend advies te downloaden als pdf-bestand om deze te gebruiken in u eigen situatie en zorgverzekeraar.

U kunt uitrekenen of u vanaf dat u een zuurstofconsentrator gebruikt de daadwerkelijk gemaakte stroomkosten ook volledig vergoed heeft gekregen en zo niet dit alsnog te gaan doen met behulp van deze uitspraak.

Ons dank en felicitatie aan de familie Kentie voor dit mooie resultaat.

Ook ons dank aan Vanda van der Kooi van het Eindhovense Dagblad die door deze petitie met ons en de familie Kentie in contact is gekomen en over dit onderwerp al geschreven heeft en deze uitslag morgen ook in het ED zal melden.

Ons dank aan iedereen die deze petitie hebben ondertekend en willen wij vragen dit zoveel mogelijk te delen.

Mvg, Hans en Ilja Panningen

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2023-02-23 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
H&I Panningen  
Organisation:
Namens alle patiënten van noodzakelijke medische apparatuur thuis 

History

Signatures

Updates

Van den Berg en Bontenbal (beiden CDA) vragen aan de Ministers van Volksgezondheid Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15867 Vragen van de leden Van den Berg en Bontenbal (beiden CDA) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Klimaat en Energie over de kosten van energieverbruik van medische apparaten (ingezonden 29 augustus 2022).

Vraag 1 Kent u de websites van zorgverzekeraars waarin wordt aangegeven welke vergoeding wordt gegeven bij gebruik van zuurstofapparatuur ?

Vraag 2 Bent u bekend met het feit dat er zieke mensen zijn die hun energierekening niet meer kunnen betalen maar wel een torenhoge energierekening ontvangen door het gebruik van zuurstofapparatuur ?

Vraag 3 Klopt het dat een zuurstofconcentrator een vermogen van een paar honderd Watt vraagt wanneer deze gebruikt wordt? Klopt het dat, wanneer deze 24 uur per dag wordt gebruikt, een elektriciteitsverbruik heeft van duizenden kilowatturen per jaar (bijvoorbeeld: 400 W x 24 uur x 365 dagen = ca. 3.500 kWh per jaar) en dus extra elektriciteitskosten van duizenden euro’s met zich mee kan brengen ?

Vraag 4 Deelt u de mening dat de vergoedingen die door zorgverzekeraars worden uitgekeerd in verhouding moeten staan met de daadwerkelijke energiekosten en dat dat nu niet het geval is ? Bent u er zich van bewust dat deze hoge energiekosten voor sommige mensen niet meer betaalbaar zijn ?

Vraag 5 Hoe gaat u deze schrijnende situatie aankaarten bij de zorgverzekeraars? Bent u bereid op zeer korte termijn met de zorgverzekeraars afspraken te maken over een realistische vergoeding door alle zorgverzekeraars voor het elektriciteitsverbruik van medische apparatuur in de thuissituatie, ook en met terugwerkende kracht voor dit jaar 2022 nog ?

.

2022-10-06