You, the petitioner
Duo straatmuzikanten met versterker   kopie

Verbod versterkte muziek straatmuzikanten Amsterdam Centrum

479 signatures

Ondanks de vele argumenten en het grote draagvlak voor een totaalverbod op versterkers door bewoners, ondernemers, straatmanagers, stadsdeel centrum en buurtregisseurs, is er in 2012 besloten slechts e.e.a. te willen beperken.

Dit beleid is in 2013 ingevoerd bij wijze van proef. De zo nadrukkelijk beloofde handhaving bleef echter uit en dus klaagden bewoners en ondernemers weer tevergeefs om de overlast een halt toe te roepen. Ook in 2013 traden straatartiesten- en muzikanten veel te hard, te lang en te vaak op.

Na 5 jaar overlast en een falend handhavingsbeleid is er begin 2014 eindelijk besloten om in Stadsdeel Centrum niet langer vergunningen af te geven voor het maken van versterkte straatmuziek in de openbare ruimte.

Dit betekent dat niet alleen straatmuzikanten maar ook straatartiesten zoals breakdancers geen versterkte muziek meer ten gehore mogen brengen. Men mag nog wel gewoon akoestisch blijven optreden.

Wij danken iedereen voor hun steun en wensen iedereen een prettige jaar zonder onnodige geluidsterreur!

Petition

We

Bewoners/ondernemers van Amsterdam centrum die geluidsoverlast ondervinden van straatmuzikanten die gebruik maken van versterkers

 

establish that:

Dat sinds de gemeente in 2010 een experiment startte om straatmuzikanten elektronische versterking te laten gebruiken, dit veel (geluids)overlast heeft veroorzaakt voor bewoners en ondernemers. Naast het overschot aan reguliere straatmuzikanten zijn er nu ook talloze straatmuzikanten die met hun versterkte muziek alles en iedereen willen overstemmen. Leuk voor dagjesmensen of toeristen, een ramp voor veel bewoners en ondernemers. Amsterdam verandert steeds meer in een pretpark. Er is steeds meer ‘zwerflawaai’!

Het zijn steeds dezelfde personen/bandjes die meerdere keren per dag dezelfde nummers spelen. En dat niet slechts één dag, of enkele dagen. Als het weer het toelaat staan ze er elke dag, het hele jaar door. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, uren non stop achter elkaar.

Het handhaven van de regels van de vergunningen is voor de politie niet haalbaar en is ook geen prioriteit omdat ze simpelweg niet de capaciteit hebben om alle artiesten te controleren op het naleven van de regels. De muzikanten mogen met hun vergunning twee maal per dag een half uur spelen op 1 plek. Het mag niet harder zijn dan 74 dB en ze mogen niet na 23.00 uur spelen. In de praktijk echter spelen de artiesten veel te lang, te vaak en veel te hard en vaak blijven ze ook na 23.00 gewoon doorspelen. Het geluid zou niet boven omgevingsgeluiden uit mogen komen maar is in werkelijkheid vaak ook daar te horen waar je de muzikant niet eens meer kunt zien. En de politie heeft geen apparatuur om het aantal decibellen te meten.

Door het gebrek aan handhaving of consequenties verbonden aan het structureel overtreden van deze regels (zoals het intrekken van de vergunning) hebben de muzikanten vrij spel en blijft de overlast bestaan of neemt zelfs toe.

In 2010 zijn er al veel klachten hierover ingediend, en de afdeling Vergunningen van de gemeente was er dan ook van overtuigd dat dit experiment moest stoppen. Dit is ook dringend geadviseerd aan de gemeente en de wethouder, en men ging er van uit dat versterkte straatmuziek weer verboden zou worden. Begin 2011 bleek echter dat dit rampzalige experiment tegen alle adviezen in toch was verlengd.

Jeanine van Pinxteren verkondigde in augustus 2011 op AT5 dat ze van de versterkers af wil, maar tot op heden (juni 2012) is er nog steeds niets aan het vergunningenbeleid veranderd. Op de Dam is het spelen met versterkte muziek momenteel niet meer toegestaan, dankzij een petitie van een bewoner. Wij willen echter pleiten voor een verbod in de hele binnenstad, omdat een gebiedsverbod slechts het verplaatsen van het probleem is.

 

and request

Om een verbod op optredens van straatmuzikanten die met versterking spelen, dan wel het stoppen met het verschaffen van nieuwe vergunningen. En dat niet in 1 bepaald gebied zoals op de Dam maar in heel Stadsdeel centrum. Gebiedsverboden betekent slechts het verplaatsen van het probleem.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Amsterdam Centrum 
Petition desk:
Closing date:
2013-12-31 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden 
Website:

History

Signatures

Updates

Nog steeds straatartiesten met versterkte muziek op Amsterdamse pleinen

Straatartiesten die met versterkers spelen zorgen voor overlast rondom het Leidse- en Rembrantplein. Buurtbeheergroep Leidse in Last wil dat net als op de Dam versterkers verboden worden.

+Read more...

De burgemeester had al zoiets toegezegd, waarom zitten omwonenden van het Leidseplein dan nog steeds met oordoppen in hun eigen huiskamer? Met Robert Domhof, straatmanager van het Leidseplein en Marijke Shahsavari — Gemeenteraadslid CDA. Zie: http://vragenvuur-amsterdam.nl/?p=672 TEKEN SVP ONZE PETITIE OM DE VERSTERKERS TE STOPPEN! http://petities.nl/petitie/verbod-versterkte-muziek-straatmuzikanten-amsterdam-centrum

2012-07-03

Stop de geluidsterreur van straatmuzikanten met versterkers in Amsterdam

Heb je overlast van de decibellen van muzikanten in Amsterdam die versterkers gebruiken? Leidseplein, Rembrandtplein, Nieuwmarkt, Spui of waar dan ook? Kom je niet verder met klagen bij de politie en/of de gemeente? Teken de petitie voor een verbod op versterkers en wij zorgen dat jouw stem gehoord word: http://petities.nl/petitie/verbod-versterkte-muziek-straatmuzikanten-amsterdam-centrum Ken je nog meer mensen met dit probleem? Stuur de petitie door! Hartelijk dank!.

2012-07-02

Vragenvuur Salto TV met als onderwerp de overlast van versterkte straatmuziek woensdag 27 juni

Het derde onderwerp van het programma vragenvuur van Salto TV van woensdag 27 juni gaat over de overlast van versterkte muziek van straatmuzikanten. Aan het woord Kid van bewonersvereniging Leidse in Last, en in de studio Marijke Shahsavari van het CDA en Robert Domhof, straatmanager van het Leidseplein.

+Read more...

Marijke Shahsavari benoemt meerdere malen dat de burgemeester een half jaar geleden al heeft toegezegd de versterkers te gaan verbieden. Waarom dit nog steeds niet is gebeurd is haar onduidelijk. En ons ook want wij zijn er al lange tijd mee bezig. Shahsavari gaat de burgemeester er nogmaals aan herinneren en zegt dat hij een man van zijn woord is. Betekent dit dat wij binnenkort dan eindelijk van deze ellende zijn verlost? Laten we het hopen! Voor het item, zie: http://vragenvuur-amsterdam.nl/?page_id=264 (klik op 27 juni). Zie voor de verkorte youtube versie, zie: http://vragenvuur-amsterdam.nl/?p=672 Ook de petitie tekenen om VERSTERKTE muziek te stoppen? Ga naar: http://petities.nl/petitie/verbod-versterkte-muziek-straatmuzikanten-amsterdam-centrum  

2012-06-27