You, the petitioner
039 500pix

Varen op het Apeldoorns kanaal moet

874 signatures

Wij vragen de gemeente Heerde om de bruggen in Wapenveld beweegbaar en bedienbaar te maken voor de BM-klasse en varend erfgoed. Dit in lijn met het Regiodebat provincie Gelderland in 2009 waar 298 van de 300 aanwezigen zich uitspraken voor een bevaarbaar kanaal.

Petition

We

Bewoners van Wapenveld, Heerde, Hattem en kanaalgemeenten, watersporters en schippers varend erfgoed

 

observe

  • dat door de sanering en renovatie van het Apeldoorns kanaal in 2016 dankzij een bijdrage van de provincie Gelderland van 10 miljoen euro, de kern Wapenveld bereikbaar kan worden voor de BM-klasse en historische binnenvaartschepen.

  • Dit kan uitgevoerd worden dankzij de bijdrage van 3,1 miljoen euro die de provincie Gelderland beschikbaar heeft gesteld om de bruggen tussen Hattem en Wapenveld beweegbaar en bedienbaar te maken.

 

and request

de gemeenteraad van Heerde om hun verantwoordelijkheid te nemen en in overleg te treden met maatschappelijke organisaties en ondernemers om het noodzakelijke beheer en onderhoud toekomstvast te regelen.

The answer

Geen bevaarbaar Apeldoorns Kanaal

Op 29 november vergaderde de Commissie ROW van Prov. Staten over de ontwikkelingen rond het Apeldoorns Kanaal. Hierbij diende de Statenbrief van gedeputeerde Josan Meijers van 7 november als basisstuk (zie ook artikel Bevaarbaar Apeldoorns Kanaal lijkt van de baan). In de brief wordt gesteld, dat bevaarbaarheid van het AK vanwege de vermeende hoge kosten niet realiseerbaar is gebleken. (...)

Lees verder op Apeldoornskanaal.com

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Heerde 
Petition desk:
Closing date:
2016-11-28 
Answer expected:
2016-12-08 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Jan Nitrauw 
Organisation:
Stichting Recreatie Wapenveld, Dorpsraad Wapenveld en Ondernemersvereniging Wapenveld.  
Website:

History

Signatures

Updates

Schipper van vroeger

Een bijzondere ondertekenaar is R. Guikink uit Rotterdam.

+Read more...

Hij voer nog met een vrachtschip over het Apeldoorns kanaal naar de Berghuizer Papierfabriek. Per schip werd daar tot 1982 oud-papier en cellulose als grondstof voor papier en karton aangevoerd. In 1982 werd het deel van het kanaal tussen Wapenveld en Hattem gesloten voor de binnenschippers. Nu tekenen ze in grote getale deze petitie

2016-09-09

Nu 400 steunbetuigingen en reactie Josan Meijers

Vandaag heeft de teller de grens van 400 steunbetuigingen bereikt. Naast inwoners van Wapenveld laten ook opvallend veel inwoners van Apeldoorn weten dat ze de petitie steunen.

In de papieren editie van Veluweland reageert de voorzitter van de Stuurgroep Veluwekroon gedeputeerde Josan Meijers op de actie vanuit Wapenveld.

+Read more...

De 3,1 miljoen is nog steeds beschikbaar voor het beweegbaar maken van de bruggen maar zij wil de garantie zien dat het met het beheer en onderhoud goed komt

2016-09-07

Dagen in een jaar....

Inmiddels evenveel ondertekeningen als dagen in een jaar......365. En ook steun van Ir.

+Read more...

R.R. van der Zeestichting die zich hard maakt voor versterking lokale economie en leefbaarheid

2016-09-05