You, the petitioner
Lvo petitie tekort ok assistenten 2018

Tekort operatieassistenten en erkenning beroep

4,168 signatures

De Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) maakt zich grote zorgen over het feit dat de kwaliteit en de veiligheid op de operatiekamers in gevaar komt door het tekort aan operatieassistenten. De anesthesiemedewerkers verenigd in de NVAM ondersteunen onze petitie.

Petition

We

Alle operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en OK-professionals in Nederland

 

observe

dat het groeiend tekort aan operatieassistenten een risico is voor de patiënt en voor de operatieassistent!

 • Kwaliteit van operatieve zorg komt in gedrang;
 • Operaties worden uitgesteld;
 • Te hoge werkdruk;
 • Nog steeds onvoldoende opleidingsplekken en onvoldoende opleidingscapaciteit;
 • Hoog percentage uitval van studenten;
 • Hoog ziekteverzuim;
 • Zorgen door het feit dat onbekwame medewerkers worden ingezet.

 

and request

dat

 • operatieassistenten worden opgenomen in artikel 3 van de wet BIG;
 • studenten structureel en proactief worden opgeleid;
 • de werkdruk wordt verlaagd;
 • de operatieassistent de nodige bij- en nascholing kan volgen.

Een verplichte registratie en accreditatie zou een belangrijke stap zijn, ook om de kwaliteit en veiligheid van operatieve zorg te borgen of te verbeteren.

The answer

Verkennende gesprekken gaande m.b.t. BIG-registratie

Op 2 april jl. hebben de LVO en de NVAM de petitie 'Tekorten operatieassistenten en erkenning beroep' aangeboden aan de Tweede Kamer. De petitie is door 4.165 operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en OK-professionals ondertekend.

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport heeft op 28 mei 2019 gereageerd op de petitie van de LVO en NVAM over het tekort aan operatieassistenten en anesthesiemedewerkers en de erkenning van deze beroepen. In zijn reactie zegt de minister dat hij het Zorginstituut Nederland heeft gevraagd te adviseren in hoeverre het beroep van operatieassistent als het beroep van anesthesiemedewerker voldoet aan de criteria voor opname in de wet BIG.

Het laatste nieuws is dat de LVO op 30 september 2019 een gesprek heeft gehad met het Zorginstituut over opname in de Wet BIG. Op basis van de benodigde stukken die de projectleiders zullen aanleveren, zal een advies aan de minister worden gegeven.

Zodra wij hierover meer nieuws hebben melden wij dat op onze website www.lvo.nl en via onze nieuwsbrief en social media kanalen.

Voor de opname van het beroep van anesthesiemedewerkers volgt de NVAM een separaat traject.

Graag willen wij nogmaals iedereen bedanken die onze petitie heeft ondertekend. Dankzij jullie steun is het gelukt de problematiek die speelt op de operatiekamers onder de aandacht te brengen bij de politiek.

Met vriendelijke groeten,

Namens de petitionaris en de bestuursleden van de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) en de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM)

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2019-04-30 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Nicole Dreessen 
Organisation:
Landelijke Vereniging van Operatieassistenten 
Website:

History

Signatures

Updates

NVAM ondersteunt petitie LVO

Operatieassistenten staan niet alleen op de operatiekamer; een ander belangrijk beroep aldaar werkzaam zijn de anesthesiemedewerkers.

Wij, Anesthesiemedewerkers/verpleegkundigen, doen mee aan deze petitie omdat onze problemen overeenkomstig en zeer herkenbaar zijn.

+Read more...

De anesthesiemedewerkers verzoeken met deze petitie ook beroepserkenning, goede opleiding, en meer aantrekkelijk maken van het beroep anesthesiemedewerker, en roepen op tot maatregelen.

(De opname van het beroep in de wet BIG artikel 3, specifiek voor anesthesiemedewerkers, is daarbij een separaat traject dat ook gestart is juist in het belang van de (bescherming van) de patiënt.)

Lees meer: https://lvo.nl/nieuws/nvam-en-lvo-strijden-samen-voor-beroepserkenning

2019-03-27