You, the petitioner
Astra zeneca

Send 90,000 rest-vaccines now to Namibia, stop destroying life saving vaccine

13,028 signatures

Immunization in Africa is going painfully slow. Lack of vaccines. There are 90,000 Astra Zeneca residual vaccines neatly stored cooled at the GGDs. These vaccines can thus be included in an ongoing campaign in Namibia. Hugo de Jonge has them destroyed without medical reasons.

Petition

We

refuse to accept this historical crime against humanity, we want to stop senselessly dying.

 

observe

  • The on-going vaccine destruction is a historic crime against humanity.
  • National legislation and regulations should be subordinate to international treaties, the most important of which is the Universal Declaration of Human Rights.
  • With no sound medical justification, the destruction of safely stored vaccines is a crime that is indefensible in the spirit of the law,

 

and request

The signatories ask the Governments of our International Community to apply the Universal Declaration of Human Rights and immediately make safely refrigerated vaccines available to the currently ongoing vaccination campaigns in Africa.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2021-09-20 
Lead petitioner:
Schrader 
Organisation:
Huisartsenpraktijk Schrader en iedereen die heeft ondertekend 
Website:

History

Signatures

Updates

Fabrikant Moderna ontduikt belasting op miljardenwinst.

Volkskrant 27-08-2021

Miljardenwinst op Moderna vaccin naar belastingparadijs.

''Farmaceut Moderna brengt miljardenwinst en patenten onder in belastingparadijzen De Amerikaanse farmaceut Moderna heeft een fiscale structuur opgezet om de miljarden die het ontvangt voor zijn coronavaccin onder te brengen in belastingparadijs Zwitserland. De patenten op het vaccin, dat met hulp van universiteiten en overheidssubsidie is ontwikkeld, zijn ondergebracht in een ander belastingparadijs: de Amerikaanse staat Delaware.

+Read more...

Op deze manier betaalt het bedrijf een heel laag tarief aan vennootschapsbelasting en zijn de bedragen die Moderna in Amerika aan royalty's ontvangt van dochterbedrijven onbelast.

Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). De Europese Unie bestelde tot nu toe ruim 460 miljoen vaccins bij Moderna en is daarmee, na de Verenigde Staten, de grootste afnemer. Per dosis betaalt de EU 22,50 dollar (19 euro), wat neerkomt op een totaalbedrag van 10,35 miljard dollar (8,75 miljard euro). Al eerder bleek dat het vaccin van Moderna de duurste is van de goedgekeurde coronavaccins. Dat werd duidelijk toen de Belgische staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming de inkoopprijzen van de verschillende vaccins per ongeluk op Twitter zette."

2021-09-03

Nieuwsbrief 2: Kamervragen over transparantie en nalatigheid? Wie doet wat?

Geachte lezer Het is duidelijk dat de Nederlandse huisartsen die zo zuinig om zijn gegaan met de beschikbare vaccins er de grootste moeite mee hebben dat de tienduizenden restvaccins de vuilnisbak in moeten op basis van medisch inhoudelijk niet steekhoudende argumenten. De twijfel aan de kwaliteit van de Koude Keten wordt aangedragen als de belangrijkste reden om vaccins niet aan hulpbehoevende arme landen te geven.

+Read more...

Die kunnen immers met financiële middelen van de Wereldbank op de internationale vrije markt vaccins kopen. De producenten schroeven inmiddels de prijs op en maakten al miljarden winst over naar belastingparadijzen. Geen weldenkend mens is het hier mee eens en het zal aan de complexiteit van de niet gereguleerde markt en de hieraan verbonden wet- en regelgeving liggen dat onze volksvertegenwoordigers zo weinig vragen hebben gesteld aan de verantwoordelijke bewindslieden. COVAX is het mantra als we het over een eerlijke verdeling hebben, maar COVAX komt voor veel landen later en de besmettingen, de sterfte de mutaties spelen nu op. Individuele personen bij de GGD, het RIVM, bij VWS, bij het LHV hebben argumenten aangevoerd die moeten beschermen tegen theoretisch falen van de Koude Keten en de daaraan verbonden juridische verantwoordelijkheden en mogelijke consequenties. Is er tegelijkertijd ook gekeken naar medisch inhoudelijke- en juridische argumenten, waarmee snelle donaties van de honderdduizenden vaccins die landelijk en de miljoenen vaccins die wereldwijd op de plank liggen, wel mogelijk kan worden gemaakt? Ze worden nu bij miljoenen vernietigd omdat de houdbaarheidsdatum is overschreden of het ontvangende land de logistiek niet op tijd op orde heeft.
Is de nationale wet- en regelgeving wel voldoende secuur afgewogen tegen de internationale verdragen die betrekking hebben op rampen zoals een pandemie. Is de technisch mogelijke constructie patiënten in het buitenland als passanten in een Nederlandse huisartsenpraktijk op te nemen voldoende tegen het licht gehouden. Is de afwijzing hiervan via een informeel appje gezien het belang voor deze humanitaire ramp wel voldoende gegrond, is er een schriftelijke verslaglegging van het ambtelijke proces dat ten grondslag ligt aan deze besluitvorming. Is de contractueel vastgestelde overeenkomst dat eenmaal betaalde en aan artsen geleverde vaccins niet aan anderen dan de eigen patiënten mogen worden gegeven bindend bij rampen zoals een pandemie. Betreft het een verwijtbare nalatigheid van verantwoordelijke ambtenaren en bewindslieden als bovengenoemde zaken niet in een zorgvuldig en transparant proces zijn afgewikkeld. Nogmaals: De harde realiteit is dat in rijke landen de mensen kunnen overdenken welk derde vaccin ze eventueel willen nemen, er miljoenen overschotten en restvaccins verloren gaan terwijl de arme landen met steun van de Wereldbank bij het inkopen van vaccins tegen elkaar op moeten bieden waardoor de prijs op de Wereldmarkt blijft stijgen. Nederlandse huisartsen hebben hun stem laten horen en weigerden massaal vaccins te vernietigen. U kunt alsnog de petitie https://vaccinsnaarnamibie.petities.nl tekenen en delen om daarmee met een groot aantal ondertekenaars duidelijk uw mening geven over de perverse medicijnenmarkt en handel in levensreddende vaccins.

2021-09-03

Nieuwsbrief : Zocht VWS goed genoeg naar mogelijkheden om wel te doneren.

Nieuwsbrief Eerlijke verdeling Vaccins.

02-09-2021

Geachte lezer Gisteren zijn duizenden vaccins die veilig gekoeld liggen bij Nederlandse huisartsen en regionale GGD’en helaas verlopen. Er is door duizenden ondertekenaars gepleit voor een snelle verzending naar Namibië.

+Read more...

Er is verder contact gelegd met Haïti en andere landen waar tekorten zijn, o.a. Ghana, Cuba en Guatemala. Vluchtelingenkampen zijn benaderd met de vraag of ze de restvaccins van de huisartsen zouden kunnen gebruiken. Dit is zeker het geval maar ondanks die grote behoefte aan vaccin in arme landen en de overschotten hier is het niet mogelijk deze tienduizenden vaccins snel te doneren. Er is volgens VWS gezocht naar mogelijkheden om af te wijken van de wet die zegt dat de Koude Keten 100 % gegarandeerd moet worden. Daarnaast geldt de regel dat eenmaal betaalde en aan artsen geleverde vaccins niet aan anderen dan de eigen patiënten mogen worden gegeven. Dit zijn wetten en regels die in een pandemie ondergeschikt moeten zijn aan het belang van snelle wereldwijde eerlijke verdeling van beschermende vaccins. De harde realiteit is dat in rijke landen de mensen kunnen overdenken welk derde vaccin ze eventueel willen nemen, er miljoenen overschotten en restvaccins verloren gaan terwijl de arme landen met steun van de Wereldbank bij het inkopen van vaccins tegen elkaar op moeten bieden waardoor de prijs op de Wereldmarkt blijft stijgen. Nederlandse huisartsen hebben hun stem laten horen en weigerden massaal vaccins te vernietigen. U kunt alsnog de petitie https://vaccinsnaarnamibie.petities.nl tekenen en delen om daarmee met een groot aantal ondertekenaars duidelijk uw mening geven over de perverse medicijnen markt en handel in levensreddende vaccins.

2021-09-03