U, de petitionaris
Schetsen nb 2x hoogbouw

Stopp das Vollbauen von 1 ha Gebiet an der Küste in Bergen aan Zee

11.506 ondertekeningen

In Bergen aan Zee, einem einmaligen und besonderen Küstendorf in den Dünen, sind Pläne entwickelt, um das direkt an der Küste liegende Hotel Nassau Bergen abzureißen. Man hat Baupläne für einen großen Hotelkomplex/Konferenz-Resort und 20 Ferienwohnungen mit einem zweilagigen Parkhaus in den heute noch unbebauten Dünen.

Petitie

Wij

besorgte Bürger aus Bergen aan Zee, Bergen, Nord-Holland und umliegenden Gebieten, Touristen und andere Betroffenen

 

constateren

dass die Pläne

 • dem besondere Dünengebiet ernstigen Schaden zufügen
 • die Gemütlichkeit des kleinen Dorfes hierdurch bedroht wird
 • durch die Höhe der neuen Gebäude und der zusätzlichen bebauten Fläche die Erfahrung eines Strandbesuches unwiderruflich zerstört wird
 • zu groß sind und die Lebensqualität des Dorfes und die Mobilität der Bewohner und Badegäste unter enormen Druck setzen
 • nicht übereinstimmen mit der vorliegenden Vision von Planung rund um Natur und bebauter Fläche van Bergen aan Zee
 • ohne die Einsprache der Bürger zustande gekommen ist.

 

en verzoeken

das Kollegium van Bürgermeister, Schöffen und Gemeinderat der Gemeinde Bergen die Ausgangspunkte der Bebauung auf kleiner Schale, das Naturerlebnis sowie die Erhaltung eines Badeortes für Familien zu gewährleisten so wie das in der Vision van der Planung rund um die Natur und im Bebauungsplan festgelegt ist. Weiterhin ersuchen wir das Kollegium von derartig großen Bauplänen und dem Vollbauen der Küste abzusehen und die Bewohner in den Planungsprozess einzubeziehen.

Het antwoord

Vernietiging vergunning Gemeente Bergen NH/ Nieuw Nassau door Raad van State

De Raad van State oordeelt: "Gelet op het voorgaande zijn de beroepen van de Stichting en anderen gegrond, zodat de bestreden besluiten (...) dienen te worden vernietigd. Nu deze besluiten op grondslag van deze beroepen geheel worden vernietigd, zijn de beroepen (...) eveneens gegrond."

Bron: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@136023/202107754-1-r1/

REACTIE VAN PETITIONARIS

We zijn opgetogen dat dit grootschalige plan, een conferentie-hotel met appartementen van de baan is. Advocatenkantoor vanEijck/Heslinga heeft aangegeven dat de Gemeente Bergen nu aanzet is voor een betere regeling ipv Grote / kleine plannen

Bergen aan Zee is verlost van hoogbouw op het kwetsbare duin, aan een NATURA2000 gebied, in de binnenduinrand. Daar zijn we ontzettend opgelucht over maar we zijn ook trots. Want we hebben een lange, mentaal slopende strijd moeten voeren.

We hebben ons hierbij gesteund geweten door meer dan 11.500 mensen (inwoners, bezoekers, natuurorganisaties) die de petitie hebben getekend “Stop volbouwen 1 ha kuststrook in Bergen aan Zee”!!!

De gemeente Bergen is hard afgestraft voor

 • 8 jaar geitenpaadjes,
 • verspreiden van desinformatie,
 • ontbreken van participatie,
 • opzoeken van juridische randjes… noem het allemaal maar op.

De weg is nu vrij voor een ontwikkeling met een democratisch proces, waarbij inwoners vanaf het eerste moment serieus worden betrokken. Een plan dat past bij de kleinschaligheid van Bergen aan Zee en bovenal een plan met eerbied voor natuur en landschapswaarden.

Hier gaan we voor! Samen staan we sterk!

Ineke Aronds, woordvoerder Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee (380 bewoners) en namens Stichting Bergen aan Zee

www.beschermhetduin.nl

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Bergen NH 
Petitieloket:
Einddatum:
30.12.2023 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Ineke Aronds 
Organisatie:
Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee en Stichting Bergen aan Zee 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Vernietiging vergunning Gemeente Bergen NH/ Nieuw Nassau door Raad van State

De Raad van State oordeelt: "Gelet op het voorgaande zijn de beroepen van de Stichting en anderen gegrond, zodat de bestreden besluiten (...) dienen te worden vernietigd. Nu deze besluiten op grondslag van deze beroepen geheel worden vernietigd, zijn de beroepen (...) eveneens gegrond."

Bron: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@136023/202107754-1-r1/

REACTIE VAN PETITIONARIS

We zijn opgetogen dat dit grootschalige plan, een conferentie-hotel met appartementen van de baan is.

+Lees meer...

Advocatenkantoor vanEijck/Heslinga heeft aangegeven dat de Gemeente Bergen nu aanzet is voor een betere regeling ipv Grote / kleine plannen

Bergen aan Zee is verlost van hoogbouw op het kwetsbare duin, aan een NATURA2000 gebied, in de binnenduinrand. Daar zijn we ontzettend opgelucht over maar we zijn ook trots. Want we hebben een lange, mentaal slopende strijd moeten voeren.

We hebben ons hierbij gesteund geweten door meer dan 11.500 mensen (inwoners, bezoekers, natuurorganisaties) die de petitie hebben getekend “Stop volbouwen 1 ha kuststrook in Bergen aan Zee”!!!

De gemeente Bergen is hard afgestraft voor

 • 8 jaar geitenpaadjes,
 • verspreiden van desinformatie,
 • ontbreken van participatie,
 • opzoeken van juridische randjes… noem het allemaal maar op.

De weg is nu vrij voor een ontwikkeling met een democratisch proces, waarbij inwoners vanaf het eerste moment serieus worden betrokken. Een plan dat past bij de kleinschaligheid van Bergen aan Zee en bovenal een plan met eerbied voor natuur en landschapswaarden.

Hier gaan we voor! Samen staan we sterk!

Ineke Aronds, woordvoerder Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee (380 bewoners) en namens Stichting Bergen aan Zee

www.beschermhetduin.nl

08.03.2023

Raad van State vernietigd 8-3-2023 vergunning Nieuw Nassau Bergen aan Zee

[https://www.nhnieuws.nl/nieuws/315809/na-jaren-strijd-trekt-ineke-aan-langste-eind-hotel-bergen-aan-zee-mag-niet]

.

08.03.2023

Steunt u ons met een donatie om ons mooie dorp kleinschalig te houden?

Inmiddels heeft de Raad van State in Den Haag een datum voor de zitting Gemeente Bergen / Nieuw Nassau over de verleende omgevingsvergunning vastgesteld op 22 november 2022 om 10.00 uur te Den Haag. De afgelopen maanden zijn er diverse aanvullende beroepschriften gestuurd naar de Raad van State door de 8 belanghebbenden en de Gemeente Bergen heeft op 4 oktober '22 haar verweer opgestuurd.

+Lees meer...

Nu is het aan de advocaten en belanghebbenden om duidelijk te maken aan de Raad van State dat dit megalomane plan niet in Bergen aan Zee past.

De kosten samenhangend met het beroepschrift Raad van State van deze maanden komen wederom geheel ten laste van de Stichting Bergen aan Zee. Het betreft de juridische kosten van hun advocatenkantoor en expertisebureaus. Naar verwachting zal dat voor deze zitting uitkomen op € 7.500.

Graag willen wij u vriendelijk vragen of u indien mogelijk en naar draagkracht een financiële bijdrage wil leveren.

Voor nadere informatie over doneren:

 • kijk op de site van Stichting Bergen aan Zee. Ook de documenten betreffende beroepszaak zijn in te zien. De Stichting heeft een ANBI-status.

 • of gebruik de QR code van Tikkie en vul zelf het bedrag in. Iedere € is er één! Heel veel dank.

 • of ga direct naar de Tikkie-link

Alvast heel veel dank. Samen staan wij sterk!

Ineke Aronds
namens de Verontruste bewonersgroep en de Stichting Bergen aan Zee.

info@beschermhetduin.nl
info@stichtingbergenaanZee.nl

Tikkie QR-code

17.11.2022