You, the petitioner
Foto zaanse rietveld

Stop, maak geen weg door de polder 'Het Zaanse Rietveld'

4,955 signatures

Het Zaanse Rietveld wordt bedreigd; Beter Bereikbaar Gouwe werkt namens de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Alphen aan den Rijn aan plannen voor de aanleg van een weg tussen Boskoop en de N11, die de polder Zaanse Rietveld ernstig zullen schaden.

Petition

We

Werkgroep Zaanse Rietveld en iedereen die de polder het Zaanse Rietveld een warm hart toedraagt.

 

observe

  • Dat de polder Zaanse Rietveld een uniek stukje natuur is met grote cultuurhistorische waarde.
  • Dat hier de landbouw floreert.
  • Dat omwonenden en recreanten uit de hele regio hier volop wandelen en fietsen.
  • Dat we dit soort parels moeten koesteren.
  • Dat dit gebied helaas elke keer weer wordt bedreigd, zo ook nu.
  • Als de plannen voor een weg doorgaan, zijn de gevolgen voor de landbouw, natuur en recreatie in deze polder desastreus.

 

and request

Wij verzoeken de gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid- Holland om de plannen voor een weg door de polder het Zaanse Rietveld definitief te schrappen. Zo blijft het authentieke agrarische landschap behouden en komen de bestaande natuurgebieden niet in gevaar.

The answer

Plan Beter Bereikbaar Gouwe

Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk en de regio Midden-Holland werken samen aan een plan voor het gebied rondom de rivier de Gouwe.

Het doel is om de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economie te verbeteren. De gemeenteraad heeft daarom toestemming gegeven om verder te onderzoeken hoe het gebied beter bereikbaar gemaakt kan worden.

De gemeente wil in het onderzoek focussen op een noordelijke oeververbinding. Het zoekgebied voor een tweede oeververbinding over de Gouwe en een bijbehorende weg aan de westkant van het water mag niet noordelijker zijn dan de Baanwegsekade en de Toegangseweg.

De wegvarianten (W20-1, W202-2 en W20-3 tussen Boskoop-noord en de N11 worden niet verder onderzocht.

Daarnaast worden drie doorfietsroutes in de regio, maatregelen bij de Gouwe en een tunnel bij de N209 in Hazerswoude-Dorp nader onderzocht. Na de onderzoeken neemt de gemeente een definitief een besluit over de maatregelen.

Bron: Raadsvergadering 17 december 2021

REACTIE PETITIONARIS

Het einde van deze petitie komt in zicht. Op 3 juni begonnen met de petitie en deze is op 30 september aangeboden aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. Er zijn bijna 5000 steunbetuigingen opgehaald. Een mooi resultaat wat zeker invloed heeft gehad op de besluitvorming. Daarvoor onze grote dank.

De petitie heeft langer doorgelopen omdat de besluitvorming over o.a. de W 20 varianten uitgesteld was.

Publiekssamenvatting
De bestuurlijke afstemgroep (BAG) van het project Beter Bereikbaar Gouwe heeft een maatregelenpakket voor een beter bereikbaar gebied rondom de Gouwe voorgesteld. De verbinding W20-3 (via het Rietveldse pad) is afgevallen als één van de drie mogelijke routes van Boskoop naar de N11. De bestuurders geven de voorkeur aan het verder uitwerken van de noordelijke routes W20-1 of de W20-2, vóórdat een uitvoeringsbesluit wordt genomen. Die routes sluiten meer aan bij andere infrastructuur en kunnen gecombineerd of uitgebreid worden met een nieuwe oeververbinding. Daarom zitten W20-1 en W20-2 nog steeds in het pakket, inclusief de drie mogelijke aansluitingen op de N11. Ook de andere maatregelen zitten erin: de Bodegravenboog (N11/A12), drie regionale doorfietsroutes, maatregelen bij de Gouwe en onderzoeken naar een oeververbinding onder/over de Gouwe en tunnel(bak) ter hoogte van de N209 in Hazerswoude-Dorp. Aan gemeenteraden en Provinciale Staten wordt gevraagd om dit advies over te nemen en akkoord te gaan met het verder uitwerken van het maatregelpakket en de onderzoeken uit te voeren, voordat een definitief besluit wordt genomen. Het hele proces is te lezen op:

https://www.beterbereikbaargouwe.nl

Voor ons als werkgroep was het fijn dat de W20-3 al uit het onderzoek gehaald was. Maar de andere W20 varianten waren een net zo grote aantasting op de polder Het Zaanse Rietveld. Er is behoorlijk gelobbyd.

Op 17 december heeft de gemeenteraad unaniem een amendement ingediend dat de W 20 varianten niet meer in het onderzoek meegenomen moeten worden.

Het amendement

Wat gaat er nu verder gebeuren?

Voor ons als Werkgroep 'In het Zaanse Rietveld' is het voorlopig even rustig. Maar we blijven de vinger aan de pols houden en gaan opnieuw actie voeren als de polder bedreigd wordt.

De petitie 'Stop, maak geen weg door de polder het Zaanse Rietveld' zal nog meegenomen als ondersteuning naar de provincie Zuid-Holland. Behalve de gemeenteraden beslist ook de Provincie over het gebied van Beter Bereikbaar Gouwe. Deze vergadering zal waarschijnlijk in januari/ februari 2022 zijn.

Hou onze facebookpagina in de gaten voor meer info.

EINDE REACTIE

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Alphen aan den Rijn 
Petition desk:
Closing date:
2021-12-30 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Rob Paul 
Organisation:
Werkgroep Zaanse Rietveld 
Website:

History

Signatures

Updates

Wethouder vindt petitie overbodig

Toch een late reactie op het krantenartikel ondanks dat het AD er een vervolgartikel op schreef n.a.v. een ingezonden brief die wij naar de krant stuurden.

+Read more...

https://www.ad.nl/.../petitie-tegen-weg-door.../176120828/ Onze eerste gedachte bij het zien van w20-3 was: dit is de slechtere variant die wordt afgewezen om daarmee de weg vrij te maken naar W20-2. en of W 20-1, Artikel spreekt dus voor zich. Strategietje? Hoe sterk zijn de raads- en statenleden? Om de ziel uit een polder te halen en de polder Het Zaanse Rietveld op te offeren voor asfalt? We willen geen enkele variant door onze polder. Er zijn teveel onverwachte voorstellen van achter een bureau gekomen.

16 maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen #zaanserietveld #behoudopenlandschap #hetgroenehart #alphenaandenrijn

blijf de petitie tekenen en delen. Na de zomer zal dit onderwerp binnen de gemeente en provincies worden besproken. De donkere wolken zijn nog niet verdwenen. https://behoudzaanserietveld.petities.nl/

2021-07-31

volop in het nieuws

gelukkig zijn er heel veel mensen die deze petitie ondersteunen. Ook zijn we volop in het nieuws gekomen. dank voor uw steun.

+Read more...

Gaan we de 4000 halen?

https://tinyurl.com/28c6ev3b

https://tinyurl.com/644emfm4

2021-07-05

2500 handtekeningen

Het gaat goed, maar meer is beter! Oproep om meer steun te verwerven via social media.

In een dag tijd hebben we op dit moment 1000 handtekeningen verzameld. en twee weken later zijn er 2500 mensen die onze petitie steunen.

+Read more...

Dat is een mooi begin, maar we zijn er nog niet. Willen jullie onze oproep nog eens delen met iedereen die ons een warm hart toedragen? Dat kan op facebook, twitter, instagram of wat ook.

We hebben nog even, maar we willen graag echt indruk maken met jullie steun. twee keer zoveel dan wat we nu al hebben zou mooi zijn! Graag daarom nog even een extra steuntje in onze rug door opnieuw jullie tijd er aan te besteden!

Heel erg bedankt!.

2021-06-24