U, de petitionaris
Pig front knip

Stop de uitbreiding van de Vion

1.053 ondertekeningen

Vion in Boxtel (vlakbij het centrum) slacht jaarlijks 5 miljoen varkens, en wil wéér fors uitbreiden. Wij vrezen hierdoor nóg meer overlast door onder andere stank, verkeer en geluid. De milieuvervuilende slachterij verstoort al jaren het leefklimaat en bedreigt ook onze volksgezondheid.

Petitie

Wij

bezorgde Boxtelse burgers

 

constateren

  • Al te veel jaren ergeren we ons aan de toenemende stank- en verkeersoverlast. Tot ver in Boxtel wordt men niet goed van de smerige weeë mest- en kadaverlucht.

  • En bewoners in de buurt klagen ook over geluidsoverlast.

  • Ook zijn we bezorgd over de uitstoot.

  • De recente legionella-besmettingen door de afvalwaterzuivering van de Vion vergroten ons wantrouwen.

 

en verzoeken

  • om de bestaande stank, geluids- en verkeersproblemen op te lossen.

  • om de uitbreidingsactiviteiten van de Vion niet te ondersteunen en de dialoog met haar inwoners aan te gaan.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Boxtel 
Petitieloket:
Einddatum:
01.07.2019 
Petitionaris:
Mirjam Bemelmans 
Organisatie:
groep inwoners 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Geen dialoog, maar manifest met eisen voor gemeente Boxtel

Raadsvergadering Boxtel, 11 juni 2019, inspreken i.v.m. overlast Vion:

Wij zijn een groep Boxtelaren, vanwege overlast veroorzaakt door Vion, verenigd in werkgroep ‘La vie en rose’.

+Lees meer...

Wij willen een gezonde leefomgeving zonder zorgen over stank, ziektes, vervuiling en verkeer.

Wij hebben de stankmeldingen zoals die geregistreerd staan bij de Omgevingsdienst Brabant Noord in kaart gebracht en daaruit blijkt dat het aantal klachten sinds de oplevering van de zuivering die de stankoverlast zou moeten tegengaan stijgt en dat de stankcirkel zich uitbreidt tot Centrum, Oost en Breukelen. Het voorstel van Vion om een eigen klachtenmeldlijn te openen vinden wij overigens geen proactieve benadering. Deze meldlijn gaat er namelijk vanuit dat stankoverlast blijft bestaan. Wij zien het door Vion voorgestelde onderzoek naar de stank als de slager die zijn eigen vlees keurt. De nieuwe overkapping tegen hittestress biedt overigens ook geen soelaas tegen de stank.

Mede door de aanpak van de lokale legionella besmetting en de uiterst magere tegemoetkoming van Q-koorts patiënten zijn we bezorgd. Bovendien verhoogt het verwerken van vlees op zo’n grote schaal voor de bewoners en haar omgeving in Boxtel volksgezondheidsrisico’s. De bewoners van Boxtel willen geen risicogroep worden.

Middels de petitie “Stop de uitbreiding van de Vion” vroegen wij om een dialoog met onze gemeente. Die petitie is inmiddels door bijna 1000 Boxtelaren getekend. Wij constateren echter dat B & W bij voorbaat meewerkt aan de uitbreidingsvergunning van Vion zonder zich maximaal in te spannen voor haar inwoners. U ontvangt vandaag ons manifest. Pas nadat onderstaande eisen zijn ingewilligd kunnen we spreken van Meewerkend Boxtel. Meewerkend met haar burgers en bedrijven, met alle Boxtelse neuzen dezelfde kant op; naar voren gericht en een tikkie omhoog!

Wij willen vóórdat Vion uitbreidt:

• een stankvrije omgeving en een afgevaardigde expert aandragen voor een echt onafhankelijk stankonderzoek.

• voor de bewoners van Stapelen en omgeving een aanzienlijke vermindering van de geluidsoverlast (‘gebrom’ zowel overdag als ‘s nachts)

• op de vrachtwagenparkeerplaats een gesloten hal zonder stank- en geluidsoverlast op de omgeving

• een onderzoek naar de luchtkwaliteit o.a. (ultra) fijnstof, stikstof e.a. stoffen en dat Vion de geadviseerde oplossingen voor medio 2020 uitgevoerd moet hebben. T.a.v. stikstof willen we vooraf weten wat de consequenties zijn voor de vergunningverlening van de recente uitspraak van de Raad van State waarin het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is onderuit gehaald.

• een onderzoek naar het risico op overdraagbare ziektes en verspreiding van bacteriën. (o.a. Hepatitis E en MRSA) en de daarbij behorende uitvoering van preventieve maatregelen.

Werkgroep La vie en rose is een groep bewoners met overlast van Vion. Wij staan voor een lokaal veerkrachtige gezonde samenleving. “La vie en rose” is het lied van Edith Piaf dat werd gezongen om de wereld op een heldere en meer idealistische manier te zien. Verder refereert “rose” aan een zoete frisse rozengeur

12.06.2019

Vion gaat geuroverlast onderzoeken en aanpakken

Nieuws van de Gemeente Boxtel

08 mei ’19 In opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders gaat Vion onderzoek doen naar de verdere bestrijding van geuroverlast door het bedrijf. Gekeken wordt onder andere of de best beschikbare technieken om geuroverlast terug te dringen, de in Boxtel ervaren overlast beperken.

+Lees meer...

Ook gaat Vion kijken of er in aanscherping van interne procedures nog winst is te behalen op dit vlak.

Dit is de uitkomst van overleg tussen de gemeente en Vion, naar aanleiding van de vergunningaanvraag van Vion voor een uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten in Boxtel. Die uitbreiding roept vragen op in de samenleving. De geuroverlast die veel mensen in Boxtel nu al zeggen te ervaren is de belangrijkste bron van zorg van veel inwoners, blijkt uit diverse publicaties zowel in kranten als op social media. Insteek van het onderzoek zou wat betreft de gemeente moeten zijn dat Boxtel Vion niet meer ruikt. Het onderzoek moet uitwijzen in hoeverre dat met technische maatregelen en verbeterde interne procedures haalbaar is. Vion heeft toegezegd dit onderzoek te gaan doen en de uitkomsten toe te passen. Verkeer

Tijdens het overleg met Vion zijn ook andere punten besproken, zoals de extra verkeersbewegingen die de komst van 600 extra werknemers oplevert en de parkeersituatie, ook van de vrachtwagens.

Daarnaast waren dierenwelzijn en arbeidsmigranten onderwerp van gesprek. Het extra verkeer is met name rond 6.00 uur in de ochtend en 14.00 uur in de middag als de ploegen wisselen. Ze vallen daarmee buiten de spitstijden. Het vrachtwagenverkeer dat nu nog circuleert op het industrieterrein wordt in de nieuwe situatie volgens Vion beduidend minder. Ook dierenwelzijn en arbeidsmigranten zijn onderwerpen die Vion hoog op de agenda heeft. Het bedrijf komt ook hierover de komende periode met voorstellen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een sociaal convenant tussen Vion en de gemeente over onder andere arbeidsparticipatie, taalachterstand, arbeidsmigranten en schuldenproblematiek. Tevreden

Het college is tevreden met de uitkomsten van het gesprek met de CEO en het management van Vion. “Vion onderschrijft haar verantwoordelijkheid op alle genoemde punten. Maar Vion heeft ook aangegeven er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. In een aantal gevallen lijken niet direct maatregelen nodig, maar is de dialoog met inwoners van belang. Vion heeft toegezegd de komende tijd extra te gaan inzetten op communicatie met de omgeving. Uiteraard om misverstanden de wereld uit te helpen, maar ook om de dialoog met de omgeving en met onze gemeenteraad serieus aan te gaan. Vion is dan het eerste Boxtelse bedrijf dat de omgevingsdialoog gaat invoeren. Dit is ook onderdeel van de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt.”

Los van dit traject gaat de gemeente de vergunningsaanvraag voor de nieuwbouw van Vion beoordelen. Die procedure gaat binnenkort van start. Naar verwachting ligt het ontwerp-besluit vanaf 17 mei ter inzage


De groep inwoners achter de petitie is blij met deze mededeling. U kunt er echter op rekenen dat we vinger aan de pols blijven houden. In ieder geval hartelijk dank voor uw medeondertekening. Mocht u in de toekomst nog steeds stankoverlast hebben dan kunt u dit melden bij OmgevingsDienst Noord Brabant ODNB 073 681 2821

08.05.2019