U, de petitionaris
Er is nieuws!
Plaatje

Stop de ongeremde groei van toerisme, stop uitbreiding van Roompot op Noord-Beveland

5.302 ondertekeningen

Van gemeente Noord-Beveland mag het vakantiepark Roompot Beach Resort met 29 hectare uitbreiden. Het wordt dan even groot als Wissenkerke. Veel inwoners zijn bezorgd over de toekomst. Zij vragen op te komen voor een gezonde balans tussen natuur, leefbaarheid en toerisme voordat het te laat is!

Petitie

Wij

Voorstanders van een gezonde balans tussen toerisme en leefbaarheid op Noord-Beveland

 

constateren dat:

Dat de uitbreiding:

 • Onomkeerbare negatieve invloed heeft op leefomgeving, natuur en landschap;
 • Onvoldoende draagvlak heeft;
 • Strijdig is met beleid van provincie en gemeente;
 • Voorzieningen die al onder druk staan extra belast. bv huisarts;
 • Belangrijke waarden van Noord-Beveland uitverkoopt om nooit meer terug te krijgen;
 • Onnodig is voor kwaliteitsverbetering van het park.

Bovendien zijn de plannen ondoorzichtig en niet goed onderbouwd.

 

en verzoeken

 • géén uitbreiding van de Roompot toe te staan;
 • Belangen van inwoners, natuur en bezoekers van Noord-Beveland boven die van aandeelhouders te stellen;
 • In te zetten op kwaliteitsverbetering bestaand park;
 • Zorgvuldig om te gaan met de balans tussen leefbaarheid/natuur en toerisme;
 • De kwaliteiten van Noord-Beveland te bewaken vanuit goed rentmeesterschap, zodat iedereen kan blijven genieten van de rust en ruimte die ons eiland nu nog biedt.

Het antwoord

Bestemmingsplan Roompot Beachresort Kamperland vastgesteld

In de Besluitvormende raad 04-07-2024 over het bestemmingsplan "Roompot Beachresort Kamperland" is het vastgesteld.

bron: Besluitvormende raad 04-07-2024 (video)

REACTIE PETITIONARIS

Hartelijk dank voor uw steun in de vorm van uw handtekening onder de petitie.

Op 4 juli hebben we met meer dan 200 deelnemers een indrukwekkend menselijk lint gevormd voor het Gemeentehuis om nogmaals onze stem te laten horen tegen de uitbreidingsplannen van Roompot Beach Resort Kamperland. Uw betrokkenheid is een grote steun voor ons.

De coalitiepartijen NBB, VVD en SGP, hebben voor de uitbreiding van het Roompot Beach Resort in Kamperland gestemd. Dit is uiteraard een teleurstellende uitkomst, maar het betekent niet dat ons protest hier eindigt.

Momenteel bestuderen we alle opties die er nog zijn.

Daarbij hebben we ook uw hulp nodig. We zijn met spoed op zoek naar:

 • Een notaris die bereid is ons te helpen met het oprichten van een rechtspersoon;
 • Een jurist / advocaat met specialiteit Ruimtelijke Ordening;

Graag zo spoedig mogelijk reageren via info@wijzijnnoordbeveland.nl.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten en niks missen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via het formulier op onze website: www.WijzijnNoordBeveland.nl.

Wellicht tot snel!

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Noord-Beveland 
Petitieloket:
Einddatum:
15-06-2024 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Ad Faasse 
Organisatie:
Bewoners Noord Beveland 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Bestemmingsplan Roompot Beachresort Kamperland vastgesteld

In de Besluitvormende raad 04-07-2024 over het bestemmingsplan "Roompot Beachresort Kamperland" is het vastgesteld.

bron: Besluitvormende raad 04-07-2024 (video)

REACTIE PETITIONARIS

Hartelijk dank voor uw steun in de vorm van uw handtekening onder de petitie.

Op 4 juli hebben we met meer dan 200 deelnemers een indrukwekkend menselijk lint gevormd voor het Gemeentehuis om nogmaals onze stem te laten horen tegen de uitbreidingsplannen van Roompot Beach Resort Kamperland. Uw betrokkenheid is een grote steun voor ons.

De coalitiepartijen NBB, VVD en SGP, hebben voor de uitbreiding van het Roompot Beach Resort in Kamperland gestemd.

+Lees meer...

Dit is uiteraard een teleurstellende uitkomst, maar het betekent niet dat ons protest hier eindigt.

Momenteel bestuderen we alle opties die er nog zijn.

Daarbij hebben we ook uw hulp nodig. We zijn met spoed op zoek naar:

 • Een notaris die bereid is ons te helpen met het oprichten van een rechtspersoon;
 • Een jurist / advocaat met specialiteit Ruimtelijke Ordening;

Graag zo spoedig mogelijk reageren via info@wijzijnnoordbeveland.nl.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten en niks missen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via het formulier op onze website: www.WijzijnNoordBeveland.nl.

Wellicht tot snel!

14-07-2024

Petitie is op 20 juni overhandigd aan de gemeente

Tijdens de raadsvergadering van 20 juni is de petitie met 5258 handtekeningen overhandigd aan de Gemeente. Zie onderstaand tekst van onze inspreker.

Helaas lijkt het erop dat de coalitie de plannen op 4 juli goed gaat keuren. Er is niemand zo doof als iemand die niet wilt luisteren en niemand zo blind als iemand die niet wilt zien!

Daarom wordt u opgeroepen om deel te nemen aan een laatste protest actie die op 4 juli a.s.

+Lees meer...

gepland is bij de Gemeentehuis . Start is gepland om 18:30 uur. Voor nieuws kijk naar Wijzijnoordbeveland.nl

===============_

Voorzitter - Geachte raadsleden, Vanavond bespreekt u het concept bestemmingsplan voor “Roompot Beach Resort Kamperland”. Dit plan zorgt voor veel maatschappelijk onrust en discussie. Raadsleden, mag ik u verzoeken als democratisch gekozen raadsleden over een aantal punten na te denken en vanavond uw kiezers van een reactie voorzien? De Roompot is van mening dat er uitbreiding nodig is om een kwaliteitsverbetering van het ressort te bewerkstelligen. Maar wat betekent “kwaliteitsverbetering” voor u?

Is dat de maximaliseren van de winst van de Amerikaanse Geldverstrekker van de Roompot? Is het mogelijk om een kwaliteitsverbetering te realiseren zonder extra beslag te leggen op de ruimte en binnen de huidige grenzen van het ressort? Dit zou een kwaliteitsverbetering opleveren voor de leefbaarheid op het eiland en ook voor het milieu.

Komt de Roompot bij u over als een betrouwbare partner? De betrouwbaarheid staalt ervan af als we de financiële administratieve bedrijfsvoering en de controles daarop onder de loep nemen. Toeristenbelasting innen en niet afdragen gebeurt niet per ongeluk. Wie weet hoeveel miljoen de Roompot heeft geïnd aan toeristenbelasting maar niet afgedragen heeft aan de gemeenschap, die mag het zeggen.

U beste raadleden worden wel gevraagd om de Roompot te geloven als men zegt dat ze nu 6.040 bedden in gebruik hebben. Uw kiezers horen graag uw mening.

Hoe dan ook is het uw taak beste Raadsleden om Uw college te controleren en ook dient u de toezeggingen die u aan uw kiezers hebben gedaan voor de laatste raadsverkiezingen in 2022 staande te houden. U zit hier wel bij de gratie van 3822 burgers die in 2022 op u gestemd hebben. Een jaar geleden is de beweging Wij Zijn Noord-Beveland ontstaan. “Wij Zijn Noord-Beveland” is een schoon voorbeeld van burgerparticipatie. Op 15 november 2023 heeft uw burgemeester een tussen stand van de door “Wij Zijn Noord-Beveland” in leven geroepen petitie tegen uitbreiding van de Roompot in ontvangst genomen.

Burgerparticipatie is een kroonjuweel van de NBB en uw College. Vele fracties in deze raad beloofden in 2022 dat er geen uitbreiding of nieuwe vakantieparken zouden komen. Is genoeg niet genoeg?

Beste raadsleden burgerparticipatie mag geen loze kreet zijn. De kiezer heeft u gevraagd om hun te vertegenwoordigen en verwachten dat u doet wat u bij de verkiezingen hebben beloofd. Daarvoor zitten u hier, of niet soms? Ik heb geconstateerd dat uw College u verkeerd heeft ingelicht over de voorgenoemde petitie. Op 30 mei jl. hebt u bij de stukken een raadsmemo ontvangen. Daarin stond onjuiste informatie over de petitie. Zonder enige vorm van navraag werd de geldigheid van de petitie en het resultaat daarvan in twijfel getrokken. U bent verteld dat de petitie anoniem ondertekend kon worden en dat er ook dubbele handtekeningen in voor kon komen. Dit is onwaar, het proces laat dit niet toe. Op 31 mei jl. is de Voorzitter van uw raad door Petities.nl op de hoogte gebracht van het feit dat de verspreide informatie en persbericht onjuist is. U bent niet hierover geïnformeerd en er is geen correctie van het persbericht uitgestuurd.

Vindt u het niet vreemd dat Uw College de integriteit van burgers in twijfel mag trekken – zowel de integriteit van de burgers die petitie georganiseerd hebben evenals de burgers die de petitie ondersteund hebben - terwijl een burger in deze zaal het niet over de integriteit van het bestuur mag hebben? Wat kan de motivatie zijn van uw College om met modder te gooien en onwaarheden te verkondigen? Neemt men in deze gemeente burgerparticipatie serieus of is dit een loze kreet?

5258 burgers hebben de petitie ondersteund waarvan 2069 afkomstig zijn uit Noord-Beveland en 3822 kiezers hebben u gekozen. De conclusie moet u duidelijk zijn, een meerderheid van uw kiezers willen deze uitbreiding niet, de burgers van Noord-Beveland en ver daar buiten willen deze uitbreiding niet. Ze vragen u om ervoor te zorgen dat het plan afgewezen wordt. Voorzitter, namens “Wij Zijn Noord Beveland” en 5258 burgers bied ik u hierbij aan de petitie “Stop de ongeremde groei van toerisme, Stop uitbreiding van Roompot op Noord-Beveland”

21-06-2024

Definitieve planning voor de behandeling van de aangepaste plannen

Op 30 mei jl. heeft de Gemeente Noord-Beveland bekend gemaakt dat de aangepaste plannen zullen worden behandeld in de Informatieve Raadsvergadering van 04/06/24

Vervolgens zal in de vergadering van 04/07/24 en besluit worden genomen.

De vergaderingen beginnen beiden om 19:30 uur in het Gemeentehuis te Wissenkerke

Kom ook naar de vergadering om te laten zien dat u het oneens bent met deze uitbreiding en steun Wij Zijn Noord-Beveland

Volg het nieuws over de actie.

+Lees meer...

Schrijf u in voor de nieuwsbrief op https://wijzijnnoordbeveland.nl/

06-06-2024