U, de petitionaris
20231128 190430

Stop de huidige aanwijzing voor 'Grote evenementen-terrein' in Zaltbommel

213 ondertekeningen

Door de al bestaande geluidsoverlast van Sportcomplex de Watertoren, plus de uitbreiding met overlast van meerdere Padel-banen en de geluidsweerkaatsing via de betonnen toren, mag er geen 'Grote evenementen-terrein' bij de watertoren komen. Stop nog meer geluidsoverlast, teken tegen deze aanwijzing!

Petitie

Wij

Betrokken bewoners van de nabij gelegen wijken de Waluwe, Bomela en overige belanghebbenden.

 

constateren dat:

 • Omwonenden zijn niet tegen evenementen, Carnaval, Lolliepop etc.
 • Omwonenden zijn tegen de tijdelijke aanwijzing van een terrein bij de watertoren
 • De sportvelden en de diverse sportevenementen die daar al worden gehouden geven al geluidsoverlast
 • Die van grote evenementen komen daar bovenop
 • Evenementen zijn nog grootschaliger èn komen dichterbij de woonwijken
 • Het gaat om het tijdelijk aanwijzen van een terrein voor 'Grote evenementen van 4000 personen.'
 • De 'geluidsmaat' is vol en daarom moet dit besluit herzien worden
 • Onderzoek was beperkt tot een summiere 'quickscan'

 

en verzoeken

 • Trek per direct de tijdelijke aanwijzing in
 • Staak de voorbereidende handelingen
 • Doe meer, grondiger en zorgvuldiger onderzoek in het belang van omwonenden, om onduldbare geluidshinder te voorkomen.
 • Maak dit niet de lawaaihoek van Zaltbommel voor alles wat overlast geeft
 • maak een zorgvuldige afweging van alternatieven met echte inspraak van omwonenden!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Zaltbommel 
Petitieloket:
Einddatum:
20-12-2023 
Petitionaris:
Willem Anton Luwe 
Organisatie:
Bewonersgroep Watertoren 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Lolliepop start vanavond

Beste petitie ondertekenaars, na op het vlak van ernstige lawaai overlast volledig uit de hand gelopen Carnavals feest in februari begint vanavond het Lolliepop Rock & Roll festival op het terrein.

Dit maal heeft de ODR wel een geluidsadvies afgegeven aan de gemeente Zaltbommel en dit is opgelegd als voorwaarde aan Lolliepop, waardoor we veel minder ernstige geluidsoverlast zoals in februari zouden moeten kunnen verwachten.

+Lees meer...

Echter er is nog steeds geen onderzoek gedaan naar de geluidruimte en de vele bezwaarschriften worden pas na Lolliepop behandeld. Nog steeds zijn we van menig dat een dergelijk evenementen terrein niet thuishoort pal naast een kinderrijke woonwijk. En de afgegeven norm wil niet zeggen dat u geen overlast zal ervaren, dit is subjectief en niet aan een norm te verbinden, overlast door geluid kan door een ieder immers anders worden ervaren. Laten we hopen dat het desondanks meevalt.

We zullen onze strijd hiertegen dan ook gewoon voortzetten, helaas duren procedures erg lang en worden deze vooruit geschoven door de gemeente Zaltbommel, terwijl men tracht de publieke opinie te beïnvloeden, hetgeen ons niet belet om het verweer verder aan te scherpen.

Mocht u overlast ondervinden van het geluid van Lolliepop , meld dit dan bij de gemeente Zaltbommel, de milieudiensten , politie etc. en bij de petitie commissie. deze registreren de klachten. Het benaderen van Lolliepop zelf heeft minder zin, zij staan op de verkeerde plek moeten aan de eisen voldoen, het is aan de instanties op toezicht te houden en te handhaven indien nodig, aldus beter de instanties in kennis te stellen. Zij hebben immers vergunt en zijn verantwoordelijk voor eventuele overlast op deze locatie. Zowel Lolliepop alsmede de Omwonenden hebben niet om deze zeer ongelukkig en onjuist gekozen locatie verzocht.

Desondanks fijne Hemelvaart. De petitie commissie

08-05-2024

Laat uw stem horen voor het volgende evenement!

De "geluidsrook" is nog maar net opgetrokken, of het volgende evenement dient zich aan. Het positieve is wel dat we nu voordat de vergunning aanvraag behandeld wordt, gevraagd wordt naar onze meningen.

+Lees meer...

Gelet op deze petitie deze vanmiddag nog maar even aangescherpt laten horen na de ernstige onduldbare geluidsoverlast van het 1e event en ingediend. We zijn wederom zeker niet tegen Lolliepop, zij verdienen in feite een veel betere plek, wel wederom tegen de kale, winderige en totaal ongeschikte locatie zo dicht bij de woonwijken. De onderstaande publicatie is verstuurd u kunt nog een week lang ook op individuele basis uw mening geven.

Ook zijn we vanmiddag geïnterviewd door het Brabantsdagblad, ook hier ons statement herhaald. De gemeente heeft inmiddels een evaluatie uitgevoerd met "alle betrokkenen" en natuurlijk wederom niet met omwonenden!? De eenzijdige vooringenomenheid wordt consequent doorgezet zo ook onze bezwaarschriften gaan dan ook door in dezelfde consequente lijn:

Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor Lolliepop Rock and Roll Festival op het perceel gelegen aan de Steenweg nabij de "Nieuwe Watertoren" te Zaltbommel ontvangen. De burgemeester van Zaltbommel ontving de volgende aanvraag voor een evenementvergunning (artikel 2:25 van de APV): • Evenement: Lolliepop Rock and Roll Festival • Locatie: Steenweg nabij nieuwe watertoren • Datum: 8 en 9 mei 2024 • Zaaknummer: 891041 Aanvraag inzien? Neem hiervoor contact op met de afdeling Leefomgeving via het algemene telefoonnummer 14 0418.

Reageren of vragen ? De burgemeester van Zaltbommel verleende de evenementvergunning nog niet. U kunt daarom nog geen bezwaar maken. Wilt u alvast reageren? Stuur dan binnen twee weken na deze bekendmaking uw reactie naar info@zaltbommel.nl en vermeldt het zaaknummer. Belt u liever? Neem dan contact op met de afdeling Leefomgeving via het algemene telefoonnummer 14 0418.

Laat uw mening horen...

05-03-2024

Update bezwaarschrift en melden van geluidshinder

Het bezwaarschrift tegen de “Tijdelijke aanwijzing” is pas zaterdag 3 februari (na een dwangsom procedure onzerzijds) beantwoord en “Kennelijk niet ontvankelijk verklaard”. Men neemt het daarmee niet verder in behandeling daar het geen “schriftelijk besluit” zou zijn! Het “definitieve” aanwijzingsbesluit, welke nu in voorbereiding is zal dan ook nu onze focus krijgen.

+Lees meer...

Hoe de gemeente omgaat met de belangen van petitieondertekenaars blijkt uit het gegeven dat de burgemeester 1 dag voor de (aangekondigde) petitieoverhandiging al een vergunning aan de Carnavalsvereniging heeft afgegeven (Geen probleem natuurlijk, wij zijn niet tegen Carnaval alleen niet op deze plek!).

Geconstateerd moet worden dat vele potentiële bezoekers van het carnaval niet blij zijn met de aanwijzing van het terrein bij de watertoren. Ook binnen de carnavalsvereniging zelf zijn veel tegengeluiden te horen, maar de gemeente gaf geen andere keuze meer: De gemeente wil koste wat kost bewijzen dat dit wel op deze locatie kan zelfs zonder akoestisch onderzoek. Dit alles eveneens zonder enige participatie en/of draagkracht van omwonenden. Inmiddels heeft B&W -kennelijk nog zonder verleende omgevingsvergunning- 4000m2 vervuilde grond laten storten en “walst” letterlijk door; de tenten staan er al en de weerstand groeit.

Geluid: Ondanks dat het evenemententerrein binnen de kern Zaltbommel ligt -en naast o.a. drie kinderrijke woonwijken- geeft de vergunning aan dat de carnavalsvereniging vijf dagen lang tot 01.00 uur in de nacht muziek mogen produceren tot 85Db-C gemeten op de gevel en 50Db-A binnen (in de woning). Ondanks deze vergunningseis kan toch onduldbare geluidsoverlast ontstaan en kunnen omwonenden geluidsoverlast ervaren.

Melding Indien u overlast ondervindt, kunt u dit melden bij de Politie (0900-8844) en/of de gemeente (140418, geluidsband zonder reactie). Beter is het te mailen naar: info@zaltbommel.nl of op de gemeente website een melding te doen, ga naar: “Melding doen Zaltbommel”. Wilt u direct iemand spreken met verzoek tot handhaving, belt u dan naar de Milieudienst Gelderland: 026-3771800 (24/7 bereikbaar) en/of meldt uw klacht bij info@odrivierenland.nl. Indien u een email verstuurt, naar welke instantie dan ook, stuurt u dan ook een afschrift / CC naar de petitie commissie: geluidshinder@yahoo.com Op deze manier kan het comité deels een overzicht verkrijgen van het aantal meldingen, hetgeen later van juridisch belang kan zijn. U kunt dit elke dag doen dat u overlast ondervindt.

Hoe verder Inmiddels hebben we kennis genomen van een drietal bezwaarschriften tegen de (geluidsoverlast) m.b.t. de vergunning van het Carnaval en twee handhavingsverzoeken m.b.t. het bestemmingsplan. De eerste geluidsoverlast klacht gedurende de opbouw is al gemeld, alsmede sluiten meer mensen aan om actief bij te dragen aan het stoppen van deze aanwijzing. Dat er nog meer bezwaarschriften komen ligt voor de hand, een logisch gevolg i.v.m. de rust in de woonwijken en een geschiktere plek voor evenementen.

Indien u een mail stuur naar willemantonluwe@yahoo.com kunnen we u ook via de mail op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Natuurlijk kunt u ook hier regelmatig onze updates volgen. De petitie commissie.

05-02-2024