U, de petitionaris
Afbeelding1

Stop de bezuiniging op Coherente

805 ondertekeningen

De gemeente Ouder-Amstel wil Coherente een bezuiniging opleggen van in totaal ruim € 75.000,- per jaar. Dat is ongeveer 10% van ons hele budget. De korting op de subsidie zal in twee stappen plaatsvinden: de helft al in 2024 en vanaf 2025 het hele bedrag. Deze bezuiniging komt bovenop een eerder wél door de gemeente toegezegde - maar in coronatijd niet nagekomen - compensatie voor loon- en prijsstijgingen (tussen 2019 en 2022). Dat is nog een extra bezuiniging van 10%. We hebben dus in totaal in de komende jaren maar liefst 20% (een vijfde van ons budget!) minder te besteden.

Petitie

Wij

Vrijwilligers, deelnemers, werknemers, bezoekers van Coherente en overige inwoners van Ouder-Amstel,

 

constateren dat:

  • Dat de voorgenomen ingrijpende bezuiniging ons hard raakt.
  • Daardoor kon Coherente in de komende jaren niet meer volledig haar werkzaamheden doen, namelijk het welzijnsland van Ouder-Amstel op peil houden.
  • Dit dwingt Coherente pijnlijke maatregelen te nemen.
  • De keuze van de gemeente Ouder-Amstel is juist betreurenswaardig omdat ‘Den Haag’ het belang van dit werk – juist in deze tijd - erkent en veel geld beschikbaar stelt.
  • Misschien zijn er dus toch nog financiële middelen te vinden en is bezuinigen helemaal niet nodig.

 

en verzoeken

alles te doen om de bezuinigingen af te wenden.

Het antwoord

Het logo van Coherente is weer groen

Beste ondertekenaar, het bestuur van Coherente wil u enorm bedanken voor uw steun en ondertekening van de petitie. We mochten in totaal 1220 handtekeningen ontvangen. De handtekeningen zijn via de raadsgriffier overhandigd aan de gemeenteraad. Ondertussen is er in de gemeenteraadsvergadering een amendement aangenomen op het bezuinigingsvoorstel van het college van B&W. De raadsleden willen met Coherente en het college in gesprek over hoe het Welzijnswerk in de gemeente Ouder-Amstel eruit zou moeten zien. Pas daarna wordt er een beslissing genomen over de budgetten die daarbij passen. Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2024 in het najaar van 2023 wil de gemeente de uitkomsten van de gesprekken betrekken. Aan Coherente de schone taak om duidelijk voor het voetlicht te brengen wat het Welzijnswerk in Ouder-Amstel zou moeten inhouden; nu en in de komende jaren. Wij blijven aan de slag voor u en hopen daarbij opnieuw op uw steun te mogen rekenen!

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Ouder-Amstel 
Petitieloket:
Einddatum:
29.08.2023 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Wietske Dikkers 
Organisatie:
Stichting Coherente 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Het logo van Coherente is weer groen

Beste ondertekenaar, het bestuur van Coherente wil u enorm bedanken voor uw steun en ondertekening van de petitie. We mochten in totaal 1220 handtekeningen ontvangen.

+Lees meer...

De handtekeningen zijn via de raadsgriffier overhandigd aan de gemeenteraad. Ondertussen is er in de gemeenteraadsvergadering een amendement aangenomen op het bezuinigingsvoorstel van het college van B&W. De raadsleden willen met Coherente en het college in gesprek over hoe het Welzijnswerk in de gemeente Ouder-Amstel eruit zou moeten zien. Pas daarna wordt er een beslissing genomen over de budgetten die daarbij passen. Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2024 in het najaar van 2023 wil de gemeente de uitkomsten van de gesprekken betrekken. Aan Coherente de schone taak om duidelijk voor het voetlicht te brengen wat het Welzijnswerk in Ouder-Amstel zou moeten inhouden; nu en in de komende jaren. Wij blijven aan de slag voor u en hopen daarbij opnieuw op uw steun te mogen rekenen!

06.07.2023

Kom allemaal 15 juni naar het gemeentehuis

Beste ondertekenaar, op 15 juni a.s. zal de bezuiniging op Coherente besproken worden in de commissie Burger en Bestuur.

+Lees meer...

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De vergadering start om 19.30 uur in het gemeentehuis in Ouderkerk.

Alvast hartelijk dank voor uw support. Wij zijn heel blij met alle handtekeningen die al gezet zijn, maar er kunnen er nog meer bij!

07.06.2023