You, the petitioner
66120a97 1c99 41ae b1ef 6248c344973b

Stop de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan N207 Zuid

2,395 signatures

De provincie wil dat er met de N207 Zuid straks 12.000 tot 17.000 auto’s per dag dwars door onze mooie polder en natuur komen te denderen. Ongewenst! En onnodig! De weg trekt namelijk meer verkeer de regio in en lost volgens onderzoek geen enkele van de bestaande verkeersproblemen op in de regio Hazerswoude, Boskoop en Waddinxveen. Help mee en stop de weg!

Petition

We

Omwonenden, agrariërs, gebruikers van het Bentwoud en samenwerkingsverband van verenigingen ‘het Molenberaad’

 

observe

Dat het plan om de (Verlengde) Bentwoudlaan aan te leggen ongefundeerd en onwenselijk is omdat:

 • Een stuk prachtig polderlandschap met natuur en voor recreatie wordt vernietigd.
 • Rust en ruimte voor omwonenden haast onbereikbaar wordt.
 • De weg geen enkel verkeersknelpunt oplost
 • De provincie de gemeenteraden onjuist heeft geïnformeerd door een slinkse “vergelijking tussen appels en peren” in hun eigen verkeersonderzoek.
 • De weg 20% meer verkeer de regio in trekt en daarmee voor meer geluidsoverlast en fijnstof zorgt.
 • De agrariërs kilometers over de openbare weg moeten omrijden met zware landbouwvoertuigen, om op hun eigen land komen.
 • De provincie geen enkele inhoudelijke reden heeft gegeven voor de noodzaak van de weg.
 • Er niet wordt voldaan aan het amendement bij het provinciale besluit N207 Zuid
 • Er een goed alternatief is dat de verkeersproblemen wel oplost, goedkoper is én het landschap behoudt.

 

and request

 • De voorbereidingen voor het besluit Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid te stoppen
 • De prioriteit te verleggen naar het oplossen van de verkeersproblemen middels Bodegravenboog, 2e oeververbinding Boskoop en een structurele oplossing voor Hazerswoude-Dorp.
 • Dan pas te beoordelen of er een dwingende reden is de Verlengde Bentwoudlaan aan te leggen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Zuid-Holland 
Petition desk:
Closing date:
2023-03-28 
Lead petitioner:
Rene Brunklaus 
Organisation:
Het Molenberaad / Agrariërs / Omwonenden Bentwoud 
Website:

History

Signatures

Updates

Project N207 Zuid is vertraagd

Het project van de Provincie had eigenlijk in mei dit jaar klaar moeten zijn voor besluitvorming. De petitie was daar ook op gericht.

+Read more...

Er is vertraging opgetreden. Verwachting is nu dat in kwartaal 4 de resultaten van het provinciaal bestemmingsplan gepresenteerd zullen worden. We zullen de petitie dan aanbieden aan de Statencommissie. Ondertussen blijft de petitie natuurlijk open om te ondertekenen. Daarvoor hartelijk dank.

2021-07-06