U, de petitionaris
3e0a11de 677b 464b bf26 264a9ac5b7b5

Steun Junne: geen nieuwe brug over de Vecht

766 ondertekeningen

Het unieke, historische landschap en de natuur van Junne worden bedreigd door de mogelijke aanleg van een nieuwe brug en stuw! Renovatie van het monument is door Gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen niet goed onderzocht. Door renovatie kan het authentieke karakter van Junne behouden blijven!

Petitie

Wij

Verontruste liefhebbers van Junne

 

constateren dat:

  • Junne is uniek door de combinatie van bossen, weilanden en de Vecht, en is ontsloten door smalle rustieke wegen (Natura 2000 gebied).
  • De bewoners spreken met sympathie over de plaatselijke boeren en gunnen hen van harte een verbinding over de Vecht om hun werkzaamheden uit te voeren.
  • Renovatie is de oplossing voor behoud van het landschap: de verkeersstroom blijft beperkt, sluit zwaar niet-bestemmingsverkeer uit en bespaart euro’s!

 

en verzoeken

De Provincie Overijssel, Gemeente Ommen en het Waterschap Vechtstromen het besluit te nemen:

  • het huidige monument te renoveren en geen nieuwe zware brug van 60 ton aan te leggen.

  • dat de gerenoveerde brug enkel toegang biedt aan fietsers, voetgangers en gemotoriseerd bestemmingsverkeer, inclusief de plaatselijke boeren, sluipverkeer te weren en verkeersveiligheid te borgen.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Provincie Overijssel 
Petitieloket:
Einddatum:
01-07-2026 
Petitionaris:
Petitie Steun Junne 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Bomenkap Junne bij start broedseizoen

De gemeente Ommen heeft de bewoners van Junne op de valreep voor het weekend per nieuwsbrief van 10 maart jl. laten weten a.s maandag 13 maart te starten met de kap van bijna 100 bomen en het verwijderen van struikgewas bij de brug en stuw in Junne.

De bewoners zijn verbijsterd door dit last-minute bericht aangezien de gemeente eerder verschillende malen heeft aangegeven de afhandeling van alle juridische procedures (incl.

+Lees meer...

Raad van State) af te wachten. Dit staat ook op de website van de gemeente Ommen.

Recent hebben omwonenden, Erfgoedvereniging Heemschut, Fietsersbond en stichting Leefbaar Buitengebied hoger beroep ingediend bij de Raad van State tegen de bouw van een 60-tons brug. De Raad van State heeft dus nog geen oordeel kunnen geven over de ingediende hoger beroepschriften tegen de door de gemeente Ommen verleende omgevingsvergunning en de door waterschap Vechtstromen verleende watervergunning.

Het is onbegrijpelijk dat de gemeente Ommen uitgerekend bij de start van het broedseizoen wil beginnen met kappen. Hierdoor zullen broedende vogels worden verjaagd. Vooraf heeft geen ecologisch onderzoek plaats gevonden. En de bouw van een nieuwe brug is niet in zicht….

11-03-2023

Update ontwikkelingen brug Junne

Afgelopen week heeft de Rechtbank Overijssel het beroep dat door verschillende bewoners en belangenorganisaties - waaronder Erfgoedvereniging Heemschut en de Fietsersbond - was aangetekend tegen de bouw van een zware 60 tons brug in Junne, ongegrond verklaard. Dit beroep was nodig nadat waterschap Vechtstromen en de gemeente Ommen de meer dan 20 ingediende bezwaarschriften tegen de verleende watervergunning en de meer dan 20 zienswijzen tegen de verleende omgevingsvergunning van de hand hadden gewezen.

Het besluit over de bouw van een 60 tons brug in Junne is nog niet definitief.

+Lees meer...

Tegen de uitspraak van de Rechtbank kunnen de bewoners en de belangenorganisaties, die beroep hebben ingediend, nu hoger beroep indienen bij de Raad van State. De Raad van State zal dan beoordelen of er een zware 60 tons brug in Junne mag worden gebouwd. Ook zal de Raad van State nog een uitspraak doen over de droogzetvoorziening van de stuw in Junne.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte!

Uw steun voor deze petitie blijft nodig om de bouw van deze zware 60 tons brug in dit mooie buurtschap (Natura2000), het verdwijnen van de prachtige vistrap en de geplande bomenkap rondom de huidige monumentale brug/stuw tegen te kunnen houden. Tekent u ook of deelt u dit bericht, zodat ook anderen onze petitie ondertekenen? Bedankt alvast voor uw steun!

PS. We hebben nieuwe (weerbestendige) pamfletten/posters 'Steun Junne, geen nieuwe brug over de Vecht!', zodat we volop aandacht kunnen blijven vragen voor onze petitie. Wilt u 1 of meerdere exemplaren ontvangen? Mail ons dan op: mooijunne@caiway.net

24-01-2023

Voorbeeld zienswijze tegen ontwerp omgevingsvergunning bouw 60 tons brug in Junne

Op 17 juni jl. heeft de gemeente Ommen een ontwerp omgevingsvergunning brug over de Vecht nabij stuw Junne voor de bouw van een nieuwe 60 tonsbrug te Junne ter inzage gelegd

Om te laten weten dat u het niet eens bent met de bouw van deze brug naast de al bestaande brug kan een zienswijze worden ingediend en vanuit Junne zullen we dit ook zeker zoveel mogelijk gaan doen.

+Lees meer...

Aangezien u als ondertekenaar zich hierbij zo betrokken hebt getoond, willen we u vragen ook een zienswijze in te dienen bij de gemeente Ommen. Het indienen van een zienswijze is kosteloos.

We hebben een voorzetje gemaakt voor een zienswijze. Deze kunt u per mail bij ons opvragen (mooijunne@caiway. net). We hebben als motivatie het standpunt van de bewoners van Junne opgenomen, maar u kunt de zienswijze uiteraard naar eigen inzicht aanpassen en eigen argumenten toevoegen.

Er kan tijdens de ter inzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning op 17 juni jl. gedurende 6 weken een zienswijze worden ingediend dus tot 28 juli a.s. Indiening van de zienswijze kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk via (aangetekende) post, richten aan: Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp omgevingsvergunning brug Junne’;

  • via email: u kunt het digitale reactieformulier gebruiken;

  • mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst van de gemeente Ommen (telefoonnummer 14 0529).

Vergeet niet de zienswijze te ondertekenen. Ook dient u uw contactgegevens en plaats + datum in te vullen.

Voor hulp kunt u uiteraard per mail een beroep op ons doen! Daarna nemen wij telefonisch of per mail contact met u op.

Alvast hartelijk dank voor uw steun voor Junne!

Met vriendelijke groet, Werkgroep Bewoners Junne

Anita Laarman, Marcel Stoel, Mieke Bosma

mooijunne@caiway.net

24-06-2021