U, de petitionaris
Naakt op warmoesstraat

Sta naakt toe in het openbaar zonder beperking

285 ondertekeningen

Openbare naaktheid is een individuele keuze alleen een progressief land als Nederland haar burgers kan geven.

Individualisten moeten het recht hebben dit soms te mogen kiezen, éénmalig of misschien nooit.

Petitie

Wij

progressieve, westerse individualisten,

 

constateren dat:

  • Artikel 430a in het Wetboek van Strafrecht beperkt de keuzevrijheid van Individualisten.

  • Dit is een achterhaald overblijfsel uit de tijd dat de overheid ons voor eigen bestwil beschermde. Dat past niet bij modern progressief denken waar Nederland wereldwijd bekend voor is.

  • Dit verzoek inwilligen kost de staat niks omdat er niets uit de schatkist verspild wordt aan het achtervolgen van burgers als dit artikel is gewist.

  • Een nieuwe wet kost geld, opruimen niet.

 

en verzoeken

om deze redenen verzoek ik het Nederlandse parlement artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht te wissen en openbare naaktheid toe te staan zonder beperkingen.

Het antwoord

Presentatie petitie van petitionaris Statenpassage Tweede Kamer 13 september 2022

Geachte leden van Justitie en Veiligheid,

  1. Hartelijk dank voor deze gelegenheid om mijn petite "Sta naakt toe in het openbaar zonder beperking" aan te bieden. Dit duurt 5 minuten. Het gaat over een verzoek om het enige wetsartikel wat betreft naaktheid in het openbaar - te weten in de buitenlucht en dus niet in publieke gebouwen waar huisregels gelden - Artikel 430a uit het Wetboek van Strafrecht te verwijderen en openbare naaktheid toe te staan zonder beperking.
  2. In 1986 is openbare naaktrecreatie bij de wet vastgelegd. Artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht luidt: "Hij die zich buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare recreatie aangewezen plaats, ongekleed bevindt op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie
  3. Eerder in mei 1975 besloot de toenmalige minister van justitie Dries van Agt dat ongeklede recreatie geen schending van de eerbaarheid is, daarom is het niet in strijd met normen en waarden. Ik noem voorbeelden zoals de World Naked Bike Ride of Amsterdam Body Painting Parade en naaktfotografie zoals die van Spencer Tunick. De varianten van openbare naaktheid zijn genoeg om te bewijzen dat het positive overeenstemming heeft. Een speciale context, officieel evenement of aangewezen plaats voor naakt in het openbaar is overbodig. Volgens een jurist zijn jaarlijks een tiental mensen beboet met artikel 430a, en vaak ten onrechte. Voor een land van 17 miljoen inwoners is dit erg weinig. Vredig bloot verdient geen boete.
  4. Een inspiratie voor mij voor het opzetten van deze petitie in juli 2017 zijn de Delftse Hout Naaktlopers. Ze zijn vrijgesproken op 18 januari 2017 ondanks hun naaktheid op een openbare plaats die niet is aangewezen voor naaktrecreatie. In deze uitspraak wordt gesproken over maatschappelijke acceptatie en discutabele zedelijkheidsopvatting van openbare naaktheid in een democratische samenleving. Ik meen dat het erop neerkomt dat deze uitspraak het nut annuleert van Artikel 430a in het Wetboek van Strafrecht.
  5. Dit initiatief provoceert de vraag: waarom is het naakte lichaam nu nog steeds strafbaar in een democratische samenleving en tot hoeverre moet men meegaan met een minderheid die uit fobie, schaamte of lichaamsdiscriminate klaagt over naakte lichamen in hun gezichtsveld? Nederland is een gedurfd visionaire pionier omtrent taboes zoals prostitutie, homohuwelijk, euthanasie en soft drugs. Een taboe liberaliseren normaliseert het. Van de naakte wederdopers 500 jaar geleden tot de eerste naakte vrouw op televisie Phil Bloom en nu een paar miljoen naaktrecreanten, het volk vindt naakt normaal. De collective perceptie van het lichaam evolueert. In Spanje is openbare naaktheid bijvoorbeeld niet strafbaar.
  6. De implicaties van vrijheid zijn veelzijdig en daarom is meedoen, kijken of reageren op openbare naaktheid niet verplicht. Sociale druk en deontologie zorgt voor gepast gedrag in complexe sociale situaties en goed gedrag heeft prioriteit, gekleed of ongekleed. Openbare naaktheid is een individuele keuze dat een progressief en tolerant land haar burgers kan geven. Individuen moeten het recht hebben dit soms te mogen kiezen, éénmalig of nooit. Naakt in het openbaar in Nederland is normaal en het wissen van dit uitstervend wetsartikel zal dit voldongen feit symbolisch bevestigen. Ik meen dat men naaktheid niet moet straffen maar exalteren. ledereen is naakt geboren, het meest sublieme kostuum.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
13-09-2022 
Antwoord verwacht:
13-09-2022 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Cornelius Ernest Thomas Lundy 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Persbericht van de petitionaris (2-2-22)

Update: I was interviewed by the newspaper Amsterdam Alternative about this petition; the interview is expected to be published in May 2022. Een interview met mij over deze petitie voor Amsterdam Alternative is plaatsgevonden en wordt uitgegeven in mei 2022.

"it always seems impossible until it's done" (het is onmogelijk totdat het werkelijkheid is) Nelson Mandela

Naakt op straat: de perceptie van het naakte lichaam moderniseren (naaktheid normaliseren)

Op 1 juli 2017 heb ik een petitie via petities.nl gelanceerd om niet-seksuele naaktheid in het openbaar overal toe te staan zonder beperking (artikel 430a uit het Wetboek van Strafrecht wissen): stanaakttoe.petities.nl of ook bij deze domein-forward, naar dezelfde site (makkelijker te onthouden): NaaktOpStraat.nl;

Niet-seksueel naakt in het openbaar is een persoonlijke keuze en brengt geen schade aan de toekijker.

+Lees meer...

Men is niet verplicht om naar te kijken. Openbare naaktheid is vreedzaam voor de samenleving en heilzaam voor de geest. Het heeft een positief transformationeel kracht zoals bij World Naked Bike Ride (het milieu) en Amsterdam Body Painting Parade (kunst is therapie.)

Ik meen dat het huidige wetsartikel voor naakt in het openbaar paternalistisch is en dat er geen logisch argument is waarom het menselijk lichaam zo erg is dat het beboet moet worden: dit is discriminatie tegen het lichaam. Wij zijn allemaal naakt geboren. Lichaam-fobische mensen met een schaamtementaliteit noemen het naakte lichaam als exhibitionistisch, maar naaktheid is niet minder exhibitionistisch dan kleren. Naakt in het openbaar gebeurt al in feite in Nederland en in andere landen. Ik noem de jaarlijkse World Naked Bike Ride (WNBR), naakt op straat grapjes (kijk op YouTube) en Amsterdam Body Painting Day of de fotografie van naakte mensen in het openbaar van Spencer Tunick als voorbeelden. Dit doel is humanistisch of individualistisch en geïnspireerd door de vier andere innovatieve sociale elementen waarvoor Nederland een pionier is: prostitutie, homohuwelijk en euthanasie, gelegaliseerd in 2000, 2001 en 2002. Ook soft drugs sinds 1976 door middel van een gedoogbeleid populair en "normaal" is geworden in Nederland. Daarom noem ik dit initiatief "Het 5e Element". Het huidige wetsartikel 430a bepaalt dat alleen gemeenten plekken mogen aanduiden voor naaktrecreatie, maar ik meen dat dit een individualistisch recht moet zijn. Iemand beboeten omdat hij of zij naakt is in het openbaar past niet bij het moderne progressieve denken in Nederland.

Of het lukt mijn doel te halen - namelijk niet-seksuele naaktheid in het openbaar uit de strafwet te halen - kan ik niet garanderen, maar ik weet dat deskundigen begrijpen dat mijn verzoek meevalt. Jaarlijks zijn slechts een tiental mensen beboet onder artikel 430a volgens een juridisch adviseur van de Nederlands Federatie voor Naturisme (NFN). Voor een land van 16 miljoen inwoners is dit erg weinig en het komt op neer dat dit wetsartikel verouderd en overbodig is en geen nut meer heeft. "Het beste uit de wet halen" is ook een verouderd manier van denken, bewijst het precedent van de zogenoemde "naaktlopers" van Delftse Hout: zij waren vrijgesproken in 2017 in het Haagse Hof na hun boetes vanwege naakt in het openbaar. "Het meest uit de wet halen" is ook niet meer relevant omdat het impliceert dat niet-seksuele naaktheid op zich ooit strafbaar kan zijn.

In Spanje is naaktheid in het openbaar geen misdaad vanwege een vergissing in hun wet en vormt verder geen probleem, zolang de naaktheid niet seksueel is. In de stadscentra van Berlijn en München is naaktheid toegestaan in bijvoorbeeld Tiergarten en Englischer Garten en andere openbare plekken. De beroemde nudist Robbert Broekstra ging regelmatig naakt met zijn nudisten op straat in Nederlandse steden in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw zonder beboet te worden. In Denemarken is naaktheid toegestaan langs de hele kust zonder beperking. Het is mooi als je deze vrijheid hebt en dat je het niet hoeft te gebruiken. Men kan ieder dag langs een coffeeshop lopen maar hoeft niet marihuana te kopen of roken, maar dat kan.

In een eerste instantie zullen sommige mensen dit initiatief verkeerd begrijpen. Ze zullen denken dat iedereen of veel mensen plotseling naakt op straat zullen gaan. Maar dat zal niet zomaar gebeuren en daar gaat het niet over. Ik was einde jaren 80 en begin jaren 90 van de vorige eeuw een assistent voor mijn vader voor een Amerikaanse televisie nieuwsprogramma vanuit Keulen (European Journal) en toen kwamen we samen naar Nederland om reportages te doen over euthanasie, homohuwelijk, prostitutie en soft drugs. Ik zag destijds - lang voordat homohuwelijk, prostitutie en euthanasie waren gelegaliseerd - hoe tegenstanders alarmistisch of diametraal vanuit een fobisch en irrationele instelling reageerden. Toch zijn deze sociale innovaties gelegaliseerd en genormaliseerd en nu is het geen punt in vergelijking met toen.

Het gaat ook niet over seks misdaad waarmee naaktheid geen rol speelt. Exhibitionisme is het ook niet want dat zijn mensen die toeschouwers willen laten schrikken in een seksuele aard. Voor de rest zijn andere eventuele lastige problemen of gênante sociale situaties makkelijk te voorkomen met conventionele of deontologische non-verbale "normaal" gedrag en eventueel huisregels binnen gebouwen waar naaktheid niet handig is zoals restaurants of winkels, et cetera - maar de conclusie is, het hoeft niet meer in het Wetboek van Strafrecht te blijven.

Naaktheid in Nederland vormt verder geen conflict met normen en waarden. Ik noemde al hierboven varianten van niet-seksuele naaktheid in het openbaar in Nederland. Er zijn ook al meer dan 70 officiële naaktstranden in Nederland en meer dan duizend openbare sauna's in Nederland waar mannen en vrouwen naakt gaan, dus van een conflict met de normaliteit is hier geen sprake van. Vele ontelbare varianten van naaktheid in het openbaar heeft als consequentie dat een speciale motivatie voor openbare naaktheid niet cruciaal is. Men loopt in het park omdat men dat wil: een sociale context is hiervoor onnodig, met of zonder kleren.

Stel voor dit wetsartikel is gewist. In dat geval zal weinig gelijk veranderen in de praktijk, maar het doel halen zal naar schatting symbolistisch en humanistisch zijn. Naakt zijn is gezond en therapeutisch. Naakt op straat harmoniseert de sfeer, galvaniseert positieve collectieve en individualistisch verandering of evolutie over hoe je denkt over mens zijn. De diepere betekenis is filosofisch. Waarom is het vredevol naakte lichaam strafbaar? Over het algemeen, deontologisch gezien, kunnen Nederlanders met moeilijke onderwerpen goed omgaan (bespreekbaarheid) en de geschiedenis met naakt in het openbaar in Nederland is eeuwen oud: een beroemd voorbeeld is de zogenoemde naakte "wederdopers" (anabaptisten), vanuit 1535 in Amsterdam, terug te vinden in vele schilderijen. Phil Bloom is een modern voorbeeld hiervan, bekend als de eerste naakte vrouw op televisie in 1967. Meer recente voorbeelden van naaktheid op Nederlandse televisie zijn: Adam Zkt. Eva (RTL5), Undress For Love (RTL XL, Nederlandse versie van Naked Attraction van de Britse Channel 4) en Gewoon Bloot (NTR) waarin naakte volwassenen bloot staan op een podium voor gekleed kinderen die de naaktheid objectief en rustig becommentariëren. Dit is bewijs dat leeftijd ook geen culturele probleem vormt in de collectieve Nederlandse mentaliteit wat betreft naaktheid. Een Nederlander is niet snel geschokt: Nederlanders zijn hiervoor te nuchter. Taboe of schandaal bestaat niet echt In Nederland zoals in andere landen waar preutsheid domineert of waar naaktheid zelfs de doodstraf verdient. Daarom kan artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht gewist worden. Daarom mag men naakt op straat gaan in Nederland.

Hartelijk dank voor jullie aandacht,

Thomas Lundy, petitionaris van deze petitie op 21 november 2021 te Amsterdam

21-11-2021

Bloot protesteren artikel

07-11-2021

Naakt in het nieuws (NOS, 7 maart 2021)

08-03-2021