U, de petitionaris
Wilhelminafontein op schupstoel schilderij 7 jb

Schupstoel op de schop, Wilhelminafontein erop

940 ondertekeningen

In navolging van Zutphenaren L.H. Lunenberg (1957), Willem Kemmink in 1991 samen met Mr. M.W.C. de Jonge, voormalig secretaris van het Wijnhuisfonds en Theo Engelen (2017), zetten de Stichting De Oude HBS en de Erfgoedvereniging Heemschut Commissie Gelderland, zich samen in om de in deplorabele staat verkerende Wilhelminafontein van de Bult van Ketjen in Zutphen te verhuizen naar de Schupstoel in de binnenstad van Zutphen. Uitgangspunt bij de verplaatsing zal zijn dat de fontein weer water zal geven en spuiten!

Petitie

Wij

Zutphenaren en anderen met een al dan niet persoonlijke binding, begaan met het lot van de Koningin Wilhelminafontein uit 1899

 

constateren dat:

  • dat op 31 augustus 1899, ter gelegenheid van troonsbestijging van Koningin Wilhelmina in 1898, de Koningin Wilhelminafontein op feestelijke wijze op de markt werd onthuld,
  • dat de fontein in 1899 geschonken werd door de Zutphense burgerij,
  • dat de burgemeester bij de inhuldiging beloofde dat de gemeente goede zorg zou dragen voor de fontein en te zullen waken dat geen schendende hand haar zou aanraken,
  • dat de fontein, na 58 jaar, in 1957 op een vroege maandagochtend werd afgebroken en daarna een zwervend bestaan heeft geleid,
  • dat de fontein eind jaren ´90 werd terug gevonden in een gemeentelijk depot, werd opgeknapt door de Stichting KWF Zutphen, werd overgedragen aan de gemeente Zutphen en vervolgens werd "bijgezet" op de Bult van Ketjen om deel uit te maken van een kinderspeelplek.
  • dat de Schupstoel opnieuw wordt ingericht, de gemeenteraad voornemens is om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen,
  • dat het een mooi moment is om de Wilhelminafontein terug te brengen naar de binnenstad,

 

en verzoeken

de gemeenteraad van Zutphen medewerking te verlenen om de Koningin Wilhelminafontein, werkend, terug te laten keren naar de binnenstad van Zutphen en zodoende recht te doen aan de historisch context van fontein en het Schupstoel(plein).

Het antwoord

De Wilhelminafontein terug

Wij zijn u dankbaar voor uw deelname aan onze petitie om de Koningin Wilhelminafontein terug te te laten keren naar de binnenstad van Zutphen.

Ondanks de vele ontvangen steunbetuigingen is het ons niet gelukt om de Koningin Wilheminafontein een definitieve plek te geven op de Schupstoel. Het stadsbestuur, college van B & W en gemeenteraad, heeft ons verzoek om de jugendstilfontein, destijds (1899) geschonken door de burgerij van Zutphen, bij de herinrichtingsplannen van de Schupstoel te betrekken, geheel genegeerd!

Nu plaatsing van de fontein op de Schupstoel een gepasseerd station is, denken wij echter niet aan om op te geven en blijven streven naar een volwaardige plek voor de Koningin Wilhelminafontein in de oude binnenstad van Zutphen.

Om dit doel te bereiken willen wij op zo'n kort mogelijke termijn de Stichting Koningin Wilhelminafontein Zutphen oprichten met als voornaamste doelstelling het in eigendom verkrijgen van de Wilhelminafontein en deze te doen verplaatsen van de Bult van Ketjen naar de oude binnenstad van Zutphen. Donaties zijn welkom. Voor bijdragen van €25,00 ontvangt u een certificaat. Op die manier willen wij u deelgenoot maken van ons project Wilhelminafontein 2.0

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=HuWVXTxKncCIOe8NzL6OUXz8I3lzVOiI

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Zutphen 
Petitieloket:
Einddatum:
30-05-2022 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
H. de Bruin 
Organisatie:
Stichting De Oude HBS 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

De Wilhelminafontein terug

Wij zijn u dankbaar voor uw deelname aan onze petitie om de Koningin Wilhelminafontein terug te te laten keren naar de binnenstad van Zutphen.

Ondanks de vele ontvangen steunbetuigingen is het ons niet gelukt om de Koningin Wilheminafontein een definitieve plek te geven op de Schupstoel. Het stadsbestuur, college van B & W en gemeenteraad, heeft ons verzoek om de jugendstilfontein, destijds (1899) geschonken door de burgerij van Zutphen, bij de herinrichtingsplannen van de Schupstoel te betrekken, geheel genegeerd!

Nu plaatsing van de fontein op de Schupstoel een gepasseerd station is, denken wij echter niet aan om op te geven en blijven streven naar een volwaardige plek voor de Koningin Wilhelminafontein in de oude binnenstad van Zutphen.

Om dit doel te bereiken willen wij op zo'n kort mogelijke termijn de Stichting Koningin Wilhelminafontein Zutphen oprichten met als voornaamste doelstelling het in eigendom verkrijgen van de Wilhelminafontein en deze te doen verplaatsen van de Bult van Ketjen naar de oude binnenstad van Zutphen.

+Lees meer...

Donaties zijn welkom. Voor bijdragen van €25,00 ontvangt u een certificaat. Op die manier willen wij u deelgenoot maken van ons project Wilhelminafontein 2.0

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=HuWVXTxKncCIOe8NzL6OUXz8I3lzVOiI

13-06-2022

We gaan nog even door met de petitie Schupstoel op de schop, Wilhelminafontein erop!

Inmiddels zijn er in totaal 1849 steunbetuigingen (via deze petitie, e-mails en ingeleverde bonnen bij het verzamelpunt van Speciaalzaak Schimmel in de Sprongstraat, Zutphen) binnengekomen met het verzoek aan het stadsbestuur van Zutphen om de Koningin Wilhelminafontein uit 1899 te doen verhuizen van de Bult van Ketjen naar de Schupstoel in de binnenstad van Zutphen.

Onze oproep, om de 122 jaar oude Koningin Wilhelminafontein (Jugendstil!) een waardiger plek te geven, lijkt nog steeds aan dovemansoren gericht.

+Lees meer...

Inmiddels is een omgevingsvergunning van kracht en is men begonnen met de uitvoering van een onzalig herinrichtingsplan (zonder fontein!), ontworpen door het Rotterdamse bureau BDP.

Zoals het er nu naar uitziet geeft het stadsbestuur van Zutphen (inclusief de politiek partijen, m.u.z.v. de nieuwe partij Kies Bewust Lokaal) de voorkeur aan een procedure bij de bestuursrechter c.q. Raad van State, in plaats van in gesprek te gaan of gehoor te geven aan de wens van vele inwoners uit Zutphen en Warnsveld om de Koningin Wilhelminafontein op de Schupstoel een plek te geven.

Wij blijven herhalen: Schupstoel op de schop, Wilhelminafontein erop!

Wordt vervolgd!

22-03-2022

Ondertekenen petitie "Schupstoel op de schop, Wilhelminfontein erop!", verlengd tot 31 december 2021.

In de aanloop naar de raadsvergadering van 13 juli 2021 hebben wij de gemeenteraad van Zutphen gevraagd om het raadsvoorstel 'krediet herinrichting Schupstoel' aan te houden. Dit verzoek, omwille van een door onze stichting in te stellen onderzoek naar de financiële- en technische haalbaarheid om de Wilhelminafontein te kunnen plaatsen op de Schupstoel, werd in grote meerderheid door de gemeenteraad genegeerd.

+Lees meer...

De meest gezochte argumenten passeerden de revue om het amendement van het CDA, ondersteund door D66, vooral niet te willen steunen. Nu de werkzaamheden herinrichting Schupstoel zijn uitgesteld tot maart/april 2022 en het zeer waarschijnlijk is dat het college van B&W de raad opnieuw zal moeten consulteren voor een aanvullend krediet, zullen wij alsnog het onderzoek doen naar de financiële- en technische haalbaarheid om de Wilhelminafontein op de Schupstoel te kunnen plaatsen. De uitkomsten van het onderzoek (met mogelijk een geheel nieuw inrichtingsplan) zullen wij uiterlijk half januari 2022 aan de gemeenteraad voorleggen.

31-10-2021