You, the petitioner
Laagvliegroutes 11032017

Red Overijssel - aanvliegroute naar Lelystad: kan hoger, móet hoger

30,949 signatures

Vanaf 2019 dalen massa’s vliegtuigen over grote delen van Overijssel naar het vergrote vliegveld Lelystad. Zes keer per uur, met donderend geraas, op nauwelijks een kilometer hoogte. Zwolle, het Vechtdal, Salland, de Lemelerberg, de Holterberg en de Weerribben worden in het hart getroffen.

Petition

We

inwoners, ondernemers, recreanten, boeren, natuur- & landgoedbeheerders en bestuurders in Overijssel

 

observe

  • dat laag vliegen boven Overijssel leidt tot onnodige toename van de geluidhinder voor bewoners, recreanten en natuur

  • dat geen onderzoek is gedaan naar de effecten van laag vliegen op onze veiligheid, gezondheid en natuur

  • dat wij door Schiphol Group, de Alderstafel en het Rijk nooit zijn gekend in deze laagvliegroute

  • dat Schiphol Group en het Rijk onze mooie provincie Overijssel verkwanselen. Dit laten we niet gebeuren!

 

and request

  • dat het Rijk deze laagvliegroute samen met Overijsselse overheden, bewoners, ondernemers en natuurbeheerders herziet

  • dat het Rijk opdracht geeft aan alle luchtverkeersleiders (burgerluchtvaart én de luchtmacht) om de inefficiente indeling van het luchtruim boven Overijssel te herzien

  • dat het Rijk erkent dat vliegen boven Overijssel hoger kan. Hoger móet!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2018-05-12 
Organisation:
Actiegroep Hoog Overijssel 
Website:

History

Signatures

Updates

Hulp voor HoogOverijssel

Als u ons wilt helpen denkt u dan ook eens aan uw rechtsbijstandverzekering! Voorziet u nadeel voor voor uw (bedrijfs)inkomsten of waardevermindering van uw woning door deze lage vliegroutes? Misschien kunt u door uw rechtsbijstandverzekering in te schakelen de Stichting HoogOverijssel steunen in een juridische procedure? Neem voor nader overleg gerust contact met ons op via email HoogOverijssel@gmail.com

.

2017-10-20

Helpen met geld

Nog hartelijk bedankt voor uw handtekening. 80.000 handtekeningen hebben de politiek in Den Haag echter nog niet overtuigd. Met uw hulp kunnen we straks desnoods de rechter inschakelen. De stichting HoogOverijssel werkt met onbetaalde vrijwilligers maar heeft wel geld nodig om juristen te kunnen inschakelen. Elk bedrag is welkom op bankrekening NL 17 RABO 0319 0997 76 ten name van Stichting HoogOverijssel. Alle beetjes helpen. En eendracht maakt macht. Daarom werken we samen met andere actiecomité's uit Gelderland en Friesland aan hetzelfde doel.

+Read more...

Het beschermen van rust en stilte in onze mooie provincies. Helpt u mee? Hoe eerder hoe beter.

2017-10-08

Aanbieding petitie op 12 september aan 2e Kamer

De petitie wordt samen met 4 andere petities die hetzelfde doel beogen aangeboden op 12 september 2017 aan de 2e Kamercommissie van I&M te Den Haag. Het gezamenlijke doel is om de vliegroutes van en naar Lelystad Airport meteen vanaf april 2019 gebruik te laten maken van het hogere onbenutte luchtruim. Waardoor minder geluidsloverlast, minder risico en minder brandstofverbruik en dus vervuiling in onze leefomgeving zal ontstaan dan bij het gebruik van de huidige geplande vliegroutes. Deze petitie zal ook na 12 september nog ondertekend kunnen worden..

2017-09-08