U, de petitionaris
Petitie foto

Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen

41.426 ondertekeningen

In Nederland wordt voor circa 100 miljoen euro per jaar aan medicijnen weggegooid. Medicijnen die worden teruggebracht naar de apotheek moeten vernietigd worden. We vragen de overheid om ervoor te zorgen dat teruggebrachte medicijnen gebruikt kunnen worden, en niet worden verbrand.

Petitie

Wij

Ondertekenaars van deze petitie

 

constateren dat:

  • dat er bij de apotheken in Nederland wekelijks duizenden kilo's medicijnen teruggebracht worden,

  • dat de regelgeving ertoe leidt dat deze medicijnen vernietigd worden,

  • dat deze medicijnen nog veilig gebruikt kunnen worden en nog effectief zijn,

  • dat er elders dringend behoefte is aan medicatie (hèt voorbeeld op dit moment is de crisissituatie in Oekraïne).

N.B. Het argument om deze verspilling te rechtvaardigen is dat de kwaliteit van de medicatie niet gewaarborgd kan worden. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Daarom pleiten we ervoor de inzameling te beperken tot medicatie die geen bijzondere bewaarcondities nodig heeft, die nog in de niet-aangebroken verpakking zit en die niet over de datum is. Daarnaast zal de inzameling plaatsvinden door artsen en apothekers.

 

en verzoeken

  • toestemming te verlenen voor het inzamelen, vervoeren en doneren van ingezamelde medicatie die aan bovenstaande voorwaarden voldoet,

  • op een constructieve manier mee te helpen om de wetswijzigingen door te (laten) voeren die nodig zijn om ook in de toekomst deze medicatie nuttig te kunnen gebruiken, in plaats van weg te gooien.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
minister 
Petitieloket:
Einddatum:
01-01-2025 
Petitionaris:
Walter Schrader, huisarts 
Organisatie:
Stichting Remedi  

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Rivieren met antibiotica.

De Gezondheidszorg kan een gevaar betekenen voor de Gezondheid. In het Nederlandse vakblad Medisch Contact: De onderzoekers namen op ruim duizend locaties, verspreid over 104 landen en alle continenten, watermonsters af van in totaal 258 rivieren.

+Lees meer...

Volgens de onderzoekers is dit de eerste wereldwijde studie waarin zoveel locaties met behulp van dezelfde onderzoeksmethode werden onderzocht. Hierdoor is een goede vergelijking tussen landen en regio’s mogelijk. De watermonsters werden op 61 werkzame farmaceutische bestanddelen (API’s) getest. In een kwart van de bemonsterde locaties lag de concentratie van minstens één van de 61 API’s zo hoog dat die potentieel schadelijk is voor het waterleven, zoals vissen, of de selectie van antibioticaresistente micro-organismen bevordert. Zo bleken negen van de dertien gedetecteerde antibiotica de ‘veilige’ concentratie te overschrijden op ten minste één bemonsterde locatie. Qua effect op het waterleven sprongen vooral middelen als propranolol, verapamil, antihistaminica (loratadine, fexofenadine, ketotifen) en antidepressiva (amitriptyline, citalopram) eruit. De meest vervuilde locaties bleken in lage- tot middeninkomenslanden te liggen. Vooral in regio’s met een slechte infrastructuur voor afvalwaterzuivering en waar geneesmiddelenfabrieken gelokaliseerd waren. De hoogste cumulatieve concentraties van de onderzochte API’s troffen de onderzoekers aan in Sub-Sahara-Afrika, Zuid-Azië en Zuid-Amerika.Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen PETITIES.NL Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen In Nederland wordt voor circa 100 miljoen euro per jaar aan medicijnen weggegooid. Medicijnen

21-10-2022

Petitie gaat als een trein!!

Kijk even bij de ondertekeningen! WHAAAAAT?? Bijna duizend erbij in 24 uur? Het lijkt te gaan lukken . Strijdlust, hoop saamhorigheid, dankbaarheid, het zijn gevoelens die elkaar afwisselen., behoorlijk positief.

+Lees meer...

Zijn er dan mensen gaan zitten en delen, delen delen zoals nodig is bij een vreedzame effectieve actie. Doe mee en laat deze petitie viraal gaan. Neem de tijd om na te denken over de impact. Wrijf je handen, recht je rug en aan de slag. Je kunt dit real time volgen.

17-10-2022

Vergelijkbaar pleidooi 4 jaar geleden voor Syrië.

Google translate Toegang tot medicijnen in tijden van conflict Overlappende kaders voor naleving en verantwoording voor Syrië Brianne McGonigle Leyh , MA, JD, PhD en Marie Elske Gispen , LLM, PhD Auteur informatie Copyright en licentie informatie Disclaimer Abstract Syrië ervaart momenteel 's werelds grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, en de toegang tot medicijnen voor spoedeisende zorg, pijnbestrijding en palliatieve zorg blijft schokkend beperkt in het land. Dit artikel behandelt de dringende behoefte aan betere toegang tot medicijnen in Syrië vanuit het oogpunt van naleving van internationale wetgeving en verantwoordingsplicht, en belicht vier complementaire juridische kaders: internationale mensenrechtenwetgeving, internationale drugsbestrijdingswetgeving, internationaal humanitair recht en internationaal strafrecht.

+Lees meer...

Het komt tot twee centrale conclusies. Ten eerste hebben alle vier de rechtsorganen een duidelijk potentieel op het gebied van regelgeving - dus naleving - en verantwoordingsmechanismen voor het verbeteren van de toegang tot medicijnen in tijden van conflict, maar ze zijn op zichzelf te zwak. Seconde, het potentieel voor verandering ter plaatse ligt in de wederzijdse versterking van deze vier wettelijke kaders. Deze versterking blijft echter retorisch en verre van praktisch. Ten slotte stelt het artikel, binnen dit complexe beeld van complementaire internationale juridische kaders, concrete aanbevelingen voor een meer geïntegreerde en elkaar versterkende interpretatie en implementatie van deze rechtsgebieden om een betere toegang tot medicijnen in Syrië en elders te bevorderen. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6039728/

16-10-2022