U, de petitionaris
Petitie foto

Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen

39.621 ondertekeningen

In Nederland wordt voor circa 100 miljoen euro per jaar aan medicijnen weggegooid. Medicijnen die worden teruggebracht naar de apotheek moeten vernietigd worden. We vragen de overheid om ervoor te zorgen dat teruggebrachte medicijnen gebruikt kunnen worden, en niet worden verbrand.

Petitie

Wij

Ondertekenaars van deze petitie

 

constateren

  • dat er bij de apotheken in Nederland wekelijks duizenden kilo's medicijnen teruggebracht worden,

  • dat de regelgeving ertoe leidt dat deze medicijnen vernietigd worden,

  • dat deze medicijnen nog veilig gebruikt kunnen worden en nog effectief zijn,

  • dat er elders dringend behoefte is aan medicatie (hèt voorbeeld op dit moment is de crisissituatie in Oekraïne).

N.B. Het argument om deze verspilling te rechtvaardigen is dat de kwaliteit van de medicatie niet gewaarborgd kan worden. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Daarom pleiten we ervoor de inzameling te beperken tot medicatie die geen bijzondere bewaarcondities nodig heeft, die nog in de niet-aangebroken verpakking zit en die niet over de datum is. Daarnaast zal de inzameling plaatsvinden door artsen en apothekers.

 

en verzoeken

  • toestemming te verlenen voor het inzamelen, vervoeren en doneren van ingezamelde medicatie die aan bovenstaande voorwaarden voldoet,

  • op een constructieve manier mee te helpen om de wetswijzigingen door te (laten) voeren die nodig zijn om ook in de toekomst deze medicatie nuttig te kunnen gebruiken, in plaats van weg te gooien.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
minister 
Petitieloket:
Einddatum:
01-01-2024 
Petitionaris:
Walter Schrader, huisarts 
Organisatie:
Stichting Remedi  

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Minister Kuipers wil heroverweging Europese wetgeving heruitgifte Medicijnen

[Den Haag 15-07-2023] - Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een brief aan Commissaris Stella Kyriakides van Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie zijn zorgen geuit over de beperkingen van de huidige Europese wetgeving omtrent heruitgifte van geneesmiddelen. Hij roept op tot een heroverweging van deze wetgeving, zodat onnodige medicijnverspilling kan worden voorkomen en geneesmiddeltekorten kunnen worden verminderd.

+Lees meer...

Dit voorstel heeft brede maatschappelijke steun en een motie voor een concreet project heeft een meerderheid behaald in de Nederlandse Tweede Kamer. De Falsified Medicines Directive (FMD) heeft een belangrijke rol gespeeld in het waarborgen van de veiligheid van geneesmiddelen binnen de Europese Unie. Het heeft een robuuste farmaceutische toeleveringsketen gecreëerd en de verspreiding van vervalste geneesmiddelen effectief tegengegaan. Echter, de huidige wetgeving biedt geen mogelijkheid voor het heruitgeven van geneesmiddelen die veilig en van hoge kwaliteit zijn, maar zijn teruggebracht naar de apotheek. Dit staat in contrast met de huidige geneesmiddeltekorten en vormt een belemmering voor duurzaam medicijngebruik. Minister Kuipers benadrukt dat gecontroleerde heruitgifte van geneesmiddelen een potentieel waardevolle oplossing kan zijn. Het voorstel heeft brede maatschappelijke steun en een meerderheid in de Nederlandse Tweede Kamer heeft de motie voor een concreet project aangenomen . Nederland neemt daarmee het voortouw in de transitie naar duurzame zorg. De Minister benadrukt dat zijn doel niet is om de kernfunctionaliteit en het doel van de FMD te veranderen. Hij pleit voor een evenwichtige benadering waarbij heruitgifte onder strenge voorwaarden mogelijk is, met name in situaties van geneesmiddeltekorten of andere urgente omstandigheden. Hij roept op tot het creëren van een juridisch kader waarin landen zelf kunnen beslissen over het toepassen van heruitgifte van geneesmiddelen. Minister Kuipers hoopt dat deze kwestie op de agenda van de Europese Commissie wordt geplaatst, zodat een constructieve dialoog kan worden gestart over de mogelijkheden van heruitgifte van geneesmiddelen binnen Europa. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Walter Schrader 06-55102133 weslink@wxs.nl einde persbericht

17-07-2023

Minister Kuipers bepleit heruitgifte medicijnen .

Geachte voorzitter, Regelmatig besteedt uw Kamer aandacht aan het verminderen van medicijnverspilling en de mogelijkheden tot heruitgifte van geneesmiddelen. In mijn inzet om Europese steun te verwerven voor heruitgifte, heb ik mijn visie aangaande dit onderwerp in Europa gedeeld.

+Lees meer...

Middels deze brief wil ik uw Kamer op de hoogte stellen van mijn inspanningen.

In mijn ogen kan heruitgifte van geneesmiddelen, naast het tegengaan van verspilling, bijdragen aan het in enige mate verlichten van de huidige geneesmiddeltekorten en inspelen op de taak om geneesmiddeluitgaven te controleren. Bovendien zie ik het verminderen van geneesmiddelverspilling door heruitgifte ook als een manier om bij te dragen aan onze klimaatdoelstellingen. Deze factoren in acht nemend ben ik van mening dat geneesmiddelen die op een gecontroleerde wijze worden geretourneerd naar de apotheek, opnieuw beschikbaar moeten kunnen worden gesteld, mits de kwaliteit van het geneesmiddel en veiligheid voor de patiënt zijn gewaarborgd. Echter, de huidige Europese wetgeving, specifiek de Falsified Medicines Directive, houdt alle vormen van heruitgifte tegen.

In een brief aan gericht aan de Europese Commissie belicht ik mijn standpunt over dit onderwerp en roep ik op het gesprek aan te gaan over de beperkende aspecten van de Europese wetgeving, en of deze nog in lijn zijn met de uitdagingen die voor ons liggen. Deze actie sluit aan bij het derde spoor van de aanpak om geneesmiddelverspilling tegen te gaan, zoals beschreven in mijn brief van 21 februari 2023.

  U treft een afschrift van mijn brief aan de Europese Commissie als bijlage bij deze brief aan.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Ernst Kuipers

14-07-2023

Beste mensen, het Kabinet is demissionair, maar wij absoluut niet!

Juist nu willen we antwoorden! We moeten in actie komen om de besluitvorming over de onterechte vernietiging van bruikbare en veilige medicijnen niet stil te laten liggen. De val van Kabinet Rutte 3 heeft de verantwoordelijkheden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) niet laten verdwijnen.

+Lees meer...

We hebben nog steeds dringend behoefte aan antwoorden. Minister Kuipers heeft onze kritische vragen over de vernietiging van goede medicijnen genegeerd. We willen weten hoeveel waardevolle medicijnen er jaarlijks worden weggegooid. Waarom gebruikt VWS verouderde cijfers uit 2004? Waarom is er geen overleg geweest met Griekenland, waar heruitgifte van medicatie wel mogelijk is? Er zijn nog zeker 20 onbeantwoorde vragen voor de demissionaire Minister. Laat ons niet met lege handen staan! We moeten de druk blijven opvoeren, zowel op deze Minister als op zijn opvolger. Dit is geen tijd voor vakantie, maar een tijd om actie te ondernemen! Teken en deel de petitie, zodat onze boodschap viraal gaat. Laten we samen antwoorden eisen! Waarom vernietigt Nederland jaarlijks voor 2,2 miljard aan veilige medicijnen, terwijl andere landen erom smeken? Laten we ons fatsoen tonen en gebruik maken van nieuwe, goedkope ICT-oplossingen. Laten we de wetenschappelijke inzichten over houdbaarheid toepassen. Kom op, mensen! Teken en deel de petitie om levens te redden en bruikbare medicijnen niet te vernietigen. Samen kunnen we een verschil maken! Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen ( https://gebruikrestmedicatie.petities.nl)

09-07-2023