U, de petitionaris
Petitie foto

Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen

41.372 ondertekeningen

In Nederland wordt voor circa 100 miljoen euro per jaar aan medicijnen weggegooid. Medicijnen die worden teruggebracht naar de apotheek moeten vernietigd worden. We vragen de overheid om ervoor te zorgen dat teruggebrachte medicijnen gebruikt kunnen worden, en niet worden verbrand.

Petitie

Wij

Ondertekenaars van deze petitie

 

constateren dat:

  • dat er bij de apotheken in Nederland wekelijks duizenden kilo's medicijnen teruggebracht worden,

  • dat de regelgeving ertoe leidt dat deze medicijnen vernietigd worden,

  • dat deze medicijnen nog veilig gebruikt kunnen worden en nog effectief zijn,

  • dat er elders dringend behoefte is aan medicatie (hèt voorbeeld op dit moment is de crisissituatie in Oekraïne).

N.B. Het argument om deze verspilling te rechtvaardigen is dat de kwaliteit van de medicatie niet gewaarborgd kan worden. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Daarom pleiten we ervoor de inzameling te beperken tot medicatie die geen bijzondere bewaarcondities nodig heeft, die nog in de niet-aangebroken verpakking zit en die niet over de datum is. Daarnaast zal de inzameling plaatsvinden door artsen en apothekers.

 

en verzoeken

  • toestemming te verlenen voor het inzamelen, vervoeren en doneren van ingezamelde medicatie die aan bovenstaande voorwaarden voldoet,

  • op een constructieve manier mee te helpen om de wetswijzigingen door te (laten) voeren die nodig zijn om ook in de toekomst deze medicatie nuttig te kunnen gebruiken, in plaats van weg te gooien.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
minister 
Petitieloket:
Einddatum:
01-01-2025 
Petitionaris:
Walter Schrader, huisarts 
Organisatie:
Stichting Remedi  

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Organisatie ”Zorg Voor Klimaat” staat achter deze Petitie.

Zorg voor Klimaat (www.zorgvoorklimaat.nl ) is een organisatie van zorgprofessionals die zich inzetten voor samenwerking, bewustwording en aanzetten tot actie binnen duurzaamheid in de gezondheidszorg. Klimaatverandering tast onze leefomgeving en gezondheid aan.

+Lees meer...

Ook de gezondheidszorg zelf is een grote vervuiler en daarmee medeverantwoordelijk voor dit probleem. Juist deze sector zou een koploper moeten zijn in duurzaamheid. Het is daarom dringend tijd de gezondheidszorg aan te pakken! Zorg voor Klimaat slaat de handen ineen binnen de duurzame gezondheidszorg, om kennis en bewustwording over de relatie tussen klimaat en gezondheid te vergroten, zorgverleners te stimuleren zich in te zetten voor een duurzamere gezondheidszorg en beleidsmakers te overtuigen de transitie naar een milieuvriendelijkere gezondheidszorg in te zetten

30-12-2022

Persbericht

Leiden 29-12-2022 Persbericht

De petitie tegen de vernietiging van veilige en in crisis situaties noodzakelijke medicijnen ( Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen https://gebruikrestmedicatie.petities.nl ) zal begin februari van het nieuwe jaar aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Op jaarbasis gaat voor 100 miljoen aan medicatie het riool of de verbrandingsovens in, terwijl de verspilling aan verband- en incontinentiematerialen naar grove berekening een veelvoud, volgens sommige berekeningen meer dan een miljard bedraagt.

+Lees meer...

Artsen, apothekers en patiënten zijn teleurgesteld over deze verspilling in deze tijd van schaarste, zeker omdat uit onderzoek blijkt dat bezuiniging en veilig hergebruik met moderne monitorings- en registratie systemen goed mogelijk is. Een werkgroep van artsen en apothekers is een petitie gestart die inmiddels door een tiental maatschappelijke organisaties wordt ondersteund en door meer dan 15.000 mensen is ondertekend. Apotheker Pieter Recter ziet zijn werk veel mogelijkheden voor duurzamer gebruik en wil hierover met het Ministerie in gesprek. De Leidse Huisarts en Rampenarts Walter Schrader die verantwoordelijk is geweest voor medische hulpverlening in vluchtelingen kampen en noodsituaties bepleit op basis van Internationale Verdragen over Humanitaire Hulp een herziening van de huidige Nederlandse regelgeving waarmee redistributie van medicijnen bestraft kan worden met 8 jaar gevangenisstraf en een boete van 140.000 Euro. Op basis van dit dreigement is het massaal inzamelen van noodzakelijke medicijnen voor Oekraine stop gezet. “Een grof schandaal, dat inmiddels talloze slachtoffers heeft veroorzaakt” volgens de Rampenarts. In het geheim gaat inzameling en verzending door, maar dat kan in omvang en effect niet vergeleken worden met de gecoördineerde actie van medisch Nederland bij het begin van de oorlog.

Contacten: Walter Schrader 06-55102133 Pieter Recter 06-22428257

29-12-2022

Proefschrift van dr. Charlotte Bekker: herdistributie geeft miljoenen bezuiniging.

Ruim 60 procent van de patiënten die aan het onderzoek meededen, is bereid om opnieuw uitgegeven medicijnen te gebruiken. Ook de deelnemende artsen, apothekers, zorgautoriteiten en farmaceuten ondersteunen het hergebruik van teruggebrachte geneesmiddelen, mits de veiligheid en kwaliteit ervan kan worden gegarandeerd.

+Lees meer...

Uit eerder onderzoek blijkt dat 95 procent van de patiënten ongekoelde medicatie goed bewaart. Charlotte: “Na dit onderzoek verwacht ik dat we tussen de 20 en 70 procent van alle ongebruikte medicijnen veilig kunnen hergebruiken.”

Charlotte Bekker

27-12-2022