U, de petitionaris
Ovp2

Red de grote grazers in de Oostvaardersplassen met non-hormonale anticonceptie.

1.390 ondertekeningen

Achter uithongeren en afschieten in de winter zit geen plan dat tot een stabiele populatie leidt. Wij vragen uw hulp voor het invoeren van anticonceptie.

Petitie

Wij

Ieder die tegen uithongeren en afschot van de grote grazers is in de Oostvaardersplassen. Maar vóór de humane oplossing van populatiebeheer met non-hormonale geboortebeperking is (bv. het pZP of GnRH vaccin, zie de linkjes)

 

constateren dat:

  • Om het afschieten te voorkomen vindt een groep protesterenden dat de grote grazers uit moeten hongeren en dat zó de populatie terug zakt naar een aanvaardbaar winterpeil.

  • Elk jaar verhongeren meer dan duizend grote grazers. Achter deze manier van doen zit geen plan dat tot een stabiele populatie leidt.

  • Als de dieren de winter ogenschijnlijk niet zullen overleven worden meer dan duizend dieren voortijdig (reactief) afgeschoten door Staatsbosbeheer. Er zit achter dit afschieten van de grote grazers geen plan dat tot een stabiele populatie leidt met een acceptabele grootte.

  • Omdat nu een voorstel voor koerswijziging in het beheer door de Provinciale Staten is aangenomen dreigt voor de grote grazers in het gebied massaal (pro-actief) afschot. Waarna ook weer elk jaar grote grazers zullen worden afgeschoten om de jaarlijkse aanwas te compenseren. Er zit achter terugkerend 'proactief' afschot van duizenden dieren geen plan dat leidt tot een stabiele populatie het hele jaar door.

  • Emeritus hoogleraar professor Colenbrander van Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht geeft aan dat de Oostvaardersplassen, zonder grote roofdieren, overbevolking van de grote grazers in de hand werkt. Dit leidt tot voedseltekort.

  • Dieren die daarom op zoek gaan naar voedsel stuiten op afrastering. Afschot en hekken zijn tegennatuurlijk. Wij vinden zowel uithongeren als reactief afschieten en om de zoveel jaar daarnaast ook nog proactief afschieten geen ‘oplossingen’. Dan laat je de populatie eerst groeien om vervolgens diezelfde populatie deels dood maken. Het getuigt van een onmenselijkheid en toont geen lange termijn visie die duurzaam is.

  • Op elk door mensen gecreëerd populatiedal (door afschot, door hekken) volgt een groei van de populatie grote grazers, voorbij de gewenste aantallen als men ook hier niet ingrijpt.

  • Er kan gekozen worden voor een humaan plan dat het jaar door een stabiele populatie geeft. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat met hulp van een anticonceptiemiddel voor grote grazers een stabiele populatie ontstaat, zonder nadelige gevolgen voor dieren, mens, of milieu.

  • Anticonceptie voor wilde dieren wordt al jaren met succes gebruikt in o.a de VS, Roemenië en Zuid - Afrika.

 

en verzoeken

uw hulp bij het invoeren van anticonceptie in de Oostvaardersplassen.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Provincie Flevoland 
Petitieloket:
Einddatum:
01-05-2025 
Petitionaris:
Anita Reerink 
Organisatie:
Werkgroep diervriendelijk populatiebeheer & Comite Rijnlandmodel voor wilde dieren 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Rechter wie weet het beter de politiek of de hoogleraar ?

De werkgroep heeft met stichting Diervriendelijk Nederland 25 januari 2024 nieuw bezwaar ingezet tegen provincie Flevoland haar toekomstige plannen om duizenden herten in 4 jaar dood te schieten in haar afgesloten park: de Oostvaardersplassen. De kernvraag is: heeft de rechter fiducie in de provincie Flevoland die blijft beweren dat er geen alternatief bestaat ! Daarom haar eigen doodmaak methode naar voren schuift als de enige oplossing ! Waar ze ook nog eens geld mee verdiend en subsidie voor krijgt? Of hebben we een rechter die de wetenschap aanhoort en 25 jaar praktijk ervaring van hoogleraren hoger inschat dan de politiek.

+Lees meer...

Een Faculteit diergeneeskunde die anticonceptie-vaccin met groot succes inzet bij paarden en runderen wereldwijd. Aangesloten bij een wereldwijd netwerk van hoogleraren die dat al 30 jaar bij bijna alle zoogdieren uitvoeren. Wie denk jij weet het beter ?
https://dewerkgroep.info/diervriendelijk-nl-reerink/

13-02-2024

2 rechtszaken tegen de provincie Flevoland liggen nu bij de Raad van State

#VolgKijkHoorActie want ook bij u om de hoek is er Naura2000 gebied met herten , paarden en runderen die nu nog worden afgeschoten. Maar er is een humane oplossing: anticonceptie voor grazers.

+Lees meer...

Ik geef een inkijk in hoe de overheid battled voor hun kogels ipv de meest humane oplossing. Deze inzet is niet alleen voor de Oostvaarderplassen. De overheid heeft over heel NL gebieden die gelijke omgang treft. Dus m.a.w goed voorbeeld doet goed volgen. Wij zijn twee Rechtszaken gestart tegen de overheid ! Nu 10 april 2022 beland bij het eindstation : de Raad van State. De overheid zet advocatenkantoor Pels en Rijcken in om afschot door te zetten. Anticonceptie wordt al 30 jaar wereldwijd met groot succes ingezet.. Vijf hoogleraren, in opdracht van de overheid, hebben anticonceptie toegezegd : het kan gegeven worden aan wilde paarden, runderen en herten. Het voldoet aan alle voorwaarde en eisen van natura2000 gebieden en op juridisch gebied. De overheid verzwijgt de mogelijkheden van anticonceptie, ontloopt haar wettelijke verplichting. De overheid kiest ervoor het wandelend publiek in de Oostvaardersplassen niet te beschermen. Zij is vanaf 2018 op de hoogte van het gevaar van verspreiding Lyme door afschot. De overheid strijdt om het gevaar te behouden. Afschot gaat door tot in de eewigheid dus helpt niks! De overheid kiest voor veel leed bij mens en dier. De overheid wakkert onrust aan ipv onrust te dempen. De overheid is onbetrouwbaar vanaf de start van de eerste inspraak tot nu toe. Daardoor is een inspraak een wassen neus. De oveheid doet er alles aan de burger monddood te maken '' Maakt het besluit : geen AWB , geen belanghebbende etc '' Er is geen enkele handhaving. Ons is zelfs een verbod op inspraak opgelegd. Er is met voorbedachte rade een traject van een half jaar dwz zes afwijzingen ingezet.
1 beleid met veroudere info over anticonceptie, 2. foutieve vraag aan professor , 3. rookgordijn brief van de minister , 4. RDA geeft mening ipv feiten, 5. Geen Review, 6. Stemmen over wettelijke verplichting door het negatief advies wat professor zelf al had ontraden te benadrukken in statenvoorstel en de positieve conclusie van het onderzoek over anticonceptie niet noemen. De overheid heeft bewust de eis van de rechter ontlopen door te zeggen dat anticonceptie niet gegven kan worden. De rechter eisde ' alle alternatieven boven water'. Het is een overload aan misstanden door de overheid uitgevoerd. Een schoolvoorbeeld.

10-04-2022

Gestart een rechtszaak tegen de overheid

Hoe kan het dat enkel mensen de rem op vooruitgang kunnen zijn ? De natuurwet Artikel 3.8 5a geeft aan dat het wettelijk verplicht is naar alternatieven te kijken i.p.v afschot of uithongeren. Deze wettelijke verplichting verschijnt zowel in alle rechszaken omtrent afschot van grazers als in de aanvraag van een afschot vergunning ( besluit )

Wat kan de provincie Noord Holland doen als zij op de hoogte gesteld worden van de mogelijkheden van anticonceptie ? Juist ....

+Lees meer...

of ze pakken de lange twermijn visie aan en reageren of ze negeren hanteren smoezen verdraaien besluiten. Het is een klein onderdeel van de grotere tacktiek van de overheid om niet in te gaan op de vooruitgang. Andere methodes om toch door te dringen zijn daarom ingezet; rechtszaken. Gestart aan het adres van provincie Flevoland. Want ja daar hanteren zij dezelfde inzet. De vraag is kan je als persoon die de oplossing van de universitiet uitdraagt, invloed hebben op besluiten die extreem dier & milieu onvriendelijke zijn ? Hoe gevaarlijk is massa afschot eigenlijk voor het publiek ? Provincies verdienen aan vleesverkoop daarom geven ze geen of foutieve informatie ? Op de hoogte blijven ? 1. Volg insta #rechtspraakvoordieren. 2. Daarop wordt de datum van de zittingen gemeld. 3. Wil je erbij zijn meld je dan aan bij de rechtbank

14-08-2021