You, the petitioner

Overheid, pas de abortuswetgeving aan!

10706 signatures

Sinds 1981 kent Nederland de wet afbreking zwangerschap. Sinds 1981 is aan tienduizenden kinderen de kans op een bestaan ontnomen... Volgens de Universele Verklaring van Rechten van de Mens heeft iedereen recht op leven, dus ook op geboorte! Ook ongeboren leven is immers leven. Teken daarom tegen onze huidige wetgeving en voor de bescherming van het ongeboren kind!

BELANGRIJK: VERGEET NIET UW ONDERTEKENING TE BEVESTIGEN! U krijgt een mail met daarin een link toegestuurd. Met deze link kunt u uw ondertekening bevestigen!

Petition

We

Nederlanders die het niet eens zijn met de huidige abortuswetgeving en daarin verandering willen!

 

observe

  1. Onze wetgeving stelt dat abortus mag worden uitgevoerd in noodsituaties. Echter, iedere vrouw mag zelf invullen wat zo'n noodsituatie is.
  2. Volgens de Universele Rechten van de mens heeft iedereen aanspraak op leven! De Nederlandse wetgeving is hiermee in strijd!
  3. Een 'klompje materiaal' van een ander kapot maken wordt vandalisme genoemd en is strafbaar, een zogenaamd 'klompje cellen', Gods eigendom(!), mag je ongestraft vernielen.

 

and request

Wij verzoeken u, overheid, niet langer in strijd met de Universele Grondrechten van de mens te handelen en de wetgeving aan te passen. Het begrip noodsituatie moet concreet worden omschreven in de Wet Afbreking Zwangerschap, zodat abortus ook echt alleen in NOODSITUATIES uitgevoerd wordt. Dat is: wanneer de zwangerschap dusdanige risico's met zich meebrengt, dat het leven van de moeder erdoor in gevaar komt.

Sign this petition

 

Details

Addressed to:
Kabinet 
Petition desk:
Closing date:
01-10-2016 
Status:
Signable 
Lead petitioner:
Gerinda Haase  

History

Signatures

Anatole Sala
Eindhoven
25 days
Anonymous
about 2 months
Anonymous
3 months
Anonymous
3 months
J.J. Wessels
Alblasserdam
3 months
Kai van Dael
Hoorn
3 months
piet grootendorst
Zeist
4 months
Anonymous
4 months
Anonymous
4 months
Anonymous
4 months
Anonymous
4 months
Bert van de Kolk
Kampen
4 months

Updates

Earlier updates

Reactie van GroenLinks op "Overheid, pas de abortuswetgeving aan!"

Standpunt GroenLinks

GroenLinks is het niet met de petitie eens. GroenLinks is een groot voorstander van het 'Recht in eigen buik', waardoor vrouwen zelf kunnen beschikken over hun eigen lichaam.

+Read more...

Dit is van groot belang geweest voor de emancipatie van de vrouw. We zijn dan ook geen voorstander om het bestaande wettelijke kader te vernauwen, zoals in de petitie is gesteld. Bijna één van de vijf vrouwen in Nederland ondergaat ooit een abortus. Zij verkeren daarbij in de gelukkige omstandigheid dat de toegang tot abortushulpverlening goed geregeld is. Dat is elders wel anders. Elke zes minuten overlijdt ergens ter wereld een vrouw als gevolg van een onveilige abortus. In tegenstelling tot wat veel mensen denken rept de wet niet over een abortusgrens van 24 weken, maar over de grens van zelfstandige levensvatbaarheid. Het is de beroepsgroep zelf die dat heeft vertaald naar een grens van 24 weken. Geen enkel kind van 24 weken is zelfstandig levensvatbaar. In Nederland wordt, alvorens tot abortus wordt overgegaan, heel zorgvuldig gekeken naar de leeftijd van de foetus aan de hand van de grootte van lichaamsdelen, zoals de doorsnede van het hoofdje en het bovenbeen. Zijn deze maar een paar millimeter te groot, dan wordt niet tot abortus overgegaan. Vrouwen nemen het ingrijpende besluit om een abortus te ondergaan bepaald niet gemakzuchtig. Het gaat onder andere om meisjes van vijftien jaar oud, alleenstaande moeders die echt geen andere uitweg zien of om ouders die dat wat zij het meest hebben gewenst moeten opgeven omdat hun kindje na de geboorte niet levensvatbaar of te zwaar gehandicapt zal zijn. GroenLinks deelt dus niet de mening zoals verwoord in de petitie.

GroenLinks

Reactie van SP op "Overheid, pas de abortuswetgeving aan!"

De SP staat achter de huidige regelgeving over abortus. Het is een
emotionele beslissing die door de betrokkenen goed overwogen gemaakt
moet worden.

+Read more...

Hiervoor is in ieder geval goede informatie nodig, ook
over mogelijke alternatieven zoals adoptie. Verder horen vrouwen op
ieder moment van het proces af te kunnen zien van behandeling en
moeten de mensen die werken in de klinieken hen die ruimte bieden.

Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid ongewenste
zwangerschappen zoveel mogelijk te voorkomen. Goede
voorlichtingsprogramma's moeten worden geboden, vooral ook in de
bovenbouw van de basisschool en de lagere klassen van het middelbaar
onderwijs. Voorbehoedsmiddelen moeten in het zorgverzekeringspakket
worden opgenomen, zodat er geen financiële drempel is voor het gebruik
van deze middelen.

SP-partijwebsite

Reactie van ChristenUnie op "Overheid, pas de abortuswetgeving aan!"


De ChristenUnie vindt het mooi en hoopgevend dat er al zoveel handtekeningen zijn verzameld voor dit initiatief. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat inderdaad dat iedereen recht op leven heeft.

+Read more...

Hier is de ChristenUnie het mee eens en daarom ondersteunen wij deze petitie.
De ChristenUnie is er van overtuigd dat God de mens geschapen heeft. De mens is geen beschikker over het leven, maar ontvanger en beschermer. De overheid heeft als taak om de zwakkeren te beschermen. En dan is het van groot belang dat het begrip noodsituatie niet op meerdere manieren te interpreteren is. Voor de ChristenUnie geldt een noodsituatie alleen wanneer een zwangerschap zoveel risico met zich meebrengt dat het leven van de moeder in gevaar komt. De ChristenUnie vindt het telkens weer schokkend om te horen dat ook economische redenen geaccepteerd worden als 'noodsituatie'. Als samenleving kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende opvang en hulp voor moeder en kind is. Hierdoor zullen vrouwen nooit een abortus hoeven te plegen als ze te weinig geld hebben. Hier maakt de ChristenUnie zich in de politiek sterk voor!

ChristenUnie