You, the petitioner
2806197476 0f4ab7a08c c

Overgangsbewijs in plaats van eindexamen

23,894 signatures

Het afnemen van het school- en eindexamen in gangbare vorm leidt tot onaanvaardbare gezondheidsrisico's. We pleiten om leerlingen de mogelijkheid te geven een overgangsbewijs te krijgen voor het vervolgonderwijs. Dan is er minder risico en kan de rest van het schooljaar besteed worden aan lesgeven.

Petition

We

inwoners van Nederland die zich zorgen maken over de verspreiding van het coronavirus

 

observe

  • dat als examens op scholen afgenomen worden leraren en leerlingen aan een groot gezondheidsrisico blootgesteld worden;
  • de gevolgen voor verspreiding van het coronavirus heel groot kunnen zijn;
  • schoolbesturen ongewild hiervoor medeverantwoordelijkheid zullen dragen;
  • bij eindexamenkandidaten de meeste leerstof al behandeld is;
  • en de resterende tijd van leraren en leerlingen dit jaar beter besteed kan worden aan het geven van onderwijs.

 

and request

het voor het cohort examenkandidaten van 2020 mogelijk te maken een overgangsbewijs naar vervolgonderwijs te krijgen, zonder daarvoor examen te hoeven doen en het advies van de toeleverende school hiervoor leidend te maken.

The answer

Einde van de petitie

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties.Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/nieuws/2020/03/24/besluit-centrale-eindexamens

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Omdat het doel van de petitie nagenoeg behaald is (er is nog geen definitief zicht op een overgangsbewijs, maar ik vertrouw erop dat het goed komt), sluit ik vandaag de petitie. Veel dank aan iedereen die heeft getekend. Gelukkig is er eerder dan 6 april duidelijkheid gekomen. Nu kunnen alle betrokkenen zich richten op het geven van het onderwijs dat nodig is, om leerlingen succesvol de overgang naar hun vervolgstudie te laten maken. Veel succes aan iedereen daarmee. Het zal niet makkelijk zijn, maar als we vertrouwen hebben en elkaar bemoedigen, dan komt het vast in orde.

Hartger Wassink

EINDE REACTIE

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2020-03-23 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Hartger Wassink 
Website:

History

Signatures

Updates

Uitstel en mogelijk afstel van Abitur in Duitse deelstaten

De Berliner Morgenpost bericht over uitstel van het Abitur in Beieren, en overleg in Nordrhein-Westfalen over vergelijkbare maatregelen of zelfs afstel. .

2020-03-18

Het eindexamen in Frankrijk

2020-03-18

Schooldirecteur: corona biedt kans op experiment met examens

Het idee om dit jaar een alternatief voor de examens aan te bieden, werd al eerder geopperd door Hans Wildeboer, voorzitter van het college van bestuur van het Bornego College in Friesland. Hij schreef een opinie-artikel voor de Leeuwarder Courant.

2020-03-18