You, the petitioner
Carter president speed limit drive 55

One speed on the highway

205 signatures

Not 130, but also not 70 km/h. One speed for everyone. Clear. Relaxed. Safe. Economical. Your lane does not matter anymore.

Petition

We

highway users and other interested

 

establish that:

 • speed differences cause accidents and traffic jams
 • cars are designed to drive most economical at 90km/h
 • all cars on the highway are able to drive 90km/h
 • asphalt with traffic and traffic itself is most silent at a low speed
 • cruise control (and furter automatisation of driving) is most convenient when other road users drive a fixed speed too
 • the average speed is more important than a high peak speed
 • the American practise of 'keep your lane' is only feasible if all lanes go the appropriate 55mp/h (90km/h)
 • in the Netherlands there are no long stretches of Autobahn or Péage where you can significantly increase your average speed
 • the capacity of highways increases without speed differences
 • the highway with one speed also feels safe when your are more aged
 • many signs indicating different speeds above and alongside the road is less safe than no signs at all

 

and request

a minimum speed on the high way equal to a maximum speed of 90 kilometers per hour.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2024-11-30 
Lead petitioner:
ReindeR Rustema 
Website:

History

Signatures

Updates

Ook ANWB-leden zeggen: minder variatie in de maximumsnelheid

Hoewel niet zo radicaal als dit voorstel, waarbij de maximumsnelheid ook een minimumsnelheid is, zeggen de ANWB-leden het ook in een voorstel om files te bestrijden:

"zo min mogelijk variatie in de maximumsnelheid"

Op pagina 23 en 24 van "Maak Nederland Filevrij", actiepunt 6:

Wisselende maximumsnelheden

Door het streven om op zoveel mogelijk wegen de snelheid te verhogen tot 130 km/u, is aanvankelijk een lappendeken van verschillende snelheden ontstaan. Want op veel trajecten was en is de snelheid van 130 km/u niet mogelijk uit het oogpunt van verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en/of geluid.

+Read more...

Hoewel inmiddels het aantal snelheidswisselingen is verkleind en de snelheid beter wordt gemarkeerd via aanduidingen op de hectometerpaaltjes, blijven de verschillen een ergernis voor veel ANWB-leden.

Moet de maximumsnelheid omlaag of juist omhoog?

Aan de ene kant is er een groep leden die pleit voor een lagere maximumsnelheid, omdat daarmee de doorstroming kan worden verbeterd. Het is een bekend gegeven dat een homogene verkeersstroom meer verkeer verwerkt en dat de optimale snelheid hiervoor aanzienlijk lager ligt dan 130 km/u. Bovendien leidt een lagere snelheid tot minder grote snelheidsverschillen met bv. het vrachtverkeer. Een lagere snelheid is dan ook vooral veiliger. Het effect op doorstroming is bescheiden, omdat de gemiddelde weggebruiker zijn snelheid voldoende aanpast aan de drukte op de weg.

Aan de andere kant is er een groep leden die ervoor pleit om alle resterende 120 km/u trajecten om te zetten in 130 km/u. Daarmee wordt het aantal wisselingen in maximumsnelheid op het wegennet verder teruggebracht, zowel tussen verschillende trajecten, als op hetzelfde traject (waar overdag een andere snelheid geldt dan ’s nachts). Dit gaat echter wel gepaard met aanvullende investeringen ten aanzien van geluid-, milieu- en veiligheidsvoorzieningen.

Bij openstelling van spitstrook en uitbreiding van de capaciteit, gaat consequent de snelheidslimiet naar beneden. Dat verbaast de weggebruikers. Snelheidsbeperking is naar mening van de weggebruikers zelf niet nodig.

Eenduidigheid nodig

Waar beide groepen leden het over eens zijn, en dat verklaart ook de notering in de top 10, is dat meer eenduidigheid nodig is. Eenduidigheid zorgt voor een rustiger verkeersbeeld, minder ongevallen en een betere doorstroming. Daarbij speelt dat dit effect groter wordt naarmate de maximumsnelheid lager is en er minder verschillen zijn met bv. vrachtwagens.

Tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat het volledig oplossen van alle snelheidsverschillen onmogelijk en ook onwenselijk is. Op sommige wegen is 100 km/u simpelweg nodig, juist vanwege de doorstroming of vanwege andere factoren. Aan de andere kant is ons Hoofdwegennet bedoeld om over grotere afstanden vlot door te kunnen rijden. Dat maakt een hogere snelheid als uitgangspunt logisch.

Opmerking van een ANWB-lid "De snelheidsverschillen zijn veel te groot. Op A2 naar Eindhoven uit het Zuiden is het maximum 130 en vrachtauto’s 80. Je zit voortdurend klem. Bovendien is de doorstroming veel beter bij kleinere snelheidsverschillen en bij lagere snelheden”

2017-10-24

Trouw: "Stop met die desastreuze 130 km/uur"

In Trouw 18 mei 2017: "Triest dat er 629 verkeersdoden en een 'Manifest Verkeersveiligheid' voor nodig zijn om verkeerveiligheid weer op de agenda te krijgen. Pers en politiek behandelen verkeersdoden meer als natuurverschijnsel dan als 'beleidsproduct'.

+Read more...

De onverwachte groei van 570 verkeersdoden in 2014 naar 629 in 2016 is resultante van het beleid van minister" (...) lees verder via Blendle met als conclusie "Mark Rutte kan met het inleveren van het kroonjuweel '130' de dodelijke trend ombuigen. Ook als klimaat-maatregel verdient dat prioriteit."

2017-05-18

Nederland daalt in de top-10 van verkeersveilige landen

"Waarom het aantal verkeersdoden weer stijgt" schrijft de Volkskrant op 2 mei 2017.

"De kans op een dodelijke afloop is echter het grootst op de eind 2012 ingevoerde 130 km/uur trajecten, zo bleek eerder uit een analyse van de Volkskrant."

De Delftse hoogleraar Bert van Wee wordt geciteerd: "'hoe hoger de snelheid, hoe dodelijker de botsing: 1 kilometer harder rijden geeft 3 tot 4 procent meer kans op een dodelijk ongeluk.'"

In een ander artikel in dezelfde krant "Verlaag in elk geval de snelheid, zeggen hoogleraren infrastructuur eensgezind. (...) Ga naar 30 per uur in de stad en naar 60 op het platteland."

.

2017-05-02