U, de petitionaris
Petitie

Nóg meer mest, nóg meer vee, provincie Brabant stop ermee

3.650 ondertekeningen

Brabant is de meest veedichte provincie van Nederland. De vee-industrie bouwt grote mestfabrieken in Brabant om nóg meer dieren te kunnen houden. Dat leidt tot verdere aantasting van onze leefomgeving en onze gezondheid. Brabant heeft nu de kans te kiezen voor een stop op de groei van de veestapel.

Petitie

Wij

bezorgde burgers

 

constateren dat:

  • dat het leefmilieu in een groot deel van Brabant slecht is, de volksgezondheid in het geding is en de biodiversiteit achteruit holt;

  • dat de Brabantse veestapel maar blijft groeien (al 36 miljoen dieren op 2,5 miljoen mensen) en 15 miljard kilo mest per jaar produceert;

  • dat dieren in de vee-industrie onder slechte omstandigheden leven; dat de vee-industrie grootschalige mestfabrieken in Brabant bouwt om de veestapel verder te kunnen uitbreiden;

 

en verzoeken

Provinciale Staten van Noord-Brabant:

  • een onmiddellijke stop in te stellen op de groei van de veestapel in héél Brabant;

  • geen nieuwe mestfabrieken toe te staan;

  • de omschakeling naar grondgebonden en diervriendelijke veehouderijen maximaal te stimuleren;

  • maatregelen te treffen om de Brabantse veestapel fors in te krimpen.

Het antwoord

Aangepast beleid veehouderij in de provincie Brabant

Vanwege nieuwe beleidsinzichten is de Verordening Ruimte aangepast. Met daarin aandacht voor natuurbescherming, de Versnelling Transitie Veehouderij, zonne-energie, opheffen van het verbod op nieuwvestiging in het natuurnetwerk binnen stedelijk gebied en een aanpassing van de kaders voor regionale afspraken rondom wonen, werken en voorzieningen.

Bron: agenda Statendag vrijdag 7 juli 2017, onderdeel 8.1 met video en de geactualiseerde verordening Ruimte

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Het Brabants Burgerplatform Minder Beesten dankt u hartelijk voor het ondertekenen van de petitie 'Nóg meer mest, nóg meer vee, provincie Brabant stop ermee'. De petitie werd door 4433 mensen ondertekend: 3650 keer online en 783 keer op papier. Op 7 juli 2017 besloot Provinciale Staten van Brabant om de groei van het aantal dieren in overbelaste gebieden van Brabant een halt toe te roepen (staldering). Een kleine stap in de goede richting maar wel de eerste en daarom een belangrijke. We zijn er van overtuigd dat vooral maatschappelijke druk geleid heeft tot dit besluit. De handtekeningen zijn niet aan Provinciale Staten aangeboden omdat we het aantal te gering vonden om als extra drukmiddel in te zetten.

Brabants Burgerplatform Minder Beesten zet haar activiteiten voort samen met organisaties uit Limburg en Gelderland.

Wilt u ons volgen kijk dan op: www.minder-beesten.nl

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Provincie Noord-Brabant 
Petitieloket:
Einddatum:
01-04-2017 
Antwoord verwacht:
14-05-2017 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Maria Berkers 
Organisatie:
Burgerplatform Minder Beesten 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Aangepast beleid veehouderij in de provincie Brabant

Vanwege nieuwe beleidsinzichten is de Verordening Ruimte aangepast. Met daarin aandacht voor natuurbescherming, de Versnelling Transitie Veehouderij, zonne-energie, opheffen van het verbod op nieuwvestiging in het natuurnetwerk binnen stedelijk gebied en een aanpassing van de kaders voor regionale afspraken rondom wonen, werken en voorzieningen.

Bron: agenda Statendag vrijdag 7 juli 2017, onderdeel 8.1 met video en de geactualiseerde verordening Ruimte

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Het Brabants Burgerplatform Minder Beesten dankt u hartelijk voor het ondertekenen van de petitie 'Nóg meer mest, nóg meer vee, provincie Brabant stop ermee'.

+Lees meer...

De petitie werd door 4433 mensen ondertekend: 3650 keer online en 783 keer op papier. Op 7 juli 2017 besloot Provinciale Staten van Brabant om de groei van het aantal dieren in overbelaste gebieden van Brabant een halt toe te roepen (staldering). Een kleine stap in de goede richting maar wel de eerste en daarom een belangrijke. We zijn er van overtuigd dat vooral maatschappelijke druk geleid heeft tot dit besluit. De handtekeningen zijn niet aan Provinciale Staten aangeboden omdat we het aantal te gering vonden om als extra drukmiddel in te zetten.

Brabants Burgerplatform Minder Beesten zet haar activiteiten voort samen met organisaties uit Limburg en Gelderland.

Wilt u ons volgen kijk dan op: www.minder-beesten.nl

EINDE REACTIE

27-12-2017