You, the petitioner
Natuurdedupe

Niet bezuinigen op Noord-Hollandse natuur

4,567 signatures

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland had het voornemen om tot 40% te bezuinigen op het werk van Landschap Noord-Holland. Op 8 november 2010 is door hen besloten een groot deel van die bezuinigingen niet door te laten gaan. Landschap Noord-Holland is daar heel blij mee. Daarmee zijn niet alle problemen opgelost. In 2010 kregen we al 4 ton minder en in 2011 moeten we toch nog 1 ton bezuinigen. Dit is 5 ton minder ten opzichte van de meerjarenbegroting die we in 2009 opstelden. Dit kan niet zonder enkele pijnlijke maatregelen. Daarnaast gaan we hard op zoek naar particulieren en bedrijven die ons willen steunen. Iedereen die de petitie heeft ondertekend, danken we hartelijk!

Petition

We

liefhebbers van de Noord-Hollandse natuur en vrijwilligers werkzaam in de Noord-Hollandse natuur.

 

observe

• Dat de provincie Noord-Holland 4 ton in 2010 bezuinigt op de vergoeding aan Landschap Noord-Holland en in 2011 nog eens 8 ton. • Dat de Stichting Landschap Noord-Holland efficiënt natuur beheert en natuurvrijwilligers ondersteunt. • Dat dit kerntaken van de provincie Noord-Holland zijn waarvoor de provincie een redelijke vergoeding dient te betalen aan Landschap Noord-Holland.

 

and request

de provincie Noord-Holland 1. Niet te bezuinigen op het natuurbeheer in Noord-Holland en de ondersteuning van natuurvrijwilligers. 2. Te garanderen dat Landschap Noord-Holland de komende drie jaar niet verder gekort wordt. Het Landschap heeft immers in 2010 al 4 ton moeten inleveren. 3. Te komen tot een effectieve meerjarenovereenkomst met Landschap Noord-Holland.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Petition desk:
Closing date:
2010-10-30 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Jan Kuiper 
Organisation:
Landschap Noord-Holland 
Website:

History

Signatures

Updates

Provinciale Statenverkieizingen 2011

De politieke partijen zijn bezig met het schrijven van hun verkeizingsprogramma voor de Provinciale Statenverkeizingen in 2011. Om er voor te zorgen dat daarin de belangrijke thema's op het gebied van natuur en landschap komen te staan, hebben de Noord-Hollandse natuurbeheerders in het kort hun wensen geformuleerd.

+Read more...

Het pamflet is in te zien op de website van het Natuurbeheerdersoverleg Noord-Holland.

Natuurbeheerdersoverleg Noord-Holland, publicaties
2010-08-06

Nu meer dan 11.000 steunbetuigingen

Nog dagelijks ontvangt Landschap Noord-Holland reacties van bezorgde Noord-Hollandse natuurliefhebbers. Naast de handtekeningen sturen mensen een ondertekende actiekaart terug.

+Read more...

Alle reacties worden gebruikt in de gesprekken met de provincie Noord-Holland over de bezuinigingen in 2011.

2010-08-05

7.500 handtekeningen overhandigd aan provincie Noord-Holland

Maandag 28 juni heeft Evert Vermeer, voorzitter van Landschap Noord-Holland (links op de foto), 7.500 handtekeningen aangeboden aan Ton van der Meché, de interim voorzitter van Provinciale Staten. Daarna vergaderde de Statenleden over de voorgenomen bezuinigingen. In het provinciehuis vindt iedereen dat er bezuinigd moet worden, maar lang niet alle Statenleden zijn het eens met de hoogte van de bezuinigingen of de wijze waarop die nu tot stand is gekomen.

+Read more...

Landschap Noord-Holland kreeg via een motie steun van de oppositiepartijen maar ook de Collegepartijen deden suggesties die positief voor Landschap Noord-Holland uit kunnen pakken. PvdA, CDA en GroenLinks noemden het afgeven van een garantie van de verwachtte extra inkomsten uit de nieuwe rijkssubsidieregeling SNL. De VVD heeft een voorkeur voor organisaties met een groot multiplier effect (met klein bedrag veel vrijwilligers aan het werk). Precies wat Landschap Noord-Holland doet. Gedeputeerde Heller gaf in dit stadium hieraan geen steun. Hij zegt wel dat hij in gesprek is met Landschap Noord-Holland. De komende maanden vindt nader overleg plaats. In oktober verwacht Provinciale Staten een reactie van GS inzake de gedane suggesties. Handtekeningen blijven welkom Landschap Noord-Holland blijft ondertussen handtekeningen verzamelen. De teller staat op vrijdag 2 juli al op 9.746 (4.085 op petities.nl en 5.661 op lijsten en kaarten).

2010-06-29