U, de petitionaris
Whatsapp image 2020 09 25 at 20.11.45

Maatregelen na hondenaanval, voor de veiligheid op straat in Wassenaar

98 ondertekeningen

Er was een ernstige hondenaanval net buiten een kinderdagverblijf, waarbij 2 mensen in het ziekenhuis werden opgenomen. De hond werd echter zonder nader onderzoek door de politie teruggebracht naar de eigenaar, met enkel een waarschuwing. We moeten voorkomen dat een andere bewoner/kind (blijvend) gewond raakt!

In English

Petitie

Wij

Bewoners die zich zorgen maken over herhaling en openbare veiligheid

 

constateren

  • Er was een ernstige hondenaanval net buiten een kinderdagverblijf in Wassenaar
  • De hond was op straat zonder riem of toezicht van de eigenaar
  • De aanval was direct buiten een kinderdagverblijf
  • De hond is teruggegeven aan eigenaar met slechts een waarschuwing
  • De politie aarzelt om proactief acties te ondernemen om herhaling te voorkomen
  • De politie heeft geen verder onderzoek gedaan naar het incident of de verwondingen
  • Er zijn indicaties dat de hond jarenlang verwaarloosd is

 

en verzoeken

De gemeente en/of burgemeester van Wassenaar om maatregelen te nemen om te voorkomen dat de hond nogmaals kan aanvallen.

Het antwoord

Brief van burgemeester - Letter from mayor

De burgemeester schreef terug: "In Wassenaar vinden we dergelijke voorvallen niet acceptabel. In onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn regels opgenomen dat honden binnen de bebouwde kom aangelijnd moeten zijn. Deze regels zien erop toe dat een eigenaar van een hond bij machte moet zijn om controle over een hond te hebben. Zo kunnen we dergelijke gevallen in Wassenaar voorkomen.

Bij het bijtincident waar u slachtoffer van bent geworden was dit helaas niet het geval. Doordat de eigenaar de regels heeft overtreden hebben zowel de politie als de gemeente forse waarschuwingen afgegeven. Deze maatregel is voor soortgelijke gevallen gebruikelijk. Indien blijkt dat de eigenaar zich nogmaals schuldig maakt aan het overtreden van de regels, riskeert hij of zij een aanlijn- en muilkorfgebod. Ook kan bij een volgend bijtincident uit een gedragsonderzoek blijken dat meer maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld een verplichte verplaatsing.

De zorgen die ik hierboven heb beschreven, heb ik in mijn waarschuwing richting de eigenaar ook duidelijk gemaakt. Ik vertrouw erop dat de eigenaar van de hond zorgdraagt dat herhaling uitblijft.


The mayor wrote back: "In Wassenaar we do not find such incidents acceptable. Our Algemene Plaatselijke Verordening (APV) contains rules that dogs must be on a leash in built-up areas. These rules ensure that an owner of a dog must have control over a dog, so we can prevent such cases in Wassenaar.

Unfortunately, this was not the case in the biting incident you were the victim in. Because the owner has violated the rules, both the police and the municipality have issued strong warnings. This measure is common for similar cases. If it turns out that the owner is guilty of breaking the rules again, he or she risks a leash-and-muzzle order. In the event of a subsequent biting incident, a behavioral investigation may also show that more measures are required, for example a mandatory relocation.

The concerns I have outlined above have also been made clear in my warning to the owner. I trust the owner of the dog will ensure that no repetition occurs.

REACTIE VAN PETITIONARIS - REACTION FROM LEAD PETITIONER

On 24 November 2020, the petition was submitted in person to the Wassenaar gemeenteraad (municipal council) and the mayor received the petition in person. In January 2021, the mayor provided a response on the petition, see above.

In short, the authorities consider the dog owner has been sufficiently warned and therefore do not enforce further measures. Although I (as the victim) personally think more can be done, I respect the local culture and way of working, especially the decision from a democratically elected council.

Stay safe everyone!

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Wassenaar 
Petitieloket:
Einddatum:
12-10-2020 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Timothy Kong namens buren 
Organisatie:
bewoners van Wassenaar 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Brief van burgemeester - Letter from mayor

De burgemeester schreef terug: "In Wassenaar vinden we dergelijke voorvallen niet acceptabel. In onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn regels opgenomen dat honden binnen de bebouwde kom aangelijnd moeten zijn.

+Lees meer...

Deze regels zien erop toe dat een eigenaar van een hond bij machte moet zijn om controle over een hond te hebben. Zo kunnen we dergelijke gevallen in Wassenaar voorkomen.

Bij het bijtincident waar u slachtoffer van bent geworden was dit helaas niet het geval. Doordat de eigenaar de regels heeft overtreden hebben zowel de politie als de gemeente forse waarschuwingen afgegeven. Deze maatregel is voor soortgelijke gevallen gebruikelijk. Indien blijkt dat de eigenaar zich nogmaals schuldig maakt aan het overtreden van de regels, riskeert hij of zij een aanlijn- en muilkorfgebod. Ook kan bij een volgend bijtincident uit een gedragsonderzoek blijken dat meer maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld een verplichte verplaatsing.

De zorgen die ik hierboven heb beschreven, heb ik in mijn waarschuwing richting de eigenaar ook duidelijk gemaakt. Ik vertrouw erop dat de eigenaar van de hond zorgdraagt dat herhaling uitblijft.


The mayor wrote back: "In Wassenaar we do not find such incidents acceptable. Our Algemene Plaatselijke Verordening (APV) contains rules that dogs must be on a leash in built-up areas. These rules ensure that an owner of a dog must have control over a dog, so we can prevent such cases in Wassenaar.

Unfortunately, this was not the case in the biting incident you were the victim in. Because the owner has violated the rules, both the police and the municipality have issued strong warnings. This measure is common for similar cases. If it turns out that the owner is guilty of breaking the rules again, he or she risks a leash-and-muzzle order. In the event of a subsequent biting incident, a behavioral investigation may also show that more measures are required, for example a mandatory relocation.

The concerns I have outlined above have also been made clear in my warning to the owner. I trust the owner of the dog will ensure that no repetition occurs.

REACTIE VAN PETITIONARIS - REACTION FROM LEAD PETITIONER

On 24 November 2020, the petition was submitted in person to the Wassenaar gemeenteraad (municipal council) and the mayor received the petition in person. In January 2021, the mayor provided a response on the petition, see above.

In short, the authorities consider the dog owner has been sufficiently warned and therefore do not enforce further measures. Although I (as the victim) personally think more can be done, I respect the local culture and way of working, especially the decision from a democratically elected council.

Stay safe everyone!

04-02-2021

Overhandigd aan de raad van Wassenaar op 24 november 2020

De petitie is overhandigd aan de raad van Wassenaar op 24 november 2020. De burgemeester nam het in ontvangst.

+Lees meer...

We wachten het antwoord af

08-01-2021