You, the petitioner
Img 8956

Maak van de Oostvaardersplassen geen dierentuin (annex schiettent)

6,279 signatures

Het voorstel van VVD en SGP Flevoland van 6 januari 2017 om de natuur in de Oostvaardersplassen ondergeschikt te maken aan de economische belangen van het toerisme en Airport Lelystad brengt de natuurwaarden in dit beschermde gebied ernstig in gevaar. Straks worden vogels en de natuur in hun noodzakelijke rust verstoord en moeten gezonde dieren gedood worden.

Petition

We

De stichting Dierbaar Flevoland en allen die zich betrokken voelen bij de natuur in het algemeen en de Oostvaardersplassen in het bijzonder

 

observe

  1. dat de Oostvaardersplassen zijn aangewezen als beschermd natuurgebied vanwege de vogels en de natuur en niet vanwege het toeristisch of economisch potentieel

  2. dat uit de toelichting op de plannen in de pers blijkt dat het hele gebied opengesteld zou moeten worden voor bezoekers en dat ondernemers uitgenodigd worden om in het gebied initiatieven te nemen

  3. dat het gebied ingericht dreigt te worden om het vooral voor de toerist aantrekkelijk te maken en niet om de natuurdoelen te realiseren

 

and request

  1. geen wandel- en fietsroutes aan te leggen of toeristische attracties te vestigen binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied en de noodzakelijke rust te waarborgen;

  2. het doden van gezonde dieren die in dit gebied leven nu en in de toekomst niet toe te staan;

  3. de beoogde etalagefunctie van het gebied te realiseren buiten de grenzen van het natuurgebied Oostvaardersplassen en het gebied zelf niet verder open te stellen;

  4. de uitvoering van het bestaande beheerplan Oostvaardersplassen niet langer te vertragen en tot uitvoering daarvan over te gaan;

  5. de plannen voor het Nationaal Park Nieuwland en de uitbreiding van luchthaven Lelystad afhankelijk te maken van het bestaande beheerplan Oostvaardersplassen en niet omgekeerd.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Flevoland 
Petition desk:
Closing date:
2017-07-01 
Lead petitioner:
Sonja Hartlief 
Organisation:
Stichting Dierbaar Flevoland 
Website:

History

Signatures

Updates

Nog even en er zijn 2500+ ondertekenaars

Het aantal ondertekenaars loopt gestaag door. En dat is goed, want we willen op 8 februari zoveel mogelijk steun laten zien.

+Read more...

Uit het hele land wordt de petitie ondertekend. Een derde komt uit Flevoland. Van de grote steden is Amsterdam koploper. Ondertekenaars komen uit maar liefst 17 landen. Vooral vanuit Belgiƫ worden de Oostvaardersplassen een warm hart toegedragen, maar ook vanuit Engeland, Amerika en zelfs Braziliƫ. Heeft uw partner, vriend of vriendin zelf ook al getekend?

2017-01-20

Tussenstand van 1744 ondertekenaars overhandigd

Woensdagmiddag 18 januari is de tussenstand van de petitie overhandigd aan commissaris van de Koning in Flevoland de heer Leen Verbeek. Op dat moment was de petitie al 1744 x ondertekend en inmiddels loopt de teller nog steeds hard door.

+Read more...

Dierbaar Flevoland dankt allen die hun steun betuigd hebben en roept anderen op de petitie ook te ondertekenen. Dat is nodig want op 8 februari is de vergadering van Provinciale Staten van Flevoland waar het beheer van de Oostvaardersplassen op de agenda staat.

2017-01-19

**Tussenstand petitie Oostvaardersplassen naar commissaris van de Koning Flevoland**

Na 3 dagen nadert de petitie "Maak van de Oostvaardersplassen geen dierentuin en schiettent" het aantal van 1500 ondertekenaars. Op woensdag 18 januari om 15.00 uur zal de stichting Dierbaar Flevoland op het Provinciehuis in Lelystad de tussenstand van de petitie overhandigen aan de commissaris van de Koning in Flevoland, de heer Leen Verbeek.

+Read more...

Een half uur later begint de vergadering van de Commissie Duurzaamheid waarin het beheer van de Oostvaardersplassen besproken wordt. Dierbaar Flevoland zal gebruik maken van het recht om in te spreken. Met het grote aantal steunbetuigingen kan het pleidooi voor de natuur en voor de dieren in de Oostvaardersplassen nog meer kracht bijgezet worden.

2017-01-17