You, the petitioner
Img 8956

Maak van de Oostvaardersplassen geen dierentuin (annex schiettent)

6,279 signatures

Het voorstel van VVD en SGP Flevoland van 6 januari 2017 om de natuur in de Oostvaardersplassen ondergeschikt te maken aan de economische belangen van het toerisme en Airport Lelystad brengt de natuurwaarden in dit beschermde gebied ernstig in gevaar. Straks worden vogels en de natuur in hun noodzakelijke rust verstoord en moeten gezonde dieren gedood worden.

Petition

We

De stichting Dierbaar Flevoland en allen die zich betrokken voelen bij de natuur in het algemeen en de Oostvaardersplassen in het bijzonder

 

observe

  1. dat de Oostvaardersplassen zijn aangewezen als beschermd natuurgebied vanwege de vogels en de natuur en niet vanwege het toeristisch of economisch potentieel

  2. dat uit de toelichting op de plannen in de pers blijkt dat het hele gebied opengesteld zou moeten worden voor bezoekers en dat ondernemers uitgenodigd worden om in het gebied initiatieven te nemen

  3. dat het gebied ingericht dreigt te worden om het vooral voor de toerist aantrekkelijk te maken en niet om de natuurdoelen te realiseren

 

and request

  1. geen wandel- en fietsroutes aan te leggen of toeristische attracties te vestigen binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied en de noodzakelijke rust te waarborgen;

  2. het doden van gezonde dieren die in dit gebied leven nu en in de toekomst niet toe te staan;

  3. de beoogde etalagefunctie van het gebied te realiseren buiten de grenzen van het natuurgebied Oostvaardersplassen en het gebied zelf niet verder open te stellen;

  4. de uitvoering van het bestaande beheerplan Oostvaardersplassen niet langer te vertragen en tot uitvoering daarvan over te gaan;

  5. de plannen voor het Nationaal Park Nieuwland en de uitbreiding van luchthaven Lelystad afhankelijk te maken van het bestaande beheerplan Oostvaardersplassen en niet omgekeerd.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Flevoland 
Petition desk:
Closing date:
2017-07-01 
Lead petitioner:
Sonja Hartlief 
Organisation:
Stichting Dierbaar Flevoland 
Website:

History

Signatures

Updates

Petitie op weg naar 4000+

Het aantal malen dat de petitie ondertekend wordt groeit ook na 2 weken nog steeds. Behalve uit Flevoland komen steunbetuigingen uit het hele land en zelfs uit het buitenland.

+Read more...

Veel mensen maken zich zorgen dat de natuurwaarden in de Oostvaardersplassen ernstig in gevaar zijn. Terecht, want de nieuwe Natuurbeschermingswet was nauwelijks 6 dagen oud of partijen in Provinciale Staten van Flevoland willen van hun nieuwe bevoegdheid gebruik maken om een voorstel uit te voeren wat deze natuurwaarden ernstig aantast. Dat deze petitie er aan mag bijdragen de inititatiefnemers op andere gedachten te brengen!

2017-01-30

Flevolanders moeten mail nogmaals bevestigen!

Flevolanders die de petitie ondertekend hebben moeten de onlangs verzonden mail beantwoorden en hun adres en geboortedatum invullen. Dit is voor de Provincie de controle of de handtekeningen meetellen voor het inspraakrecht.

+Read more...

Hiervoor zijn tenminste 100 traceerbare personen uit de basisadministratie nodig. Alle Flevolanders doen! Ondertussen lopen de ondertekeningen uit het hele land en zelfs daarbuiten goed door.

2017-01-24

Flevolanders moeten mail nogmaals bevestigen!

Flevolanders die de petitie ondertekend hebben moeten de onlangs verzonden mail beantwoorden en hun adres en geboortedatum invullen. Dit is voor de Provincie de controle of de handtekeningen meetellen voor het inspraakrecht.

+Read more...

Hiervoor zijn tenminste 100 traceerbare personen uit de basisadministratie nodig. Alle Flevolanders doen! Ondertussen lopen de ondertekeningen uit het hele land en zelfs daarbuiten goed door.

2017-01-24