You, the petitioner
S900x600 2bdd9a4ea5fbcaa29fa84f5a46612332

Laat het groene hart niet barsten

1,355 signatures

Deze petitie is bedoeld om olie en gaswinning in z.g. 'kleine velden' in en rondom het Groene Hart tegen te gaan. Het boren en fracken is daar onverantwoord. De risico's voor welzijn en veiligheid van inwoners in deze (dichtbevolkte) gebieden zijn onacceptabel. Teken de petitie! Alvast bedankt !

Petition

We

Burgers van Nederland

 

observe

  • Wij stellen vast dat de risico's die de gas- en oliewinning met zich meebrengt, voor omgeving, milieu en mensen ONACCEPTABEL zijn.

  • Er is GEEN DRAAGVLAK voor boren en fracken naar olie en gas in het Groene Hart.

 

and request

Regering, Kabinet en Parlement, in het bijzonder de minister van Economische Zaken, om geen nieuwe vergunningen af te (laten) geven voor het winnen van olie en gas in het Groene Hart en reeds afgegeven vergunningen in te (laten) trekken.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2020-12-31 
Website:

History

Signatures

Updates

SP Gouda in verzet tegen gaswinning plannen nabij Woerden

https://goudsdagblad.nl/sp-gouda-verzet-gaswinning-plannen-woerden/

SP Gouda verzamelt op zaterdag 13 mei tussen 11 uur en 15 uur in de binnenstad handtekeningen tegen de voorgenomen gaswinning in het Papekopveld, gelegen in Woerden op slechts negen kilometer afstand van Gouda. De Partij voor de Dieren Gouda steunt deze actie en zal de SP helpen.

+Read more...

Hiermee laten deze partijen zien dat zij de wrede plannen voor uitbuiting van de kleine fossiele brandstof velden in het Groene Hart een slechte ontwikkeling vinden. De handtekeningen worden tezamen met protestbrieven verstuurd naar de Tweede Kamer en Vermilion Energy.

De SP Gouda sluit zich hiermee aan bij de het door SP Woerden eerder dit jaar gelanceerde initiatief ‘Laat het groene hart niet barsten’. Dit initiatief heeft als doel olie- en gaswinning tegen te gaan in het Groene Hart. Het initiatief wordt gesteund door Urgenda en door alle politieke partijen in Woerden.

Aanleiding voor het initiatief ‘Laat het Groene Hart niet barsten’ is het voornemen van het Canadese bedrijf Vermilion Energy, met steun van demissionair minister Kamp om onder andere ten westen van Woerden gas te winnen vanuit het ondiepe Papekopveld. ,,De winsten gaan voor een groot deel naar Canada, en de bewoners van het Groene Hart zitten met de grote lasten, te weten verhoogt risico op aardbevingen en bodemverontreiniging, versnelde bodemdaling en verkeersoverlast”, aldus Rolf Bruijn, woordvoerder van de SP Gouda. De gemeente Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater en Krimpenerwaard hebben zich al stellig uitgesproken tegen de plannen, net als de betrokken provincies en waterschappen, en niet te vergeten bewoners, stelt de SP Gouda.

,,Tenslotte zijn nieuwe gaswinning en boringen in de hedendaagse tijd van transitie naar duurzame energie opwekking een grote stap in de verkeerde richting. Omdat niet kan worden uitgesloten dat Gouda geen last zal hebben van de negatieve gevolgen van gaswinning, vinden wij dat ook de Gouwenaren van de plannen van Vermilion en demissionair Minister Kamp op de hoogte moeten zijn en de kans moeten krijgen om in verzet te komen…”

2017-05-15

AD 02-05-17 Rechter is het eens met weigeren proefboring Haastrecht

De Nederlandse tak van het Canadese bedrijf Vermilion Energy wil in Haastrecht een proefboring uitvoeren om na te gaan of er aardgas aanwezig is.
Volgens de rechtbank in Den Haag is er niets mis met het niet verlenen van de daarvoor benodigde omgevingsvergunning door het college van Krimpenerwaard.

+Read more...

Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter in de zaak die het bedrijf eind vorige maand tegen b en w heeft aangespannen. http://www.ad.nl/gouda/rechter-is-het-eens-met-weigeren-proefboring-haastrecht~a8d55524/

2017-05-02

Samen herrie maken tegen gasboringen

AD Groene Hart 25-4-2017 Geslaagde inwonersavond over gaswinning.

https://woerden.sp.nl/nieuws/2017/04/geslaagde-inwonersavond-over-gaswinning-24-april-2017.

2017-04-27