You, the petitioner
S900x600 2bdd9a4ea5fbcaa29fa84f5a46612332

Laat het groene hart niet barsten

1,355 signatures

Deze petitie is bedoeld om olie en gaswinning in z.g. 'kleine velden' in en rondom het Groene Hart tegen te gaan. Het boren en fracken is daar onverantwoord. De risico's voor welzijn en veiligheid van inwoners in deze (dichtbevolkte) gebieden zijn onacceptabel. Teken de petitie! Alvast bedankt !

Petition

We

Burgers van Nederland

 

observe

  • Wij stellen vast dat de risico's die de gas- en oliewinning met zich meebrengt, voor omgeving, milieu en mensen ONACCEPTABEL zijn.

  • Er is GEEN DRAAGVLAK voor boren en fracken naar olie en gas in het Groene Hart.

 

and request

Regering, Kabinet en Parlement, in het bijzonder de minister van Economische Zaken, om geen nieuwe vergunningen af te (laten) geven voor het winnen van olie en gas in het Groene Hart en reeds afgegeven vergunningen in te (laten) trekken.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2020-12-31 
Website:

History

Signatures

Updates

Zorgen over mogelijke gasboringen woonwijk Woerden

De bewoners van de Woerdense wijk Molenvliet maken zich grote zorgen om dreigende gasboringen. Het Canadese bedrijf Vermilion Energy heeft een concessie om olie en gas uit het veld Papekop te winnen.

+Read more...

Bezwaar van 10.000 Woerdenaren: dat veld ligt pal onder hun huizen. https://www.npo.nl/zorgen-over-mogelijke-gasboringen-woonwijk-woerden/29-05-2017/POMSAT9067167

2017-05-30

Woerden is boos en bezorgd om dreigende gasboringen

https://www.trouw.nl/home/woerden-is-boos-en-bezorgd-om-dreigende-gasboringen~afb236c2/

Met Groningen als negatief voorbeeld verzetten de bewoners van het Utrechtse Woerden zich tegen de winning van gas. 'Olie en gas passen niet bij een schone, duurzame leefomgeving.'

Achter de ramen in de wijk Molenvliet hangen affiches met een duidelijke boodschap: 'Laat Woerden niet zakken!'.

+Read more...

Bewoners van deze wijk, aan de rand van de stad, maken zich grote zorgen nu Vermilion Energy hier naar gas wil boren. Ze vrezen 'Groningse toestanden'.

"Mijn vader zei al, straks hebben we een huis met dikke scheuren dat in tweeën zal barsten en wie zal er dan opdraaien voor de schade?", zegt Paulette van Elk (21), die met haar ouders midden in de rustige wijk woont. Een straat verder zet Wim Peters (69) twee fietsen achterop de auto vast. Hij gaat een dagje op pad met zijn vrouw. "Verzakkingen, scheuren. Ik maak mij grote zorgen", zegt hij.

Proefboringen Op het zogeheten Papekopveld werden dertig jaar geleden al proefboringen gedaan naar olie en gas. Hoewel de boorinstallatie komt te liggen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, ligt het gasveld recht onder de wijk Molenvliet, met 10.000 inwoners. Het ligt op twee kilometer diepte en strekt zich in het westen uit tot Nieuwerbrug (Zuid-Holland) en in het zuiden tot Oudewater (Utrecht). Met 63 vierkante kilometer is het een klein veld. Ter vergelijking: de oppervlakte van het gasveld onder Groningen is 900 vierkante kilometer.

Gas winnen uit het Papekopveld was in de jaren negentig niet lucratief, maar inmiddels wel. Concessiehouder is Vermilion Energy Netherlands, dochter van een Canadees bedrijf. Zij mogen hier 'exclusief gas opsporen en winnen', legt woordvoerder Manfred Steffens uit. "Het veld staat op onze lijst, zij het niet bovenaan."

In 2009 diende het bedrijf al een zogeheten winningsplan in bij het ministerie van economische zaken. Hierin staat hoe een bedrijf gas wil winnen, maar ook in hoeverre de bodem zal dalen, er trillingen zullen ontstaan en wat de risico's zijn voor de omgeving. Dit plan moet vanwege wetswijzigingen opnieuw worden geschreven. Steffens: "Wij willen nog dit jaar met een nieuw plan komen." Zodra alle vergunningen binnen zijn, wil het bedrijf beginnen met boren.

Bezorgd en boos In Woerden zitten ze hier niet op te wachten. Volgens Wilma de Mooij van SP Woerden, de partij die onlangs begon met de campagne 'Laat het Groene Hart niet barsten', zitten de bezorgdheid en boosheid er goed in. "We zijn juist bezig met een schone en duurzame leefomgeving en daar passen gas en olie niet bij. Het vertrouwen in Vermilion ontbreekt. In Heerenveen is dit bedrijf ook gewoon gaan boren."

Vorig jaar heeft Vermilion in Heerenveen een derde put geopend om gas te winnen. Zonder toestemming van het ministerie van economische zaken. De put werd gesloten nadat het Staatstoezicht op de Mijnen dreigde met een dwangsom van maximaal 10 miljoen euro. Het was niet de eerste keer dat er ophef is om Vermilion. In het Drentse Wapse werd de vergunning voor gaswinning eerder dit jaar stilgelegd omdat een verplichte milieueffectrapportage ontbrak en het bedrijf de gasproductie wilde verhogen. Bewoners verzetten zich met succes. Woordvoerder Steffens: "Ik voel geen behoefte om ons te verdedigen. Waar gehakt wordt, vallen spaanders."

Het zijn woorden die buurtbewoner Leo Sonneveld (57) verontrusten. Hij zet zich al twee jaar in voor de gaskwestie in Woerden en zal 'pas weer rusten als de landelijke overheid een streep zet door het hele plan'. Op sussende woorden als 'Woerden is geen Groningen' zit hij niet te wachten. "Uit de gebeurtenissen in Groningen blijkt juist dat de overheid burgers niet beschermt. Wij zullen ook alles op alles zetten om boringen tegen te houden." Sonneveld maakte zelf een uitgebreide effectrapportage waarin vooral de nadelen voor het milieu en de inwoners zichtbaar worden.

'Onwenselijk' Ook de provincie Utrecht en omliggende gemeenten zien niets in de gasboringen. Zoals het college in Woerden (waaronder D66 en VVD) vorige week in een brief naar informateur Edith Schippers stelde: "Deze plannen zijn absoluut onwenselijk en niet acceptabel."

2017-05-18

Gasboring drift is het groene hart binnen geslopen

https://alphenaandenrijn.sp.nl/nieuws/2017/05/sp-gasboring-drift-is-het-groene-hart-binnen-geslopen

Het lijkt erop dat het Groene Hart het nieuwe Groningen moet gaan worden. De SP heeft in dit kader schriftelijke vragen gesteld.

+Read more...

In Woerden woedt een heftige strijd om het bedrijf Vermillion Energy buiten de deur te houden. Zo heftig zelfs dat het geleid heeft tot een rechtszaak waarbij de rechter bepaalde dat Vermillion Energy niet mag gaan boren naar gas bij de Papenkop of elders in de gemeente, zoals eerder besloten door de Woerdense gemeenteraad. Vermillion Energy kan echter nog in beroep gaan en het is niet uitgesloten dat andere bedrijven in de toekomst ofwel hier dan wel elders in het Groene Hart hetzelfde kunstje zullen proberen.

Over de effecten op onze gemeente tasten we in het duister. Iris van de Kolk: ‘Het is niet duidelijk hoe het college hierin staat terwijl het beoogde boorgebied hemelsbreed 20 kilometer van de gemeente Alphen ligt vanuit centrum Alphen bekeken en nog dichter bij onze kernen. Dit was voor ons aanleiding genoeg om artikel 40 vragen te stellen aan het Alphense college.’. Gasboringen in het Groene Hart zouden wel degelijk invloed kunnen hebben op onze gemeente, maar onafhankelijk onderzoek hiernaar is naar onze wetenschap niet uitgevoerd. Harre van der Nat vervolgt: ‘Ondertussen is dit wel hét wapen tegen dergelijke ongewenste inmenging door het bedrijfsleven op dit gebied in ons Groene Hart, maar het wordt niet benut. Stellingname is daarnaast essentieel om een gezamenlijke vuist te maken tegen bedrijven zoals Vermillion Energy die onze leefomgeving bedreigen.’.

Onze vragen aan het college van B&W luiden dan ook als volgt:

Is de gemeente op de hoogte van de zaak van de gemeente Woerden tegen Vermillion energy? Zo ja, hoe denkt het college hierover? Is er onafhankelijk onderzoek geweest naar de mogelijke gevolgen voor de gemeente Alphen aan den Rijn wanneer in de nabije omgeving naar gas wordt geboord? Zo nee, waarom niet en gaat het college dit alsnog doen? Laat het college in een dergelijk onafhankelijk onderzoek ook de publieke veiligheid, het algemeen belang en de ecologische gevolgen voor onze gemeente en het Groene Hart meenemen? Deelt het college van B&W de mening van de gemeente Woerden dat gasboringen in het Groene Hart, een zeer belangrijk natuurgebied waar Alphen aan den Rijn zich middenin bevindt, totaal ongewenst zijn in het kader van een veilige leefomgeving en mogelijke ernstige gevolgen voor de natuur? Gaat de gemeente stelling nemen, zoals het publiekelijke verzoek is, tegen gasboringen in de gemeente of het Groene Hart an sich ofwel door Vermillion energy dan wel door andere bedrijven? Heeft er al overleg plaatsgevonden met het college van B&W van Woerden of gaat de gemeente nog in overleg? In het laatste geval binnen welk termijn gaat dit gebeuren? Onze hoop is dat het college alsnog overgaat tot het laten uitvoeren van onafhankelijk onderzoek en zich schouder aan schouder stelt met de gemeente Woerden. Alleen op die manier kan het Groene Hart de tragedie die Groningen is overkomen bespaard blijven. Als het nodig is zullen wij verdere stappen ondernemen om het college de noodzaak hiervan te laten inzien.

2017-05-15