U, de petitionaris
Img 4745

Laat de Genneper Watermolen zichtbaar malen

4.056 ondertekeningen

Voorkom verlies van de molen, voor: de Eindhovenaren, Genneper Hoeve, bakkerij Broodt, Wasven, Prehistorisch Dorp, molenaars-, lagere/middelbare-, en bakkersschool leerlingen, geïnteresseerden. Voorkom dat er niet meer GEMALEN wordt; het is een vak! Molenaar is UNESCO immaterieel cultureel erfgoed!

Petitie

Wij

Eindhovenaren en geïnteresseerden van de regio en ver daarbuiten

 

constateren dat:

  • dat de gemeente het hoger beroep verloren heeft, en
  • dat daardoor de molenaars per 31-10 de molen uit moeten.
  • De molen werd de afgelopen vijf jaar gebruikt als molen: er werd drie middagen per week gemalen en tevens kon de molen bezocht worden. Er werd vol passie verteld over de geschiedenis en de werking van de molen. Buiten openingstijd stond de molen open voor onder andere scholieren en molenaars in opleiding. Dit dreigt verloren te gaan.
  • Een molen niet gebruiken waarvoor deze gemaakt is zal onherroepelijk tot verval van het maalmechanisme leiden.

 

en verzoeken

er alles aan te doen om de huidige situatie op de Genneper Watermolen te handhaven, om de watermolen als levend erfgoed te behouden en zodoende te voorkomen dat de molen alleen maar een decor is voor een winkel.

Het antwoord

De winkelier heeft de sleutel van de molen weer

Helaas. Wij zijn uit de molen en hebben de sleutels ingeleverd. De winkelier heeft de sleutels weer.   In oktober hebben heel veel mensen hun steun betuigd on de Genneper Watermolen te behouden in de staat zoals die op dat moment was: vrij toegankelijk en malende. Zoals u weet heeft het Gerechtshof in Den Bosch in september besloten dat de vorige huurder, een winkelier in diervoeding en fabrieksmeel, terug mag keren in de molen.

De gemeente heeft, gesterkt met 4057 elektronische handtekeningen en nog eens 1138 handmatige, een gesprek aangegaan met betreffende winkelier. Deze bleek niet onontvankelijk om te worden uitgekocht, maar het ongefundeerde bedrag dat hij vroeg was exorbitant. Het bedrag oversteeg de grens voor de wethouder om vrij te handelen zonder dit aan de Raad voor te leggen. Die grens is €1.000.000,-. Hiermee overspeelde hij zijn hand. Het bedrag werd als 'te gortig' beschouwd, met als gevolg dat de winkelier per 1 november weer de beschikking heeft over het Rijksmonument.

Eindhoven is een schitterend stuk geschiedenis, ambacht en educatie kwijt. Ook is een lokaal, biologisch product met een lage voetafdruk verloren. Eindhoven is binnenkort een winkel in diervoeding rijker...

Uiteraard willen wij iedereen die ons, en daarmee de gemeente, heeft gesteund enorm bedanken. We hebben niet kunnen bereiken wat we zo graag wilden, maar de reacties waren een enorme steun in de rug voor ons als vrijwilliger en voor de gemeente.  

Hans, Annemieke, Bas, Silke, Stijn.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Eindhoven 
Petitieloket:
Einddatum:
30.10.2022 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Hans Kalkhoven 
Organisatie:
Stichting De Einhovense Molens 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

De winkelier heeft de sleutel van de molen weer

Helaas. Wij zijn uit de molen en hebben de sleutels ingeleverd.

+Lees meer...

De winkelier heeft de sleutels weer.   In oktober hebben heel veel mensen hun steun betuigd on de Genneper Watermolen te behouden in de staat zoals die op dat moment was: vrij toegankelijk en malende. Zoals u weet heeft het Gerechtshof in Den Bosch in september besloten dat de vorige huurder, een winkelier in diervoeding en fabrieksmeel, terug mag keren in de molen.

De gemeente heeft, gesterkt met 4057 elektronische handtekeningen en nog eens 1138 handmatige, een gesprek aangegaan met betreffende winkelier. Deze bleek niet onontvankelijk om te worden uitgekocht, maar het ongefundeerde bedrag dat hij vroeg was exorbitant. Het bedrag oversteeg de grens voor de wethouder om vrij te handelen zonder dit aan de Raad voor te leggen. Die grens is €1.000.000,-. Hiermee overspeelde hij zijn hand. Het bedrag werd als 'te gortig' beschouwd, met als gevolg dat de winkelier per 1 november weer de beschikking heeft over het Rijksmonument.

Eindhoven is een schitterend stuk geschiedenis, ambacht en educatie kwijt. Ook is een lokaal, biologisch product met een lage voetafdruk verloren. Eindhoven is binnenkort een winkel in diervoeding rijker...

Uiteraard willen wij iedereen die ons, en daarmee de gemeente, heeft gesteund enorm bedanken. We hebben niet kunnen bereiken wat we zo graag wilden, maar de reacties waren een enorme steun in de rug voor ons als vrijwilliger en voor de gemeente.  

Hans, Annemieke, Bas, Silke, Stijn.

08.12.2022

sluiting van de Genneper Watermolen

English below. Beste ondertekenaars van de petitie ‘Laat de Genneper Watermolen zichtbaar malen’.

Helaas. Wij zijn uit de molen en hebben de sleutels ingeleverd.

+Lees meer...

De winkelier heeft de sleutels weer.

In oktober hebben heel veel mensen hun steun betuigd on de Genneper Watermolen te behouden in de staat zoals die op dat moment was: vrij toegankelijk en malende. Zoals u weet heeft het Gerechtshof in Den Bosch in september besloten dat de vorige huurder, een winkelier in diervoeding en fabrieksmeel, terug mag keren in de molen. De Gemeente heeft, gesterkt met 4057 elektronische handtekening en nog eens 1138 handmatige, een gesprek aangegaan met betreffende winkelier. Deze bleek niet onontvankelijk om te worden uitgekocht, maar het ongefundeerde bedrag dat hij vroeg was exorbitant. Het bedrag oversteeg de grens voor de wethouder om vrij te handelen zonder dit aan de Raad voor te leggen. Die grens is €1.000.000,-. Hiermee overspeelde hij zijn hand. Het bedrag werd als ‘te gortig’ beschouwd, met als gevolg dat de winkelier per 1 november weer de beschikking heeft over het Rijks Monument. Eindhoven is een schitterend stuk geschiedenis, ambacht en educatie kwijt. Ook is een lokaal, biologisch product met een lage voetafdruk verloren. Eindhoven is binnenkort een winkel in diervoeding rijker….. Uiteraard willen wij iedereen die ons, en daarmee de Gemeente, heeft gesteund enorm bedanken. We hebben niet kunnen bereiken wat we zo graag wilden, maar de reacties waren een enorme steun in de rug voor ons als vrijwilliger en voor de Gemeente.

Hans, Annemieke, Bas, Silke, Stijn.


Dear signatories of the petition ‘Laat de Genneper Watermolen zichtbaar malen’.

Unfortunately. We left the mill and handed over the keys. The shopkeeper has the keys again.

In October, many people expressed their support for maintaining the Genneper Watermill in the state as it was at the time: freely accessible and grinding. As you know, the Court of Appeal in Den Bosch decided in September that the previous tenant, a shopkeeper in animal feed and factory flour, may return to the mill. The Municipality has started, strengthened with 4057 electronic signatures and another 1138 manual, a discussion with the retailer. He, the shopkeeper, turned out not to be inadmissible to be bought out, but the undocumented amount he asked for was exorbitant. The amount exceeded the limit for the alderman to act freely without submitting it to the Council. That limit is €1,000,000,-. With this he overplayed his hand. The amount was considered 'too high', with the result that the shopkeeper will have access to the National Heritage again as of 1 November. Eindhoven has lost a wonderful piece of history, craft and education. Also, a local, organic product with a low footprint has been lost. Eindhoven will soon have a shop in animal nutrition..... Of course, we would like to thank everyone who has supported us, and therefore the Municipality. We have not been able to achieve what we wanted so badly, but the reactions were a huge support for us as volunteers and for the Municipality.

Hans, Annemieke, Bas, Silke, Stijn.

20.11.2022