U, de petitionaris
Padpet

Herstel historisch ommetje in Rijsbergen

204 ondertekeningen

verzoekt College van B&W van de Gemeente Zundert tot herstel van de verbinding tussen Zandstraat en Boven Heining te Rijsbergen en uitvoering te geven aan Ruilverkavelingplan, waar dit pad is opgenomen als onderdeel van een wandelroute door natuurgebied de Breedbroeken.

Petitie

Wij

inwoners van de Gemeente Zundert, fietsers, wandelaars, ruiters, menners en andere belanghebbenden,

 

constateren dat:

dat het zandpad: -een openbaar pad is, zie oordeel d.d. 7 april jl., door de rechter te Breda; - niet aan de openbaarheid is onttrokken; en - opgenomen is in het uitvoeringsplan Weerijs Zuid- project Breedbroeken, zie 5.2.5 Recreatie, pagina 27. Als onderdeel van een wandelroute door natuurgebied de Breedbroeken. Het plan is op 6 november 2013 onherroepelijk vastgesteld.

 

en verzoeken

de gemeente Zundert om over te gaan tot handhaving van deze openbaarheid zodat de verbinding tussen de Zandstraat en de Boven Heining hersteld wordt en tevens uitvoering te geven aan hetgeen is vastgelegd in het kader van de Ruilverkaveling Weerijs Zuid- Uitvoeringsplan Breedbroeken, zodat er weer gebruik gemaakt kan worden van dit historische ommetje.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Zundert 
Petitieloket:
Einddatum:
01-10-2023 
Petitionaris:
Laurens van den Heijkant 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Stichting Wandelnet toegelaten als partij bij de Raad van State

Goed nieuws voor alle wandelaars in Nederland. Stichting Wandelnet werkt samen met bijna 1000 vrijwilligers sinds 1980 aan de kwaliteit van het wandelen.

+Lees meer...

Dit doen we voor de 10,5 miljoen wandelaars Nederland. Ook zij willen zich sterk maken voor het behoud van dit prachtige historische ommetje en hebben verzocht toegelaten te worden in de procedure bij de Raad van State om de belangen van wandelend Nederland te behartigen. Onderstaand een link naar de stichting en het werk dat hun vele vrijwilligers verzetten. https://www.wandelnet.nl/belangenbehartigers

02-09-2023

info ruilverkaveling

In verband met de ruilverkaveling is de weg onderdeel van een route zoals beschreven in het document Weerijs-Zuid - Uitvoeringsplan Breedbroeken (zie 5.2.5 Recreatie, pagina 27). Hiervoor heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend.

In het kader van de ruilverkaveling is de weg afgesplitst tot twee zelfstandige kadastrale percelen genummerd RBG K-758 en RBG K-759.

+Lees meer...

Beiden met omschrijving wegen in de kadastrale documentatie.

22-05-2023

herstel historisch ommetje Rijsbergen

Inwoners van Rijsbergen, verzoeken om herstel van de toegankelijkheid van het pad dat sinds 1895 de Zandstraat en de Boven Heining met elkaar verbindt. Graag zien zij de gedeeltelijke blokkade opgeheven en het pad weer in ere hersteld worden nu de rechter op 7 april jl, oordeelde dat het een openbaar pad betreft.

+Lees meer...

Rechtens volgt daaruit dat een openbaar pad niet zomaar mag worden geblokkeerd of ontdaan worden van de verharding. Graag zien zij herstel van dit geliefde ommetje.

21-05-2023