You, the petitioner
Helmplichtpetitiesnl

Helmet legislation for all mopeds

797 signatures

The motorised bicycle called 'snorfiets' is practically a moped: weight, volume and the speed in the case of modifications. It is dangerous to drive these things without a helmet. Therefore, sign helmplichtsnorfiets.petities.nl?locale=en or go there by pointing the camera-app to the QR-code.

Since 8 October physicians sign! For example the surgeons who dread making the 'bad news' talks while they can be avoided so easily.

Petition

We

careful 'snorfietsers', bicyclists, pedestrians, parents, surgeons, paramedics, nurses etc.

 

establish that:

  • the 'snorfiets' is often practically a moped (weight, volume, and speed after a modification)
  • the orginal target group for the 'snorfiets' (senior on Spartamet, Solex) has discovered the e-bike as pleasant alternative
  • the "snorfiets" is disproportionally involved in accidents
  • only one other country in Europe knows a kind of moped without helmet requirements
  • the scientific Institute for Road Safety Research (SWOV) states: "A large share of serious head trauma among 'snorfietsers' could have been prevented had they been wearing a helmet. The percentage of brain injuries among 'snorfietsers' is significantly higher than among moped and motorbike drivers."

 

and request

helmet legislation for the drivers of the 'snorfiets'.

The answer

Dragen van een helm op een snorfiets per 1 januari 2023 verplicht

Alle snorfietsers en eventuele passagiers moeten vanaf 1 januari 2023 verplicht een helm dragen. Met ingang van 1 januari 2023 is het dragen van een goedgekeurde brom/motorfietshelm of een goedgekeurde speed-pedelec-helm op een snorfiets overal in Nederland wettelijk verplicht en kun je een boete van 100 euro krijgen bij het niet dragen van een helm.

Bronnen: Staatsblad 2022, 270 (30 juni 2022) en nieuwsbericht Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (30 juni 2022)

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

History

Signatures

Updates

Verslag van notaoverleg 12 oktober 2020

Er is een verslag van het notaoverleg op 12 oktober 2020 waarin de minister met allerlei smoesjes kwam om de helmplicht voor de snorfiets nog niet in te voeren.

De heer Dijkstra (VVD) zei over de helmplicht:

"De helmplicht is een punt dat in de media voorbijkwam en waar collega's over beginnen. Wij zien daar voor snorfietsen niets in.

+Read more...

We hebben het al voor brommers, maar voor snorfietsen willen we het niet, omdat het een inperking is van de vrijheid en de mobiliteit van heel veel mensen. Dat is behoorlijk ingrijpend. Ik benadruk ook de zorgvuldigheid die we hier willen, want we willen niet een verschuiving van snorfietsen naar de rijbaan, waar sommige steden toch wel erg op hinten, en we willen de mensen ook niet dwingen om hun vrijheid op te geven of een ander vervoermiddel te kiezen, dat misschien sneller gaat en ook weer nadelen heeft."

(...)

Mevrouw Postma (CDA):

"Dan kom ik bij mijn laatste punt, namelijk de helmplicht. Het CDA is niet te spreken over het proces rond de helmplicht. Het begint erop te lijken dat de politieke wil van de minister ontbreekt om deze ontwerpwet naar de Kamer toe te sturen. Het is een langdurige wens van de Tweede Kamer, die al in januari 2019 is begonnen met de motie-Van Martels c.s. om spoedig met een wetsvoorstel voor een helmplicht te komen. Daarnaast hebben we in mei 2020 nog een debat gehad, ook in deze zaal, waarin we weer een motie hebben ingediend om te vragen of die ontwerpwet toch echt aan het einde van het zomerreces deze kant op zou kunnen komen. Maar we zien hem nog steeds niet. We zien wel dat elke keer weer nieuwe onderzoeken worden opgestart. Waarom weten we eigenlijk ook niet, want sinds 2019 is het al een langdurige wens van de Tweede Kamer om te komen tot een helmplicht voor de snorfiets. Wij wachten dus ook met smart op de ontwerpwet voor de helmplicht voor de snorfiets en willen de minister vragen deze binnen twee weken naar de Tweede Kamer te sturen. Ik eindig met een hele simpele vraag. Is de minister daartoe bereid?"

De heer Remco Dijkstra (VVD):

"Ik weet hoe het CDA hierin staat, maar ik vraag wel aandacht voor zorgvuldigheid, zeker als je een consultatie hebt en blijkt dat heel veel partijen daar negatief tegenover staan vanwege gevolgen die je nog niet goed kan inschatten. Ook vraag ik aandacht voor zorgvuldigheid, omdat de Raad van State misschien nog een advies gaat geven. Als je als Tweede Kamer een wet behandelt, moet je wel goed de ins en outs en de voor- en nadelen kennen. Mijn vraag aan mevrouw Postma is: wat is nou precies het verschil tussen met 25 km/u ergens tegenaan rijden met een snorfiets of met een e-bike?"

Mevrouw Postma (CDA):

"Hier zitten verschillende vragen achter. Ik wil even bij de eerste beginnen. Zorgvuldigheid is altijd belangrijk, maar we zijn al in januari 2019 begonnen. Dat is bijna twee jaar geleden. Het is een hele simpele wijziging van de wet. Ik wil even teruggaan in de geschiedenis. Ik heb een geschiedenislerares gehad die altijd wijs zei: geschiedenis leer je, zodat je van je fouten kan leren. Ik wil even terug naar de invoering van de veiligheidsgordel. Wie van ons draagt er geen veiligheidsgordel in de auto? Volgens mij doet iedereen dat. Wie van ons gaat er niet in een auto zitten of rijden omdat die een gordel om moet doen en dat een beperking vindt van de vrijheid? Ik kan jullie vertellen dat toen de veiligheidsgordel in Nederland zou worden ingevoerd, alle liberalen moord en brand schreeuwden, want het zou weleens zo kunnen zijn dat mensen de auto links lieten liggen. De ANWB heeft toen ontzettend stevig tegen de gordel gelobbyd, want het zou weleens de vrijheid in de weg kunnen zitten en mensen zouden minder graag in de auto willen zitten. De SWOV, een instituut dat echt ontzettend goed wetenschappelijk onderzoek aflevert, zegt tegen ons: wij kunnen onderzoeken waarbij je vraagt naar het potentiële gedrag van mensen in de toekomst, niet wetenschappelijk staven. Je ziet ook dat er feitelijke onjuistheden zitten in de antwoorden die de ANWB, BOVAG en RAI geven in de brief. Wat wij dus eigenlijk zien, is een discussie die we 20 à 30 jaar geleden ook hadden over de gordel. Als CDA, en volgens mij ook als Kamermeerderheid, zeggen wij al sinds 2019 dat het inderdaad een verandering is en even vervelend, want je moet iets doen wat je hiervoor niet deed. Maar we hebben 130 artsen die ons smeken en zeggen: kijk eens wat ik op de operatietafel heb liggen. Dan lijkt het ons juist om nu te zeggen: dit is iets waarmee we de veiligheid in het verkeer kunnen verbeteren."

De heer Remco Dijkstra (VVD):

"Ja, dit is mijn laatste vraag hierover. Op zich is zorgvuldigheid volgens mij wel essentieel. Zo'n wet moet namelijk ook juridisch kloppen. Het tweede deel van mijn vraag was wat het verschil is als je met 25 km/u ergens tegenaan rijdt met een snorfiets of met een e-bike. Het antwoord daarop is niet gekomen. Het onderscheid is er op dit moment wel, maar zo meteen niet meer. Want waarom zou je dan nog een snorfiets hebben? Wat is dan nog het verschil tussen een snorfiets en een bromfiets? Je hebt de kans dat je de 790.000 mensen die zo'n snorfiets hebben -- althans, zo veel rijden er rond in Nederland -- dupeert, want zij hebben bewust voor zo'n apparaat gekozen. Die moeten dan naar alternatieven zoeken. Het is volgens mij wel handig om te weten wat mensen gaan doen. Heeft het CDA erover nagedacht waarom ze zo'n grote groep mensen die bewust voor een snorfiets hebben gekozen, wil duperen?"

Mevrouw Postma (CDA):

"Het is voor ons vooral belangrijk wat er gebeurt als je een ongeval hebt als je wel of geen helm op hebt. Wij zien dat het wel degelijk letsel scheelt als je een helm op hebt en een ongeluk met een snorfiets hebt. Wij weten ook dat niet alle snorfietsers netjes 25 km/u rijden. Dat is gewoon de praktijk. Wij zien ook dat een snorfiets zwaarder is qua gewicht. De intensiteit, de kinetische energie, die vrijkomt bij zo'n botsing is dus groter dan op een elektrische fiets. Wij zien een snorfiets als iets anders dan een elektrische fiets. Het is gewoon een heel apparaat. In de praktijk is het vaak een omgebouwde bromfiets."

(...)

De heer Stoffer (SGP):

"Voorzitter, dan de helmplicht voor de snorfietsers. De SGP steunt de minister bij haar zorgvuldige aanpak van de helmplicht voor snorfietsers. Graag vaart maken, maar wel met oog voor de praktijk. Als we alleen maar de jongeren voor ogen hebben die met een opgevoerde snorfiets door Amsterdam razen, dan doen we geen recht aan senioren in het buitengebied die de snorfiets gebruiken om op hun dooie gemak naar de plaatselijke supermarkt te tuffen. Om het scherp te krijgen: zit de verkeersveiligheidswinst vooral in de overstap naar een ander vervoermiddel of zit die in het dragen van de helm? Als de snorfietscijfers alleen maar verbeteren omdat mensen overstappen op een ander vervoermiddel, dan moet je wel goed kijken wat dat dan weer betekent voor de verkeersveiligheid in algemene zin en het duurzaamheidsaspect.

Ik vind dat bij een helmplicht ook een speedpedelec-helm of een ander alternatief voor de bromfietshelm toegestaan moet worden. Dan zullen minder mensen de neiging hebben om te kiezen voor bijvoorbeeld de auto. We moeten niet vergeten dat de maximumsnelheid voor snorfietsen nog steeds lager ligt dan voor speedpedelecs. Een bromfietshelm kunnen we snorfietsers gewoon niet aandoen. Sorteert de minister bij het onderzoek ook hierop voor?

Voor elektrische deelscooters heeft een helmplicht een enorme impact, terwijl de scooters begrensd zijn op 25 km/u. Ook snorfietsen met trapondersteuning gaan niet harder dan 25 km/u. Mijn vraag is of daar uitzonderingen voor komen."

Mevrouw Postma (CDA):

"(...) De heer Stoffer noemde al de deelscootertjes, bijvoorbeeld die hier in Den Haag rondrijden van Felyx, waarvan we allemaal een brief hebben gehad. Ze geven aan: we zijn eigenlijk bang dat het ons business kost, dat mensen dan niet op die deelscootertjes gaan zitten. Maar wat schetste mijn verbazing? Ze gaven een beeld: het is allemaal zo moeilijk, het is zo lastig om te zorgen dat mensen dan een helm dragen. Ik woon zelf in Ypenburg, een nieuwbouwwijk in Den Haag. Daar kwam ik toevallig zo'n scootertje tegen -- ik heb de foto op Twitter gezet -- die al heel mooi zo'n helmkoffertje had en waar je dus gewoon een helm voor de snorfiets uit kon halen. Dat is een brommer, hoor ik hier naast me. Dat kan je dus ook op je snorfietsen doen. Het is niet zo moeilijk: gewoon een koffertje achterop en twee helmen erin. Is de heer Stoffer het ermee eens dat als het zo makkelijk is, we daar toch naar moeten kijken? Daar zitten met name jongeren op die vaak 's avonds misschien ook nog wel wat alcohol hebben gedronken, wat natuurlijk helemaal niet mag en wat we niet aanbevelen. Voor hun veiligheid en voor de ouders is toch wel fijn als iedereen weer heel thuiskomt en misschien kan zo'n helm net het verschil maken."

De heer Stoffer (SGP):

"Daar zijn mevrouw Postma en ik het over eens. Alleen, het werkt net als bij de mondkapjes. Ik was vanochtend in de supermarkt. Het is, denk ik, heel verstandig om daar een mondkapje op te doen, maar de ene helft doet het wel en de andere niet. Dat heeft gewoon nog even tijd nodig en wellicht moet er ook nog even goed naar gekeken worden hoe je dat doet. Dat geldt ook voor de helm. Wij zijn er echt voor dat dit gebeurt -- daarom hebben we destijds de motie medeondertekend -- maar je moet het wel zorgvuldig doen. Ik denk dat de minister wat dat betreft best vaart wil maken; daar ga ik tenminste van uit. Het gaat erom dat je dat zorgvuldig doet en dat je met name kijkt: wil iedereen het? Helpt het echt voor de verkeersveiligheid? Gaan we daarmee niet de duurzaamheid weer een negatief zetje geven, omdat mensen dan denken: als ik die helm toch op moet doen, dan ga ik maar met de auto of pak ik een ander vervuilend ding? Het gaat mij er dus om dat het echt effect sorteert: niet voor de groep die het toch al wil, maar juist ook voor de groep die het hard nodig heeft en het langst weigert om dat ding op te zetten."

Mevrouw Postma (CDA):

"Ik vind die mondkapjes wel een mooi voorbeeld. Vorige week droeg nog niemand die in een binnenruimte. De eerste dag na de persconferentie zag je er eentje in de winkel en inmiddels zie je er veel meer. Dus we hebben met z'n allen altijd een gewenningsperiode nodig. Het kenmerk daarvan is dat je weerstand krijgt. Ik noemde niet voor niets dat voorbeeld van de autogordel, waar zo'n stevige weerstand tegen is geweest terwijl dat eigenlijk een van de allerbeste oplossingen voor de verkeersveiligheid is geweest die we in Nederland gekend hebben. Ik zie deze hier weer liggen. Dus ik snap dat het zorgvuldig moet zijn. Tegelijkertijd is dit een hele makkelijke wetswijziging, die makkelijk uitvoerbaar is en die dus snel naar de Kamer kan en heel veel leed kan besparen. Is meneer Stoffer het met mij eens dat je die drempel toch ook over moet durven gaan met z'n allen?"

De heer Stoffer (SGP): "Ik ben het ermee eens. Ik gebruikte dat voorbeeld van die mondkapjes ook omdat het eenduidig is. Je hebt geen andere keus dan het op te zetten of niet. Als het verplicht zou worden, kom je de supermarkt gewoon niet meer in. Maar met die helm is het anders, want je kunt ook een alternatief kiezen, omdat je je haar een beetje netjes wilt houden of weet ik veel wat. Dan ga je niet met de scooter maar met de auto en dan hoef je dat ding niet op. Of je verzint nog een andere creatieve oplossing. Dus omdat er heel veel weglekeffect kan zijn, wil ik het graag zorgvuldig doen, zodat iedereen dat dadelijk ook op een fatsoenlijke manier doet en we echt effect sorteren. We willen geen weglekeffect ten koste van de brede verkeersveiligheid of de duurzaamheid. Daarnaast roep ik iedereen die op zo'n scooter zit -- dat zijn we met elkaar eens -- op om dat ding gewoon op te doen. Dat is veel verstandiger. Gewoon doen. Maar ik weet zeker dat niet iedereen daarnaar luistert. Want als de premier al roept dat je een mondkapje op moet doen en niemand het dan doet, gaan ze zeker geen helm opzetten als de heer Stoffer dat roept."

Mevrouw Kröger (GroenLinks): "Ja, over datzelfde punt. Ik hoor heel veel tegenstrijdigheden in het betoog van de heer Stoffer. Aan de ene kant hoopt hij dat mensen het uit zichzelf gaan doen maar aan de andere kant zegt hij: eigenlijk zie ik ook wel dat dat niet zo reëel is. Dat illustreert hij met het mondkapjesvoorbeeld. Ook is hij bang voor een weglekeffect. Maar dan kom ik toch weer bij het betoog van mijn collega van het CDA over de autogordel. Toentertijd hebben we toch ook niet gezegd: o, we gaan hem maar niet invoeren, want wie weet gaan mensen dan niet meer met de auto? Dat was toen toch geen overweging? Er is gewoon gezegd: als mensen met een auto gaan, om welke reden dan ook, dan willen we dat dat veilig gebeurt; die gordel helpt daarbij, ergo, we stellen hem verplicht. Diezelfde logica geldt hier toch ook? Als we weten hoeveel leed we kunnen besparen, dan moeten we die verantwoordelijkheid toch gewoon nemen en dat zo snel mogelijk verplicht stellen?"

De heer Stoffer (SGP): "Ja, toen ik nog een jongetje was, hadden mijn vriendjes nooit een gordel om, maar ik moest dat van mijn vader toen dat nog niet verplicht was. Hij liet ze zelfs achter in de auto inbouwen. Dus ik ben daarvóór. Maar toch even terug naar die auto: ik denk dat mevrouw Kröger het wel met mij eens is dat alle alternatieven voor de auto beter zijn voor duurzaamheid enzovoorts. Mensen zullen niet gauw een alternatief kiezen voor de auto, want dat is toch wel het optimum om je lekker vrij voort te kunnen bewegen zonder dat je allerlei dingen hebt. Dat weglekeffect was toen niet zo groot, want mensen gingen niet met de fiets of met de bromfiets omdat ze die gordel niet om wilden. Hierbij is dat wel het geval. Ik heb ook een aantal dingen aangegeven over het soort helmen en de categorieën. Ik steun de minister in die zorgvuldige aanpak, zodat het echt goed gebeurt. En als u er tegenstrijdigheden uit haalt: ik heb er goed over nagedacht en voor mij klopt het als een bus. Maar daar zijn we het nog niet helemaal over eens, begrijp ik. Maar ik denk dat we het er wel over eens zijn dat we moeten voorkomen dat mensen van zo'n elektrisch scootertje, of weet ik veel wat, overstappen naar de auto, want dat is niet goed voor de verkeersveiligheid en al helemaal niet voor het milieu. Daar moet GroenLinks toch niet voor zijn."

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

"Als dat betoog over zorgvuldigheid nou in januari 2019 was gekomen, dan was ik het geheel met de heer Stoffer eens en hadden we tegen de minister gezegd: doe het zorgvuldig, maak een mooi wetsvoorstel, kom naar de Kamer, hopsekiedee! Maar we zijn nu bijna twee jaar verder en het enige wat de minister doet, is nog meer onderzoek en nog meer redenen verzinnen waarom het toch echt vooruitgeschoven moet worden en we nu op z'n vroegst in 2022 wellicht een regeling hebben. Dan wordt zorgvuldigheid toch een eufemisme voor uitstelgedrag omdat er geen politieke wil is? De heer Stoffer heeft die politieke wil wel, want hij wil wel die helmplicht. Ergert hij zich er dan niet samen met mij groen en geel aan hoe zorgvuldigheid vooral wordt gebruikt om de boel lekker voor ons uit te duwen?"

De voorzitter: "Meneer Stoffer, ergert u zich groen en geel?"

De heer Stoffer (SGP): "Nee, je moet wel heel wat met mij doen voordat ik me groen en geel erger. Dus ik zeg gewoon: vaart maken op een goede manier. Ik heb de indruk dat dat nu gebeurt. Ik denk dat we qua intentie hetzelfde voor ogen hebben, maar we kijken misschien net iets anders aan tegen de weg daarnaartoe."

(...)

Mevrouw Kröger (GroenLinks): "Ik begin graag met een korte uitleg over waarom ik verzocht heb om dit debat van donderdag naar vandaag te verplaatsen, want ik weet dat een heleboel mensen uitkeken naar donderdag. De reden is dat mijn fractie het van groot belang vindt dat er vandaag ook de mogelijkheid is om een motie in te dienen om de minister op te dragen echt zo snel mogelijk met die helmplicht te komen. We hebben daar net al verschillende interruptiedebatten over gehad. De minister lijkt het echt aan politieke wil te ontbreken. Zij legt twee eerdere Kamermoties over de helmplicht voor snorfietsen eigenlijk naast zich neer of schopt ze op de lange baan. Wij zijn daar echt ontstemd over. Wij vinden het een onnodige vertraging van de helmplicht. De Kamer is er heel helder over geweest. Eigenlijk staat niets de helmplicht nu nog in de weg. Wij willen nogmaals benadrukken dat wij het pleidooi van de traumachirurgen en het pleidooi van SWOV echt volgen en zeggen dat die helmplicht er moet komen. Los daarvan -- dat is een separaat traject -- moeten we onderzoeken voor welke light electric vehicles een helmplicht nuttig en noodzakelijk is. Dat is dan in het bredere verhaal rond de light electric vehicles, waarbij een heleboel dingen geregeld moeten worden: wanneer mogen ze op de weg, waar mogen ze op de weg, hoe wordt er gehandhaafd en toezicht gehouden? Maar wat ons betreft is verder getreuzel over de helmplicht echt onverantwoord. We hopen dus dat de minister vandaag in actie komt."

(...)

De heer Laçin (SP):

(...)

"Voorzitter. Dan de helmplicht. Daar is al veel over gezegd. De Kamer heeft deze minister 21 maanden geleden de opdracht gegeven om met een wetsvoorstel te komen voor een helmplicht voor snorfietsers. Dat voorstel is er nog steeds niet. Het schriftelijk overleg dat we hebben gevoerd levert eigenlijk nog meer uitstel op, door de onderzoeken. Dat is voor ons gewoon niet acceptabel. In februari heeft deze minister zelf gezegd dat lopende onderzoeken geen vertraging zouden veroorzaken, en toch gebeurt dit. Ik wil de vraag van mevrouw Postma dan ook herhalen: is de minister bereid om binnen twee weken een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen?"

(...)

Bent u tot hier gekomen, dan kunt u evengoed zelf verder lezen in de pdf

2020-11-05

Vier wethouders manen minister aan: snel helmplicht snorfiets

4 wethouders

In De Telegraaf van 3 november 2020 vragen 4 wethouders aan de minister om op te schieten met de helmplicht. Ook AT5 bracht dat weer als nieuws.

+Read more...

Wethouder Robert van Asten (Den Haag) twitterde erover

Wethouder Sharon Dijksma (Amsterdam) twitterde het ook.

2020-11-03

De verdediging van de minister nu

De antwoorden van de minister tegen het snel invoeren van de helmplicht gaan nu ongeveer zo:

Uit de internetconsultatie bleek weerstand uit de samenleving, dat moeten wij beantwoorden.

Onze reactie: een internetconsultatie is om de kwaliteit uitvoerbaarheid van voorstellen te verbeteren. Het is geen opiniepeiling of stemming.

+Read more...

De Tweede Kamer heeft het mandaat om het volk te vertegenwoordigen. Zie ook onze bijdrage. Detailhandel vreest 70% omzetdaling (dat is ondernemersrisico) en burgers klagen over ‘minder vrijheid’. Dat was de autogordel ook, maar je krijgt er meer veiligheid voor terug. De maatschappelijke winst is enorm qua zorgkosten en het leed veroorzaakt door hersenletsel. Dat weegt allemaal zwaarder.

Handhaving nodig, ze rijden te snel. Betere handhaving, minder letsel.

Onze reactie: brom- en snorfietsen zorgen allebei voor gewonden in de statistieken, maar de snorfietsers hebben meer hersenletsel. In de statistieken is het allemaal ‘letsel’, maar wel van een andere orde. Het is het verschil tussen een revalidatie en na een jaar weer kunnen functioneren voor de bromfietser versus levenslange zorg en afhankelijkheid bij hersenletsel. Daarnaast is het vreselijk voor de (al overbelaste) artsen om dat hersenletsel binnen te zien komen. Ze kunnen niet goed helpen!

En handhaving is in Amsterdam geprobeerd in 2015. Een survey toonde daarna aan dat 1 op de 2 snorfietsers aan was gehouden daarna. Met geen positieve gedragsverandering tot gevolg, integendeel.

Er komt inconsistentie in wetgeving: er bestaat een categorie L1e-A, de gemotoriseerde tweewieler.

Onze reactie: Dit is spijkers op laag water zoeken! Zo’n ding verkoopt slecht hier, het is meer voor de buurlanden waar een helm de norm is. Hier kan je een gewone e-bike zonder helm kopen, geen verzekering verplicht. De L1e-A heeft meer dan de 250Watt aan kracht, maar minder dan de 750Watt van een speedpedelec (die telt als bromfiets, met helmplicht). Hier is het een rare tussencategorie die niemand koopt. Enige toepassing: zonder helm over zandpaadjes als elektrische mountainbike met dikke banden. Ons groepje heeft 1 zo’n ding gezien in Drenthe. Kennelijk iemand die aan het eind van een lang zandpad woont. Voor dit ding kan gewoon de helm op voortaan. Omdat er een blauw plaatje achterop zit. Komt hier een uitzondering op, dan zal deze categorie de opvolger worden van de huidige snorfiets. De hele geschiedenis sinds 1975 met dit ding kan dan opnieuw beginnen.

Er zijn Solexrijders in de internetconsultatie die klagen, hoewel er geen cijfers over zijn

Onze reactie: Om hoeveel gaat het? Enkele honderden of duizenden van de 790.000? Ze kunnen prima een helm op, je trapt je niet overmatig in het zweet zoals de forensen op een snelle speed-pedelec. Het is een beetje bijtrappen en bij de start even, je valt niet flauw van in de helm opgehoopte hitte. De Solex destijds had ook al een helm met van die leren flapjes. Met helm is altijd veiliger. Eventueel vragen Solexliefhebbers voor een recreatieve toertocht een uitzondering bij de burgemeester voor die tijd en route, die heeft een discretionaire bevoegdheid daarvoor.

De wetgeving moet wel consistent zijn, want moet langs Raad van State

Onze reactie: Hadden de juristen van het ministerie de L1e-A gemist toen ze de tekst voor de internetconsultatie goedkeurden of is deze voor de gelegenheid opgeduikeld? De AMvB voor de helmplicht bij verplaatsen naar de rijbaan bij drukke fietspaden is wel langs de Raad van State gegaan zonder dat dit een obstakel was. Dus die ‘inconsistentie’ in de wetgeving bestaat al en is geen probleem voor wie dan ook.

De gemeente Amsterdam heeft in de internetconsultatie gemeld dat Solexrijders zich hebben gemeld met klachten toen er een helmplicht kwam

Onze reactie: De gemeente Amsterdam en heel veel andere grote steden willen als geen ander deze helmplicht. Voor deze kleine categorie heb je altijd de antwoorden: ‘pech, jammer, met helm op is veiliger’ en ‘organiseer een evenement met helmplicht-ontheffingen van de burgemeester’.

Handhaving wordt moeilijker en het verkeersbeeld onduidelijker

Onze reactie: Handhaven op de helmplicht wordt juist wèl makkelijker. Er zijn geen uitzonderingen meer. Mogelijk nemen bromfietsers het fietspad omdat handhavers pas na het passeren kunnen zien dat het geen snorfiets was. Dit is een klein, voornamelijk grootstedelijk, probleem. Ten opzichte van de gezondheidswinst door de helmplicht is dit niet belangrijk. Dat automobilisten nu de snelheid van scooters beoordelen aan de hand van de helm is vergezocht. Ze zouden nu onterecht een langzame snorfiets als een snelle bromfiets beoordelen. Automobilisten moeten nu ook fietsers, e-bikes en speed-pedelecs inschatten.

2020-10-24