You, the petitioner
Geuzenkade

Geen woonboten aan de Geuzenkade; bescherm deze unieke buurt

539 signatures

Deze petitie is bedoeld om de gemeente Amsterdam op andere gedachten te brengen mbt. het 'tijdelijk' (tussen 4 en 10 jaar) aanmeren van woonboten aan de Geuzenkade om zodoende de Da Costa kade (en wie weet welke andere kaden in de toekomst) te renoveren. Wij dragen hierbij een andere optie aan.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Klik dan op het vinkje bij houd mij op de hoogte over de voortgang op de bevestigingspagina.

Petition

We

De buurtbewoners van de Geuzenkade en de Geuzenstraat

 

establish that:

  • dat de Geuzenkade geen goede optie is om 'tijdelijk' woonboten aan te meren ten behoeve van de renovatie van de Da Costa kade.
  • De huiseigenaren en bewoners van de Geuzenkade vrezen dat de unieke buurt ernstig zal worden verstoord door de komst van een aanlegplaats.
  • Wij vrezen voor waardevermindering van woningen, verlies van de groenstrook, verlies van uitzicht, kap van bomen en verstoring van het unieke karakter van de buurt,

 

and request

een aanmeerplek te realiseren aan de kade grenzend aan de speeltuin Willem de Zwijgerlaan aan de andere kant van de brug. Dit is een zgn. monumentale kade, maar het behoud van het unieke karakter van de Geuzenkade en onze buurt weegt voor ons bewoners veel zwaarder. Deze reeds gerenoveerde kade kan eenvoudig worden beschermd door een steiger te plaatsen op dezelfde manier als men nu van plan is bij onze prachtige (en ook monumentale!) Geuzenkade.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2023-12-31 
Lead petitioner:
Michael Wouters 
Organisation:
De bewoners van de Geuzenkade 
Website:

History

Signatures

Updates

Update met notulen van de laatste vergadering met de gemeente op 8 januari

Beste allemaal,

Wij hebben de aangepaste notulen ontvangen en de notulen van de laatste vergadering op 8 januari (zie onderstaande links). Er is op dit moment geen ander nieuws dan wat er op die avond is besproken: er zou nog een haalbaarheidsonderzoek lopen naar de kade van de speeltuin.

+Read more...

En we worden op de hoogte gebracht zodra de gemeente een beslissing heeft genomen en er weer een voorlichtingsavond zal plaatsvinden.

mvg Buurtcomité 'Red de Geuzenkade'

Beantwoording vragen bewoners Geuzenkade

Verzoek bewoners om tekstwijzigingen verslag bewonersavond Geuzenkade incl. reactie

Verslag bewonersavond tijdelijke wissellocatie voor woonboten

Aangevuld verslag bewonersavond tijdelijke wissellocatie Geuzenkade

2020-03-17

Gesprek met gemeente op 8 januari j.l.

Op woensdag 8 januari j.l. zijn we met een kleine groep (5 mensen) op kantoor langsgegaan bij Jessica Ter Maat, de omgevingsmanager van het gemeentelijk ingenieursbureau.

+Read more...

Aan dat gesprek nam ook Harm Elgersma deel, de beheerder van de 3.000 woonboten namens de gemeente, verantwoordelijk voor het verplaatsen van de woonboten van de Da Costakade.

Wij hebben daar nogmaals mondeling onze bezwaren kenbaar gemaakt en alternatieve locaties besproken en daarbij zo goed mogelijk de huidige bezwaren vertolkt zoals die tot nu toe door jullie, de buurtbewoners aan ons zijn overgebracht.

Wij zien nog de notulen van dit gesprek tegemoet alsmede de aanpassingen op de vorige notulen en antwoorden op de vragen die wij bij de vorige meeting hebben gesteld. E.a. is in behandeling en komt z.s.m. onze (en dan ook jullie) kant op.

Jessica zei dat een eventuele nieuwe voorlichtingsavond voor de bewoners zoals toegezegd bij de eerste bewonersavond, niet eind januari plaats zal vinden, maar ergens later in het eerste kwartaal. Bewoners van andere alternatieve locaties hebben ook bezwaren geuit tegen het plaatsen van woonboten op hun locatie en de gemeente neemt hun bezwaren zeer serieus.

Wij zullen dus nog op de hoogte worden gebracht van deze mogelijke volgende voorlichtingsavond indien de gemeente de plannen voor de Geuzenkade toch doorzet. Wij hebben te kennen gegeven dat wij in dat geval een betere, ruimere locatie wensen en een duidelijkere agenda, zodat we daar in groten getale (met de gehele buurt) aanwezig kunnen zijn om nogmaals te tonen hoe serieus de bezwaren van de Geuzenkade zijn. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk Geuzenkade-bewoners aanwezig zijn bij die volgende informatieavond.

Nieuwe informatie voor ons was dat voor de Geuzenkade al een onderzoek heeft plaats gevonden naar natuurbescherming (bijzondere planten/dieren) en daar geen bezwaren uit naar voren zijn gekomen. Zo ‘n onderzoek is vereist in het proces van een omgevingsvergunning.

De gemeente is nu van plan om de woonboten niet jaarlijks te wisselen, maar op de wissellocatie aan te leggen voor de hele duur van de renovatie van de Da Costakade. Dit is dus een ander verhaal dan tijdens de bewonersavond toen gezegd werd dat wisselingen van woonboten meerdere keren plaats zouden vinden.

Intussen is de wissellocatie Geuzenkade voor woonboten van de Da Costakade nog steeds de enige locatie die op de website van de gemeente staat. Wij hebben geïnformeerd waarom alleen de Geuzenkade stond vermeld, maar daarop bleef het antwoord schuldig. Wij hebben verzocht dit te verwijderen of andere locaties ook toe te voegen.

We houden jullie op de hoogte van de volgende stappen.

mvg Buurtcomité 'Red de Geuzenkade'

Beantwoording vragen bewoners Geuzenkade

Verzoek bewoners om tekstwijzigingen verslag bewonersavond Geuzenkade incl. reactie

Verslag bewonersavond tijdelijke wissellocatie Bilderdijkkade

Aangevuld verslag bewonersavond tijdelijke wissellocatie Geuzenkade - 06 nov '19

2020-01-16

notulen van voorlichtingsavond 6 november en aanpassingen voorgesteld door het Buurtcomité

Geachte bewoners van de Geuzenkade (buurt),

Afgelopen week ontvingen wij de notulen van de bewonersvoorlichtingsavond die plaatsvond op 6 november. Deze notulen zijn opgesteld door mevrouw Ter Maat de omgevingsmanager werkzaam bij de gemeente.

+Read more...

Wij hebben in daarop met het buurtcomite een reactie gestuurd met opmerkingen en aanpassingen m.b.t. de notulen. Er zijn ons inziens hier en daar bewoordingen gebruikt die niet overeenkomen met de zorgen van de buurtbewoners welke op die avond zijn geuit. Wij hebben mevrouw Ter Maat verzocht de notulen aan te passen of onze opmerkingen als addendum toe te voegen. Mevrouw Ter Maat heeft toegezegd deze te bekijken en hierop terug te komen in januari.

Hieronder vindt u de notulen en onze voorgestelde aanpassingen:

Notulen voorlichtingsavond als pdf

Aangepaste notulen voorlichtingsavond als pdf

Wij houden jullie op de hoogte!

mvg Buurtcomité 'Red de Geuzenkade'

2019-12-20