U, de petitionaris
Def image 2021 08 05 at 16.09.35

Géén windmolens tussen Waalre-Noord, Voldijn en Hanevoet

1.451 ondertekeningen

Bewoners maken zich zorgen over het plaatsen van windmolens (tot 250 meter hoog) bij HTC omdat:

  • De gemeenteraad van Waalre akkoord is gegaan met deze plannen
  • Hierdoor overlast kan ontstaan voor bewoners
  • Het plaatsen van windmolens op land onnodig is volgens klimaatorganisatie Urgenda.

Petitie

Wij

Huidige en toekomstige bewoners van de gemeenten Waalre en Eindhoven

 

constateren

  • Dat Gemeente Waalre vindt dat de bewoners achter de doelen van de Regionale Energie Transitie moeten staan maar dit niet heeft getoetst bij bewoners.

  • Dat uit onderzoek is gebleken dat van alle RES-zoekgebieden in de regio het gebied rondom HTC de grootste overlast voor omwonenden zal geven (1600 gezinnen binnen 1 km)

  • Dat er in buurlanden veel strengere normen zijn voor de afstand van windmolens tot woonhuizen dan hier gebruikt worden.

 

en verzoeken

  • De Gemeente Waalre alsnog "zoekgebied 13" uit de RES-plannen te laten verwijderen (voor het plaatsen van windmolens).

  • En dus te voorkomen dat de bewoners en de natuur de dupe worden ten gunste van de opbrengst van energiemaatschappijen.

  • Te zoeken naar andere mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in samenwerking met de bewoners.

  • Om net als in Duitsland en Denemarken géén nieuwe windmolens in de buurt van woonwijken te plaatsen.

Het antwoord

Geen windmolens in zoekgebied 13 Regionale Energie Strategie

Geen duurzame energie via windmolens in zoekgebied 13 van de Regionale Energie Strategie.

Bron: Raadsvergadering Waalre 16 december 2021

REACTIE PETITIONARIS

Vanavond, 16 december, heeft een besluitvormende vergadering van de Gemeente Waalre plaatsgevonden met twee belangrijke punten op de agenda voor ons, de Omgevingsvisie en de RES. Wij hebben goed nieuws te melden!

De gemeenteraad heeft unaniem gestemd voor een aanpassing van de Omgevingsvisie van Waalre. Deze aanpassing van de Omgevingsvisie houdt in dat er in Waalre géén ruimte is voor grootschalige opwek van energie door wind. Dat is een heel mooi resultaat! Alle partijen hebben uw stem gehoord en hebben door deze aanpassing gehoor gegeven aan uw oproep.

Daarmee is het zoekgebied 13 niet verdwenen uit de Regionale Energie Strategie maar de gemeenteraad heeft wel besloten dat er in onze regio duidelijk zal worden gemaakt dat er in Waalre géén ruimte is voor opwek van energie door grootschalige windmolens. Daarvoor wordt de regionale groep per aanvullende brief geinformeerd.

Hiermee is het zoekgebied 13 (nabij De Hogt/HTC) dat in de RES staat niet van de baan. Het zoekgebied blijft beschikbaar voor opwek van duurzame energie. Zoals eerder aangegeven, zijn wij als bewoners niet tegen het gebruik van het gebied voor het opwekken van duurzame energie maar wel tegen het plaatsen van overlastgevende windmolens in dit stedelijke gebied.

Het zoekgebied ligt op Waalres én Eindhovens grondgebied en over het Eindhovense deel heeft gemeente Waalre niets te zeggen. Dat betekent dat er op Eindhovens grondgebied nu nog steeds de mogelijkheid bestaat windmolens te plaatsen.

Daarom vinden wij het belangrijk om bij deze de Eindhovense ondertekenaars te vragen ook in actie te komen in hun eigen gemeente. Zodat de optie voor het plaatsen van windmolens ook in Eindhoven verdwijnt. Dan kunnen de gemeenten samen gaan onderzoeken welke innovatieve manieren van opwek van energie wél op deze plaats passen. Zie ook Ouderen Appèl Eindhoven.

Dank voor uw handtekening, deze heeft ons veel steun gegeven bij de gesprekken die we hebben gevoerd met de raadsleden en de wethouder.

Met vriendelijke groeten,
Bewoners Aalst-Waalre

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Waalre 
Petitieloket:
Einddatum:
31.10.2021 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Bewoners Waalre Dorp 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Geen windmolens in zoekgebied 13 Regionale Energie Strategie

Geen duurzame energie via windmolens in zoekgebied 13 van de Regionale Energie Strategie.

Bron: Raadsvergadering Waalre 16 december 2021

REACTIE PETITIONARIS

Vanavond, 16 december, heeft een besluitvormende vergadering van de Gemeente Waalre plaatsgevonden met twee belangrijke punten op de agenda voor ons, de Omgevingsvisie en de RES.

+Lees meer...

Wij hebben goed nieuws te melden!

De gemeenteraad heeft unaniem gestemd voor een aanpassing van de Omgevingsvisie van Waalre. Deze aanpassing van de Omgevingsvisie houdt in dat er in Waalre géén ruimte is voor grootschalige opwek van energie door wind. Dat is een heel mooi resultaat! Alle partijen hebben uw stem gehoord en hebben door deze aanpassing gehoor gegeven aan uw oproep.

Daarmee is het zoekgebied 13 niet verdwenen uit de Regionale Energie Strategie maar de gemeenteraad heeft wel besloten dat er in onze regio duidelijk zal worden gemaakt dat er in Waalre géén ruimte is voor opwek van energie door grootschalige windmolens. Daarvoor wordt de regionale groep per aanvullende brief geinformeerd.

Hiermee is het zoekgebied 13 (nabij De Hogt/HTC) dat in de RES staat niet van de baan. Het zoekgebied blijft beschikbaar voor opwek van duurzame energie. Zoals eerder aangegeven, zijn wij als bewoners niet tegen het gebruik van het gebied voor het opwekken van duurzame energie maar wel tegen het plaatsen van overlastgevende windmolens in dit stedelijke gebied.

Het zoekgebied ligt op Waalres én Eindhovens grondgebied en over het Eindhovense deel heeft gemeente Waalre niets te zeggen. Dat betekent dat er op Eindhovens grondgebied nu nog steeds de mogelijkheid bestaat windmolens te plaatsen.

Daarom vinden wij het belangrijk om bij deze de Eindhovense ondertekenaars te vragen ook in actie te komen in hun eigen gemeente. Zodat de optie voor het plaatsen van windmolens ook in Eindhoven verdwijnt. Dan kunnen de gemeenten samen gaan onderzoeken welke innovatieve manieren van opwek van energie wél op deze plaats passen. Zie ook Ouderen Appèl Eindhoven.

Dank voor uw handtekening, deze heeft ons veel steun gegeven bij de gesprekken die we hebben gevoerd met de raadsleden en de wethouder.

Met vriendelijke groeten,
Bewoners Aalst-Waalre

17.12.2021

Mooi resultaat!

Waalre wil geen windmolens in de buurt

Unaniem, dus alle partijen in de gemeenteraad hebben geluisterd naar de stem van de ondertekenaars!

Dank voor jullie handtekening! .

17.12.2021

Besluit in de raadsvergadering Waalre op 14 december 2021

Morgenavond, 14 december 2021, is een belangrijke avond.

Op de agenda van de raadsvergadering staan de volgende punten

8 - A-voorstel tot vaststellen van de omgevingsvisie Waalre 10 - A-voorstel tot het vaststellen van de Regionale Energie Strategie van de Metropoolregio Eindhoven, RES 1.0 MRE

De vergadering is live te volgen via https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/8885033a-40e7-4ee3-949a-0b5a55c7c7c5

Wij hopen dat de gemeenteraad het signaal van 1438 ondertekenaars erkent! .

13.12.2021