U, de petitionaris
Petitie plaatje

Geen giga-geitenstal in Rossum

1.257 ondertekeningen

Aan de Schoofbandweg in Rossum, op de grens met Zaltbommel, is één van de grootste geitenstallen van 't land gepland. 5100 geiten dicht bij huizen, bedrijven, de stad Zaltbommel, de snelweg A2 en de N322. Onaanvaardbaar uit oogpunt van volksgezondheid, leefbaarheid en dierenwelzijn. Zeg ook nee!

Petitie

Wij

bezorgde burgers, voorvechters van mens, dier en milieu

 

constateren dat:

dat er bij dit plan sprake is van een buitenproportionele 24-uurs geitenmelkfabriek met alle gezondheidsrisico’s, stank en andere overlast (geluid, verkeer, fijnstof, etc.) van dien voor de wijde omgeving. Dat bij de laatste Q-koortsuitbraak een straal tot 5 km als risicogebied gold. Dat erkende Q-koortskenners van onder meer de GGD zich nadrukkelijk uitspreken tégen dit plan en waarschuwen dat de Coxiella-bacterie nog alom aanwezig is.

 

en verzoeken

de Maasdrielse politiek niet in te stemmen met dit plan voor een giga-geitenstal (megastal = 2760 geiten, hier gaat het om maar liefst 5100 geiten). En daarmee geen onaanvaardbare risico's te nemen voor zowel de eigen inwoners als die in onder meer Zaltbommel en Bruchem en allen die in de wijde omtrek van de beoogde locatie wonen en werken. Doe dit mens, dier en milieu niet aan. Voorkomen is beter dan genezen, zeker in dit geval.

Het antwoord

Geitenhouderij Schoofbandweg van de baan

Er komt geen geitenhouderij aan de Schoofbandweg in Rossum. Dat zijn de colleges van Maasdriel, Zaltbommel en initiatiefnemer Van der Schans overeengekomen. De gemeente Zaltbommel koopt een deel van het perceel en met gebruik van een bestaande regeling wordt alle bedrijfsbebouwing gesloopt, de bestaande bedrijfswoning krijgt een woonbestemming en naast de woning kan nog een woning worden gebouwd.

Bron: Persbericht Gemeente Maasdriel, 12 juli 2017

REACTIE PETITIONARIS

Eind april 2016 is de Stichting Fijn Wonen Schoofbandweg de online petitie ‘Geen giga-geitenstal in Rossum’ gestart waarbij de Maasdrielse politiek werd verzocht niet in te stemmen met het plan voor een stal voor 5100 geiten aan de Schoofbandweg in Rossum.

Normaliter worden bij een petitie de handtekeningen aangeboden aan de partij aan wie de petitie gericht is, in dit geval het college van B en W van Maasdriel. De noodzaak daartoe is echter weggevallen aangezien deze giga-geitenstal inmiddels van de baan is. Dit dankzij een deal van de gemeente Zaltbommel met de initiatiefnemer en de gemeente Maasdriel.

Dat neemt niet weg dat er een belangrijk signaal van deze petitie uitgaat. De Stichting Fijn Wonen Schoofbandweg heeft het college van Maasdriel per brief gevraagd dit signaal serieus te nemen, zowel nu als in de toekomst.

De online petitie is 1257 keer ondertekend. Daarnaast zijn er op papier 379 handtekeningen gezet, wat het totaal op 1636 brengt. Dit hoge aantal, zeker voor Bommelerwaardse begrippen, toont aan dat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak is, voor megastallen in het algemeen en voor een dergelijk grootschalig initiatief in de gemeente Maasdriel in het bijzonder.

Deze boodschap is, mede namens alle ondertekenaars, inmiddels overgebracht aan de gemeente.

Met dank aan eenieder die zijn handtekening heeft gezet.

Stichting Fijn Wonen Schoofbandweg

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Maasdriel 
Petitieloket:
Einddatum:
29-12-2017 
Antwoord verwacht:
12-11-2017 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Paul van Haren 
Organisatie:
Stichting Fijn Wonen Schoofbandweg 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Geitenhouderij Schoofbandweg van de baan

Er komt geen geitenhouderij aan de Schoofbandweg in Rossum. Dat zijn de colleges van Maasdriel, Zaltbommel en initiatiefnemer Van der Schans overeengekomen.

+Lees meer...

De gemeente Zaltbommel koopt een deel van het perceel en met gebruik van een bestaande regeling wordt alle bedrijfsbebouwing gesloopt, de bestaande bedrijfswoning krijgt een woonbestemming en naast de woning kan nog een woning worden gebouwd.

Bron: Persbericht Gemeente Maasdriel, 12 juli 2017

REACTIE PETITIONARIS

Eind april 2016 is de Stichting Fijn Wonen Schoofbandweg de online petitie ‘Geen giga-geitenstal in Rossum’ gestart waarbij de Maasdrielse politiek werd verzocht niet in te stemmen met het plan voor een stal voor 5100 geiten aan de Schoofbandweg in Rossum.

Normaliter worden bij een petitie de handtekeningen aangeboden aan de partij aan wie de petitie gericht is, in dit geval het college van B en W van Maasdriel. De noodzaak daartoe is echter weggevallen aangezien deze giga-geitenstal inmiddels van de baan is. Dit dankzij een deal van de gemeente Zaltbommel met de initiatiefnemer en de gemeente Maasdriel.

Dat neemt niet weg dat er een belangrijk signaal van deze petitie uitgaat. De Stichting Fijn Wonen Schoofbandweg heeft het college van Maasdriel per brief gevraagd dit signaal serieus te nemen, zowel nu als in de toekomst.

De online petitie is 1257 keer ondertekend. Daarnaast zijn er op papier 379 handtekeningen gezet, wat het totaal op 1636 brengt. Dit hoge aantal, zeker voor Bommelerwaardse begrippen, toont aan dat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak is, voor megastallen in het algemeen en voor een dergelijk grootschalig initiatief in de gemeente Maasdriel in het bijzonder.

Deze boodschap is, mede namens alle ondertekenaars, inmiddels overgebracht aan de gemeente.

Met dank aan eenieder die zijn handtekening heeft gezet.

Stichting Fijn Wonen Schoofbandweg

EINDE REACTIE

30-12-2017