You, the petitioner
Niet boren

Geen boorplatform bij Schiermonnikoog

26,086 signatures

Een Frans gaswinningsbedrijf wil een proefboortoren plaatsen 7 km ten noorden van Schiermonnikoog. Wordt er gas gevonden dan betekent dat 20 jaar lang een boortoren!

Petition

We

Bewoners, gasten en fans van het Waddeneiland Schiermonnikoog en van de Wadden als Werelderfgoed.

 

observe

dat een boortoren op slechts 7 kilometer van het eiland Schiermonnikoog zeer onwenselijk is.

 

and request

alles in het werk te stellen om de proefboring ongedaan te maken.

The answer

Deze petitie heeft een antwoord gekregen door een stemming met handopsteken over een amendement in de Tweede Kamer. De proefboringen bij Schiermonnikoog gaan door, als die slagen kan een vergunning volgen voor boren met weinig zichthinder.

Er worden geen nieuwe omgevingsvergunningen meer verleend voor het (proef)boren op de Waddeneilanden zelf, in de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, in het aangewezen werelderfgoedgebied Waddenzee en het op grond van de WRO aangewezen gebied Waddenzee. Boven Schiermonnikoog worden slechts omgevingsvergunningen verleend als medegebruik van een bestaand mijnbouwplatform niet mogelijk is en zichthinder is geminimaliseerd.

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Beste ondertekenaar,

De Tweede Kamer heeft op 7 juli 2016 nieuwe gasboringen op de Waddeneilanden, in de Waddenzee en in natuurgebieden bij de Waddenzee geblokkeerd. Dat wil zeggen in de nieuwe Mijnbouwwet! Een amendement van PvdA’er Jan Vos hierover is aangenomen. Maar... de toestemming die minister Kamp heeft gegeven om proefboringen te doen bij Schiermonnikoog blijft gehandhaafd! Voor het eiland dus geen goed nieuws!

De motie is zo geschreven dat het gaswinningsbedrijf Engie na een succesvolle proefboring bij Schiermonnikoog, grote kans maakt op een definitieve vergunning. Als er niet kan worden aangesloten op het NAM platform mag men boren op ongeveer 10 km. uit de kust. Het zicht moet dan worden geminimaliseerd. Dat laatste kan overigens alleen als je op 20 km uit de kust gaat boren. Minimaliseren is 'een rekbare term'. De voorgenomen boring op Terschelling gaat niet door! Want dat is op een Waddeneiland. VVD en de PvdA hebben dus uitgeruimd. Terschelling verbieden, maar dan Schiermonnikoog toestaan. Het is niet anders, zo lijkt.

Dank aan allen die de petitie hebben ondertekend!

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-10-03 
Answer expected:
2016-10-03 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Ed Kieckens www.schierweb.nl 
Website:

History

Signatures

Updates

Op naar de 20.000!!

Op het moment van schrijven staat de teller op 18.947 ondertekenaars. En met de minuut groeit dat aantal nog steeds.

+Read more...

Top! Met deze dag (16 juni) erbij heeft een ieder nog 4 dagen om de petitie te ondertekenen. Zegt het voort! En dank voor uw betrokkenheid!!

Hartelijke groet, Ed Kieckens www.schierweb.nl

2016-06-16

Deadline en aanbieding

Beste mensen, De uiterste datum voor het ondertekenen van de petitie is vervroegd naar 20 juni 2016. Dat heeft te maken met het aanbieden van de petitie op (waarschijnlijk) 28 juni in Den Haag.

+Read more...

Direct na 20 juni wordt er van de petitie een officieel (PDF) document gemaakt, geschikt om aan te bieden. Dank voor jullie bereidheid om te petitie te ondertekenen en te delen. Hartelijke groet, Ed Kieckens www.schierweb.nl

2016-06-15

We zijn de 14.000 voorbij!

Beste lezer,

De petitie ‘Geen boorplatform bij Schiermonnikoog’ telt op het moment van dit schrijven (14 juni 2016 om 21.05 uur) maar liefst 14148 ondertekenaars. En tekenen kan nog tot 15 juli.

Maak anderen aub ook attent op deze petitie en vraag of zij ook willen tekenen.

Het adres voor de petitie is: https://nietborenbijschier.petities.nl/

Alvast dank en hartelijke groet, Ed

Voor meer info: http://www.schierweb.nl/actueel/.

2016-06-14