You, the petitioner
Niet boren

Geen boorplatform bij Schiermonnikoog

26,086 signatures

Een Frans gaswinningsbedrijf wil een proefboortoren plaatsen 7 km ten noorden van Schiermonnikoog. Wordt er gas gevonden dan betekent dat 20 jaar lang een boortoren!

Petition

We

Bewoners, gasten en fans van het Waddeneiland Schiermonnikoog en van de Wadden als Werelderfgoed.

 

observe

dat een boortoren op slechts 7 kilometer van het eiland Schiermonnikoog zeer onwenselijk is.

 

and request

alles in het werk te stellen om de proefboring ongedaan te maken.

The answer

Deze petitie heeft een antwoord gekregen door een stemming met handopsteken over een amendement in de Tweede Kamer. De proefboringen bij Schiermonnikoog gaan door, als die slagen kan een vergunning volgen voor boren met weinig zichthinder.

Er worden geen nieuwe omgevingsvergunningen meer verleend voor het (proef)boren op de Waddeneilanden zelf, in de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, in het aangewezen werelderfgoedgebied Waddenzee en het op grond van de WRO aangewezen gebied Waddenzee. Boven Schiermonnikoog worden slechts omgevingsvergunningen verleend als medegebruik van een bestaand mijnbouwplatform niet mogelijk is en zichthinder is geminimaliseerd.

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Beste ondertekenaar,

De Tweede Kamer heeft op 7 juli 2016 nieuwe gasboringen op de Waddeneilanden, in de Waddenzee en in natuurgebieden bij de Waddenzee geblokkeerd. Dat wil zeggen in de nieuwe Mijnbouwwet! Een amendement van PvdA’er Jan Vos hierover is aangenomen. Maar... de toestemming die minister Kamp heeft gegeven om proefboringen te doen bij Schiermonnikoog blijft gehandhaafd! Voor het eiland dus geen goed nieuws!

De motie is zo geschreven dat het gaswinningsbedrijf Engie na een succesvolle proefboring bij Schiermonnikoog, grote kans maakt op een definitieve vergunning. Als er niet kan worden aangesloten op het NAM platform mag men boren op ongeveer 10 km. uit de kust. Het zicht moet dan worden geminimaliseerd. Dat laatste kan overigens alleen als je op 20 km uit de kust gaat boren. Minimaliseren is 'een rekbare term'. De voorgenomen boring op Terschelling gaat niet door! Want dat is op een Waddeneiland. VVD en de PvdA hebben dus uitgeruimd. Terschelling verbieden, maar dan Schiermonnikoog toestaan. Het is niet anders, zo lijkt.

Dank aan allen die de petitie hebben ondertekend!

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-10-03 
Answer expected:
2016-10-03 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Ed Kieckens www.schierweb.nl 
Website:

History

Signatures

Updates

Inschrijftermijn verlengd!!!

In overleg met leden van de Tweede Kamer is de temijn voor het kunnen ondertekenen verlengd!! Waarschijnlijk wordt op 20 juni wel een tussenstand in Den Haag bekend gemaakt. Maar daarna gaan we gewoon verder!

Ondertekenen blijft dus mogelijk! Zegt het voort!.

2016-06-17

Kamp ontraadt motie... Wordt hij 'bang'?

Minister Henk Kamp van Economische Zaken houdt vast aan proefboringen bij Schiermonnikoog. De VVD-bewindsman ontraadt een motie van de PvdA en GroenLinks tegen die proefboringen.

+Read more...

Die motie wordt gesteund door onder mee D66 en de Partij voor de Dieren. Kamp wijst erop dat de proefboringen niet betekenen dat er uiteindelijk ook gas wordt gewonnen bij het Schiermonnikoog (….) Hij zegt dat hij op basis van de wettelijke bepalingen op dit gebied de boringen niet kan weigeren. Kamp: 'In wetten is vastgelegd hoe wij met vergunningen in dit land omgaan. Ik moet me daar aan houden. Het is hier geen bananenrepubliek'.

PvdA-Kamerlid Jan Vos vraagt zich af wat het voor zin heeft om proef te boren als er uiteindelijk toch geen gas bij Schiermonnikoog wordt gewonnen. Ook wijst hij erop dat de Kamer heeft bepaald dat in 'Natura 2000-gebied' geen gas mag worden gewinnen. Het waddengebied valt daar onder. Dinsdag 21 juni stemt de Tweede Kamer over de motie tegen de proefboringen bij Schiermonnikoog. Er lijkt een Kamermeerderheid voor.

2016-06-16

De 20.000 gepasseerd!

Geweldig, we zijn de 20.000 gepasseerd. Ruim 20.000 mensen hebben tot nu toe de petitie ondertekend en het aantal blijft groeien.

+Read more...

Dank aan alle ondertekenaars voor ondertekenen en delen. Jullie zijn toppers! Hartelijke groet, Ed www.schierweb.nl

2016-06-16