You, the petitioner
Niet boren

Geen boorplatform bij Schiermonnikoog

26,086 signatures

Een Frans gaswinningsbedrijf wil een proefboortoren plaatsen 7 km ten noorden van Schiermonnikoog. Wordt er gas gevonden dan betekent dat 20 jaar lang een boortoren!

Petition

We

Bewoners, gasten en fans van het Waddeneiland Schiermonnikoog en van de Wadden als Werelderfgoed.

 

observe

dat een boortoren op slechts 7 kilometer van het eiland Schiermonnikoog zeer onwenselijk is.

 

and request

alles in het werk te stellen om de proefboring ongedaan te maken.

The answer

Deze petitie heeft een antwoord gekregen door een stemming met handopsteken over een amendement in de Tweede Kamer. De proefboringen bij Schiermonnikoog gaan door, als die slagen kan een vergunning volgen voor boren met weinig zichthinder.

Er worden geen nieuwe omgevingsvergunningen meer verleend voor het (proef)boren op de Waddeneilanden zelf, in de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, in het aangewezen werelderfgoedgebied Waddenzee en het op grond van de WRO aangewezen gebied Waddenzee. Boven Schiermonnikoog worden slechts omgevingsvergunningen verleend als medegebruik van een bestaand mijnbouwplatform niet mogelijk is en zichthinder is geminimaliseerd.

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Beste ondertekenaar,

De Tweede Kamer heeft op 7 juli 2016 nieuwe gasboringen op de Waddeneilanden, in de Waddenzee en in natuurgebieden bij de Waddenzee geblokkeerd. Dat wil zeggen in de nieuwe Mijnbouwwet! Een amendement van PvdA’er Jan Vos hierover is aangenomen. Maar... de toestemming die minister Kamp heeft gegeven om proefboringen te doen bij Schiermonnikoog blijft gehandhaafd! Voor het eiland dus geen goed nieuws!

De motie is zo geschreven dat het gaswinningsbedrijf Engie na een succesvolle proefboring bij Schiermonnikoog, grote kans maakt op een definitieve vergunning. Als er niet kan worden aangesloten op het NAM platform mag men boren op ongeveer 10 km. uit de kust. Het zicht moet dan worden geminimaliseerd. Dat laatste kan overigens alleen als je op 20 km uit de kust gaat boren. Minimaliseren is 'een rekbare term'. De voorgenomen boring op Terschelling gaat niet door! Want dat is op een Waddeneiland. VVD en de PvdA hebben dus uitgeruimd. Terschelling verbieden, maar dan Schiermonnikoog toestaan. Het is niet anders, zo lijkt.

Dank aan allen die de petitie hebben ondertekend!

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-10-03 
Answer expected:
2016-10-03 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Ed Kieckens www.schierweb.nl 
Website:

History

Signatures

Updates

Protest ansichtkaarten aangeboden aan Engie

Zoals u weet blijft de petitie geopend om te ondertekenen tot begin oktober 2016. Dan bezoekt minister Kamp (vermoedelijk) Schiermonnikoog en kunnen we hem het dan bereikte aantal ondertekenaars van de petitie aanbieden.

+Read more...

Ondertussen gaan andere activiteiten ook door. Zo heeft een delegatie van de brede coalitie 'Niet boren voor Schiermonnikoog' op donderdag 15 september 2016 aan de directie van energiebedrijf Engie 1538 ondertekende (protest) ansichtkaarten aangeboden. Die kaarten werden verzameld tijdens de Open markten op het eiland. Engie neemt de maatschappelijke oproep om te stoppen met de plannen voor gaswinning nabij Schiermonnikoog serieus. Maar een definitief 'Nee' is er nog niet...

Kent u mensen die de petitie nog niet hebben ondertekent? Maak ze er op attent.

2016-09-18

Wel of niet naar gas boren nabij Schiermonnikoog??

De Waddenvereniging berichtte in haar Nieuwsbrief van 8 september 2016 het volgende:

07-09-2016 Na protest op het eiland en door de Tweede Kamer, lijkt het Franse bedrijf ENGIE nu ook geen plannen meer te hebben voor de winning van aardgas bij Schiermonnikoog. De reden: ENGIE zegt dat het de komende jaren blijft zitten met miljarden kuub aardgas.

+Read more...

Volgens het bedrijf, dat aan Frankrijk en België levert, is de vraag naar aardgas afgenomen. Nu de vraag naar gas afneemt worden ENGIE´s plannen voor nieuwe gaswinning in de kwetsbare natuurgebieden rond Schiermonnikoog ook in een ander daglicht geplaatst. De hoeveelheid gas die het bedrijf wil weghalen uit de bodem rond dit Waddeneiland is minder dan de miljarden kuub gas die de Franse energiereus nu al niet meer kan verkopen.

Deze maand wordt de nieuwe Mijnbouwwet behandeld in de Eerste Kamer. De mededeling dat in Nederland te veel gas gewonnen is de afgelopen jaren zet alle politieke discussies over gaswinning in een ander daglicht. Het zou mooi zijn als deze constatering kan leiden tot een andere rol van energiebedrijven als ENGIE in het waddengebied *

Dus geen nieuwe mijnen voor het winnen van aardgas in een kwetsbaar natuurgebied. Want gas is er kennelijk te veel en ongestoorde natuur is er in Nederland te weinig.

  • Is het nu definitief afgeblazen?? We houden de vinger aan de pols!
2016-09-08

Deur op een kier...

De deur bij Engie Nederland staat op een kiertje. Zolang er gepraat wordt, neemt Engie geen boorbesluit.

+Read more...

De procedure ter voorbereiding van een proefboring wordt echter niet stop gezet. Dat is de tweeslachtige conclusie van het gesprek dat de Werkgroep Horizon Schiermonnikoog samen met anderen in Utrecht had op 17 augustus 2016 met de directie van Engie Nederland. In het aftastende overleg bleek dat directeur Ruud Bos van Engie geschrokken was van het maatschappelijke protest tegen de voorgenomen proefboring. Vanaf het eiland had de boosheid hierover in nog geen tien dagen geleid tot 27.500 digitale handtekeningen voor de petitie tegen de gasboring. Een brede coalitie van 17 milieu-organisaties met samen meer dan 2 miljoen leden had zich hierbij aangesloten. Het gezamenlijke protest bij de Tweede Kamer onder aanvoering van 20 'monniken' resulteerde in de aangenomen motie waarin de Kamer minister Kamp opriep geen toestemming te geven voor de boring. Kamp legde deze motie naast zich neer, maar het protest had veel publiciteit getrokken.

in het Utrechtse overleg kon de werkgroep dan ook constateren dat het plan Engie een grote naamsbekendheid had opgeleverd, maar wel een negatieve, gevoegd bij de slechte naam die de NAM in Groningen de hele gasindustrie heeft bezorgd. Plus nog de uitkomsten van de energie-conferentie in mei in Parijs, waarin de wereld zegt te streven naar sterke vermindering van de CO2 uitstoot. En stijging van de zeespiegel merken we op het eiland als een van de eersten. De werkgroep is daarom wel voor verduurzaming van het eiland. Engie bouwt ook in het noorden zijn duurzame tak sterk uit en betreedt de markt van de groene stroom. Dat maakt het bedrijf nog gevoeliger voor negatieve publiciteit, om van een dreigende oproep tot een consumentenboycot nog maar te zwijgen.

Veel groenminnend Nederland is fan van Schiermonnikoog. Zou het protest en die kwetsbaarheid bij Engie voor een kantelpunt zorgen? Daarom heeft de werkgroep aan Engie voorgesteld om in plaats van te boren de leiding te nemen bij de verduurzaming van het eiland. Dan zijn er alleen maar winnaars. die suggestie neemt Ruud Bos mee naar zijn bedrijf. in Parijs moet hij aftasten of afzien van de gasboring bij zijn baas, de pas benoemde Isabelle Kocher goed valt. Zij wil dat het concern vaart maakt met verduurzaming, vooral met wind- en zonne-energie. En dan moet de Chinese groot aandeelhouder nog om.

Op 17 september 2016 is er weer een gesprek met Engie. Dan worden ook de meer dan 1000 ansichtkaarten aangeboden die tijdens de strunmarkten werden getekend. Onze acties en ook de petitie gaan gewoon door!

2016-09-01