U, de petitionaris
Img 0561

Geen bebouwde eilanden in het Veerse Meer nu en in de toekomst

16.013 ondertekeningen

Een nieuw plan van de gemeente Noord-Beveland om in het Veerse Meer een eiland aan te leggen met een hotel, restaurant, villa's en bungalows. Wij zijn daar tegen omdat daarmee de publieke ruimte van het Veerse meer weer beperkt wordt. Het kan toch niet zo zijn dat een gemeente van 7000 inwoners zulke vergaande beslissingen neemt die indruisen tegen de gevoelens van heel veel Zeeuwen.

Petitie

Wij

Ondertekenaars van de petitie en Inwoners van de provincie Zeeland en andere belanghebbenden

 

constateren dat:

Dat de gemeente Noord-Beveland voornemens is om in te stemmen met de aanleg en ontwikkeling van een recreatief eiland in het Veerse Meer, waardoor de publieke ruimte en belangrijke natuurwaarden beperkt worden.

 

en verzoeken

U om af te zien van het faciliteren van het ontwikkelen van een eiland in het Veerse Meer op het grondgebied van de gemeente Noord-Beveland nu en in de toekomst.

Het antwoord

Zeeuwse Lagune definitief van de baan

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Noord-Beveland definitief nee gezegd tegen het plan om 4 eilanden met hotel restaurant appartementen en villa’s bij de Veerse Dam aan te leggen. Dankzij de inzet van de ondertekenaars van de petitie, actievoerders bij het gemeentehuis, politieke en maatschappelijke en natuurorganisaties is dit gestopt. Ook een dank voor de NBB, NB7, PVDA, SGP en CDA in de Raad die tegen gestemd hebben. De VVD en BEN waren voor. De Kustvisie Zeeland wordt volgende week ondertekent, maar wij blijven waakzaam, met name ook naar de oevers van ons mooie Veerse Meer, Oosterschelde en Westerschelde!

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Noord-Beveland 
Petitieloket:
Einddatum:
01-02-2018 
Antwoord verwacht:
01-03-2018 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Jan Kollaart 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Zeeuwse Lagune definitief van de baan

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Noord-Beveland definitief nee gezegd tegen het plan om 4 eilanden met hotel restaurant appartementen en villa’s bij de Veerse Dam aan te leggen. Dankzij de inzet van de ondertekenaars van de petitie, actievoerders bij het gemeentehuis, politieke en maatschappelijke en natuurorganisaties is dit gestopt.

+Lees meer...

Ook een dank voor de NBB, NB7, PVDA, SGP en CDA in de Raad die tegen gestemd hebben. De VVD en BEN waren voor. De Kustvisie Zeeland wordt volgende week ondertekent, maar wij blijven waakzaam, met name ook naar de oevers van ons mooie Veerse Meer, Oosterschelde en Westerschelde!

05-10-2017

4-10-2017 actie bij gemeentehuis Noord-Beveland

Op 4-10-2017 beslist de gemeenteraad van Noord-Beveland over de aanleg van Zeeuwse Lagune. Op die avond verzamelen we om 19.00 uur om een menselijk lint te leggen rond het gemeentehuis in Wissenkerke.

+Lees meer...

Komt allen! Meer informatie is te vinden op www.lintaandekust.nl Daar moet je je ook opgeven. Verder willen we de druk opvoeren. Stuur een mail naar de raadsleden. De adressen zijn te vinden op de site van gemeente Noord-Beveland. Vrijdagmorgen 29-9 vergaderen Provinciale Staten. Door aanwezig te zijn op de publieke tribune kunnen we laten zien dat we de kustbebouwing zat zijn!!

27-09-2017

Gemeenteraad Noord-Beveland vergadert opnieuw over Zeeuwse Lagune

Op 08-06-2017 vergadert de gemeenteraad van Noord_Beveland weer over de Zeeuwse Lagune, het gevaar is nog niet geweken. Er worden drie opties voorgelegd waar de Raad een keuze uit moet maken. Een van de keuzes is helemaal afzien van bebouwing op de Veerse Dam.

+Lees meer...

Dat is het voorstel waar wij voor gaan. De andere twee voorstellen bieden toch mogelijkheden om aan de Veerse dam te bouwen al of niet in afgeslankte vorm. De gemeente Noord-Beveland gaat de Kustvisie ondertekenen, waarin staat dat er niet gebouwd mag worden aan de Veerse dam. Dit wel toestaan zou dus zeer inconsequent zijn. Als u in de gelegenheid bent om de Raadsvergadering te bezoeken zou dat heel fijn zijn. We moeten dit tegen houden, net als het Bolleboos en het Brouwerseiland.

06-06-2017