You, the petitioner
Bliksemafleiderquote

Einde van de Schoolstrijd; stop religiesubsidie

307 signatures

Het boek van Lale Gül heeft artikel 23, lid 6 en 7 van de Grondwet en de uitwerking ervan in andere wetgeving opnieuw geproblematiseerd. Haar zusje gaat nu naar een islamitische school en gelukkig kon zij wel naar een gewone basisschool (en de bieb). De verkiezingsuitslag geeft nu de mogelijkheid de Schoolstrijd te winnen.

Petition

We

inwoners in Nederland die zich zorgen maken over religie in het onderwijs

 

observe

  • het moment voor het beëindigen van de Schoolstrijd de afgelopen eeuwen is aangebroken met de huidige verkiezingsuitslag
  • het huidige compromis over het onderwijs wordt altijd bedongen door een christelijke partij in de coalitie
  • internationaal is de overheidsbekostiging van 'bijzonder onderwijs' een afwijkende rare oplossing
  • ook zonder bijzonder onderwijs is het recht van ouders een eigen school te stichten in stand te houden (bijvoorbeeld voor een ander onderwijsconcept)

 

and request

bijzonder onderwijs op te heffen en alle scholen dezelfde eisen op te leggen met een nationaal seculier curriculum zonder dat de school religie mag toevoegen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2021-06-25 
Lead petitioner:
Bart de Groot 
Website:

History

Signatures

Updates

NPO Radio 1: Zorgt de vrijheid van onderwijs voor groepsdruk?

Dit is de Dag, EO: "Het veelbesproken boek van schrijfster Lale Gül, Ik ga leven, over het streng-islamitische milieu waarin ze is opgegroeid, heeft veel stof doen opwaaien afgelopen dagen. Voor journaliste en schrijfster Ronit Palache werd dit verhaal de aanleiding om de onderwijsvrijheid in Nederland opnieuw ter discussie te stellen.

+Read more...

Als het aan Palache ligt wordt artikel 23 - waar vrijheid van onderwijs wordt gewaarborgd - afgeschaft. Willem de Potter, onderwijsbestuurder van reformatorische scholen is het hiermee oneens en ziet deze keuzevrijheid juist als een groot goed."

Luister terug

Het argument van Ronit Polache is dat kinderen hun wereldbeeld baseren op drie pijlers: ouders, kerk/synagoge/moskee en school. Zelfs als je via een scherm toegang hebt met 'de buitenwereld' verandert dat de norm van de eigen gemeenschap, de mensen om je heen, niet. Minstens een van die pijlers moet een luik op de wereld geven. In haar geval waren dat alleen haar ouders tot op zekere hoogte, toch realiseerde ze zich later wat haar ontzegd is en dat bleef doorwerken.

De woordvoerder van de reformatorische scholen geeft als weerwoord dat er ook af en toe iemand van buiten komt vertellen, bijvoorbeeld over de islam, en dat kinderen via internet goed weten wat er in de wereld speelt

2021-03-31

Ronit Palache: Word wakker, íéder kind heeft recht op een luik naar de buitenwereld

In het Nederlandse onderwijssysteem staan we nog steeds knellende parallelle universums toe. En die zijn niet exclusief islamitisch, betoogt Ronit Palache in de Volkskrant van 30 maart 2021.

+Read more...
2021-03-30

Lale Gül bij Buitenhof: "moet het gesubsidieerd worden?"

Maar verwacht je een oplossing van de politiek?

Lale Gül: "We hebben dat pluriforme systeem waarin er allerlei ruimte is voor je eigen levensbeschouwing. Dat je dat kunt cultiveren.

+Read more...

Dat is mooi. Het is een democratisch recht om dat te onderwijzen aan kinderen.

Maar moet dat dan gesubsidieerd worden?"

Buitenhof, 28 maart 2021, vanaf 38'15

Maar verwacht je een oplossing van de politiek?

Maar moet je dat subsidiëren

2021-03-28