You, the petitioner
Vaktherapie petitie 1

Contracteer vaktherapie voor jeugdhulp in Zuid-Kennemerland en IJmond

672 signatures

Veel jeugdigen en ouders zijn blij met de hulp van de vrijgevestigde vaktherapeuten. De gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond hebben deze therapie uitgesloten van de aanbesteding jeugdhulp, waardoor veel jeugdigen deze hulp niet kunnen krijgen. Werken op PGB is al jaren erg ingewikkeld.

Petition

We

kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten, verwijzers en jeugdprofessionals

 

establish that:

  • dat keuzevrijheid en eigen visie van ouders voorop moet staan;
  • dat ‘praattherapie’ niet voor alle jeugdigen werkt;
  • dat ‘doe-therapie’ voor veel jeugdigen wel helpt;
  • dat vaktherapie binnen de jeugdhulp dus onmisbaar en noodzakelijk is;
  • dat verwijzers en jeugdprofessionals nu onnodig veel tijd kwijt zijn met het organiseren van deze hulp.

 

and request

  • vrijgevestigde vaktherapie per 2023 op te nemen in de gecontracteerde jeugdhulp;
  • vaktherapie als zelfstandige behandelvorm toe te voegen aan perceel 2 van de aanbesteding Jeugdhulp Zuid Kennemerland & IJmond;
  • de vrijgevestigde vaktherapeuten deel te laten uitmaken van de dialoogfase van deze aanbesteding.

The answer

Haarlem in 2023/2024

Aan de 7 wethouders in deze regio is de petitie aangeboden en de gemeente Haarlem gaat vaktherapie in 2023 en 2024 jaar contracteren als een pilot.

De andere gemeenten volgen het vormgeven van deze pilot met belangstelling.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Regio 
Petition desk:
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Terenja Dors 
Organisation:
023vaktherapeuten 

History

Signatures

Updates

Petitie in het Haarlems Dagblad

,,Het komt er in feite op neer dat een kind eerst een diagnose moet krijgen om onze behandeling vergoed te krijgen’’, zegt vaktherapeut Terenja Dors, initiatiefnemer van de petitie. ,,Wij zeggen: waarom moet een kind dat jeugdhulp nodig heeft, per se eerst een sticker opgeplakt krijgen? Wij zijn erkende jeugdhulpprofessionals, die voldoende gekwalificeerd zijn om zelfstandig jeugdhulp te bieden.’’ (..) In de petitie roepen ’kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten, verwijzers en jeugdprofessionals’ de gemeenten op de vaktherapie per 2023 als zelfstandige behandelvorm op te nemen in de gecontracteerde jeugdhulp.

+Read more...

(...)Het feit dat zoveel ouders onze petitie hebben ondertekend zegt genoeg over de urgentie.’

https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20220202_46097491

2022-02-02

Petitie aanbieden

Op 3 februari gaan we de petitie aanbieden aan de Haarlemse wethouder. We doen dit in de vergadering van de commissie samenleving.

+Read more...

Er zullen ook ouders inspreken en de vaktherapeuten ook.

Dus ondertekenen kan nog tot donderdag 3 februari 12:00

2022-01-31

Opnieuw actief!

We hebben de petitie eind december en begin januari gepauzeerd. Inmiddels is duidelijk dat de wethouder vaktherapie nog steeds niet als zelfstandige hulpvorm wil toelaten tot de gecontracteerde zorg.

+Read more...

We geven echter nog niet op en zullen de petitie weer onder de aandacht brengen om toch nog meer handtekeningen op te halen.

We hopen dat u als ondertekenaar wilt meehelpen: Als alle ondertekenaars nog 1 iemand (familielid, collega, buur) kan vinden die de vaktherapie voor jeugd ook wil ondersteunen, kunnen we ruim 1000 handtekeningen gaan aanbieden.

Alvast veel dank!

2022-01-14