U, de petitionaris
Bosw leersum 41 avu logo t p1070744

Burgerinitiatief LeefbosWestland

487 ondertekeningen

Westland is een van de kaalste gemeenten 90% is bebouwd; heeft in 2030 zelfs 300 ha te weinig openbaar groen; er is weinig aandacht voor goed groen, leefbaarheid is niet goed; Leefbos kan fungeren als een groene long, verbetert de luchtkwaliteit, mensen gaan bewegen, worden gezonder en gelukkiger.

Petitie

Wij

Burgerinitiatief LeefbosWestland

Groei & Bloei Westland/Aad van Uffelen

Burgers gemeente Westland

 

constateren

  • dat Westland tot de kaalste gemeenten van Nederland behoort;
  • dat Westland in 2030 een achterstand aan openbaar groen, parken en bos heeft van ruim 300 ha;
  • dat 90 % van Westland is bebouwd, er te weinig aandacht is voor goed openbaar groen en recreatiegroen, daarom is de leefbaarheid niet goed;
  • dat het Leefbos kan fungeren als een groene long, waardoor de luchtkwaliteit verbeterd, mensen gaan bewegen, gezonder en gelukkiger worden.

 

en verzoeken

  • voldoende groen te realiseren dat bijdraagt aan leefbaarheid, gezondheid, woonplezier.

  • Te erkennen dat meer en beter groen een buffer is tegen bebouwing/luchtverontreiniging.

  • Structureel meer te investeren in groen: Bij de grote dorpen een recreatiebos te maken van 20 ha. De aanleg van een kernbos (leefbos) in het hart van Westland van minimaal 50 ha waarin ook in de natuur begraven mogelijk is.

  • Burgers te betrekken bij de plannen.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Westland 
Petitieloket:
Einddatum:
15.12.2016 
Petitionaris:
Aad van Uffelen 
Organisatie:
Burgerinitiatief LeefbosWestland 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Data behandeling petitie leefboswestland bekend

Goed nieuws voor de petitie LeefbosWestland! De handtekeningen check is door de gemeente voltooid en er zijn voldoende handtekeningen van mensen die wonen in Westland. Daarnaast is het Presidium akkoord met het voorstel het burgerinitiatief te agenderen voor de komende raad van 13 december.

Het traject zal er als volgt uitzien:

+Lees meer...

Raadsvergadering 13 december 2016: besluit over of het burgerinitiatief in behandeling genomen zal worden

  1. Raadscommissievergadering Ruimte 9 februari 2017: inhoudelijke bespreking (al dan niet met een advies van het College)

  2. Raadsvergadering 21 februari 2017: inhoudelijke beraadslaging en besluitvorming inzake het burgerinitiatief

Nu hopen wij ook dat wij steun krijgen, ook bij deze gemeenteraadsvergaderingen, iedereen is welkom om dit traject bij te wonen. Belangrijkste zijn 2 en 3

Zegt het voort, zegt het voort...

08.12.2016

Petitie LeefbosWestland is ingediend bij de gemeenteraad

Met succes zijn voldoende handtekeningen opgehaald om de petitie LeefbosWestland te mogen aanbieden aan de gemeenteraad van Westland. Dat is inmiddels gebeurd. Wij danken alle ondertekenaars voor hun steun en melden dat deze petitie zal worden gesloten.

U kunt het hele plan LeefbosWestland zelf lezen of downloaden op de site van Groei&Bloei Westland De aanbiedingsteksten van Anneke Duyvesteijn en Aad van Uffelen alsmede de de link naar het document LeefbosWestland zijn daar te vinden.

http://westland.groei.nl/index.php?id=84296

Nogmaals dank U kunt op facebook LeefbosWestland of de site van Groei&Bloei westland of op Twitter meer lezen de komende tijd hoe het met de petitie vergaat. .

08.12.2016

Aanbieding petitie

De petitie wordt dinsdagavond 15 november om 18.45 uur aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester van der Tak.

Wij hopen op nog meer handtekeningen, dus deel en stimuleer ook anderen te tekenen. Op 15 november gaan wij het plan bekend maken. Aad.

11.11.2016