You, the petitioner
Thumbnail image0

Betaalbaar wonen in Schalkwijk

514 signatures

Bij woningbouwprojecten in Schalkwijk behoren veel van de te bouwen woningen tot de duurdere categorie. Dit is voor starters en jonge gezinnen niet te betalen. Jongeren moeten daardoor buiten het dorp hun heil zoeken. De leefbaarheid van het dorp Schalkwijk komt hierdoor ernstig onder druk te staan.

Petition

We

starters, jonge gezinnen en senioren uit Schalkwijk en zij die met hen sympathiseren

 

observe

  • dat er in Schalkwijk wel wordt gebouwd, maar dat veel van de te bouwen woningen voor starters, jonge gezinnen en ook senioren niet te betalen zijn,
  • dat de behoefte aan betaalbare woningen onder bovengenoemde doelgroep groot is,
  • dat we met lede ogen zien dat vooral jonge mensen noodgedwongen uit Schalkwijk moeten vertrekken,
  • dat dit de leefbaarheid van de kleine kern niet ten goede komt,

 

and request

de gemeente Houten haast te maken met betaalbare woningen in Schalkwijk voor starters, jonge gezinnen en senioren op een zo kort mogelijk termijn.

The answer

Overhandigd op 4 november 2020

De petitie is op 4 november 2020 overhandigd aan de wethouder.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Houten 
Petition desk:
Closing date:
02-11-2020 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Ben van der Werf 
Organisation:
Initiatiefgroep Betaalbaar Wonen in Schalkwijk 
Website:

History

Signatures

Updates

Overhandigd op 4 november 2020

De petitie is op 4 november 2020 overhandigd aan de wethouder.

06-11-2020

Contact zoeken

Op dit moment zijn er 320 ondertekenaars van de petitie. Een mooi resultaat, maar we zijn er nog niet.

+Read more...

De actie loopt tot 3 november. We gaan ernstig ons best doen om nog meer handtekeningen te verzamelen onder het motto: hoe meer, hoe sterker we staan naar wethouder en politieke partijen. Daarbij kunnen we jullie hulp goed gebruiken. Zijn er familieleden, vrienden en kennissen die de petitie zouden willen tekenen? Wil je dan de petitie onder hun aandacht brengen? Alvast bedankt. Dan nog één dingetje: sommigen van jullie schrijven bij de ondertekening een vraag of opmerking. Wij zien echter wel de naam en de opmerking, maar niet het e-mailadres. Neem daarom contact met ons op via: info@betaalbaarwonenschalkwijk.nl .

Initiatiefgroep Betaalbaar Wonen in Schalkwijk

14-10-2020