U, de petitionaris
Thumbnail image0

Betaalbaar wonen in Schalkwijk

514 ondertekeningen

Bij woningbouwprojecten in Schalkwijk behoren veel van de te bouwen woningen tot de duurdere categorie. Dit is voor starters en jonge gezinnen niet te betalen. Jongeren moeten daardoor buiten het dorp hun heil zoeken. De leefbaarheid van het dorp Schalkwijk komt hierdoor ernstig onder druk te staan.

Petitie

Wij

starters, jonge gezinnen en senioren uit Schalkwijk en zij die met hen sympathiseren

 

constateren

 • dat er in Schalkwijk wel wordt gebouwd, maar dat veel van de te bouwen woningen voor starters, jonge gezinnen en ook senioren niet te betalen zijn,
 • dat de behoefte aan betaalbare woningen onder bovengenoemde doelgroep groot is,
 • dat we met lede ogen zien dat vooral jonge mensen noodgedwongen uit Schalkwijk moeten vertrekken,
 • dat dit de leefbaarheid van de kleine kern niet ten goede komt,

 

en verzoeken

de gemeente Houten haast te maken met betaalbare woningen in Schalkwijk voor starters, jonge gezinnen en senioren op een zo kort mogelijk termijn.

Het antwoord

Reactie wethouder op betaalbaar wonen in Schalkwijk

Antwoord van wethouder Hilde de Groot in een gesprek bij de overhandiging:

 • De petitie geeft het duidelijke signaal af dat een groot deel van de Schalkwijkers betaalbare woningen in Schalkwijk wil op een zo kort mogelijk termijn.
 • Het is een petitie met een positieve boodschap: Dit is wat we willen! De meeste petities beschrijven wat men niet wil.
 • Wethouder onderschrijft de petitie van harte. Het is wat de gemeente Houten ook wil.
 • Het is om deze reden dat de wethouder in de Ruimtelijke Koers heeft opgenomen dat het college in 2021 met een concreet voorstel voor woningbouwlocatie(s) in Schalkwijk en 't Goy wil komen. Deze toevoeging kan de initiatiefgroep zien als een concreet gevolg van hun inspanningen!
 • De wethouder wil vervolgens de vaart erin houden door in hetzelfde jaar Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht te verzoeken om de rode contour te verruimen, zodat woningbouw op deze locatie(s) ook mogelijk wordt gemaakt.
 • Het is evenwel duwen en trekken. Binnen de rode contour heeft de gemeente meer af te dwingen (30% betaalbaar) dan erbuiten. Het is fijn dat inwoners mee duwen!

REACTIE PETITIONARIS

De door ons opgestarte petitie is in totaal 514 keer ondertekend! Daar zijn we uiteraard heel blij mee! Dank aan allen die de petitie ondertekend hebben. Het is een steun in onze rug en een duidelijke boodschap aan de Houtense politiek: (ex-)Schalkwijkers staan achter het verzoek om in Schalkwijk op korte termijn betaalbare woningen te realiseren voor starters, jonge gezinnen en senioren. De petitie is op 4 november via MS teams digitaal aan wethouder Hilde de Groot overhandigd. Op verzoek van de gemeente is het overhandigen nog eens dunnetjes overgedaan in de vlog van de wethouder. Zo krijgt de petitie de aandacht die het verdient.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Houten 
Petitieloket:
Einddatum:
02-11-2020 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Ben van der Werf 
Organisatie:
Initiatiefgroep Betaalbaar Wonen in Schalkwijk 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Reactie wethouder op betaalbaar wonen in Schalkwijk

Antwoord van wethouder Hilde de Groot in een gesprek bij de overhandiging:

 • De petitie geeft het duidelijke signaal af dat een groot deel van de Schalkwijkers betaalbare woningen in Schalkwijk wil op een zo kort mogelijk termijn.
 • Het is een petitie met een positieve boodschap: Dit is wat we willen! De meeste petities beschrijven wat men niet wil.
 • Wethouder onderschrijft de petitie van harte. Het is wat de gemeente Houten ook wil.
 • Het is om deze reden dat de wethouder in de Ruimtelijke Koers heeft opgenomen dat het college in 2021 met een concreet voorstel voor woningbouwlocatie(s) in Schalkwijk en 't Goy wil komen.
+Lees meer...

Deze toevoeging kan de initiatiefgroep zien als een concreet gevolg van hun inspanningen! - De wethouder wil vervolgens de vaart erin houden door in hetzelfde jaar Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht te verzoeken om de rode contour te verruimen, zodat woningbouw op deze locatie(s) ook mogelijk wordt gemaakt. - Het is evenwel duwen en trekken. Binnen de rode contour heeft de gemeente meer af te dwingen (30% betaalbaar) dan erbuiten. Het is fijn dat inwoners mee duwen!

REACTIE PETITIONARIS

De door ons opgestarte petitie is in totaal 514 keer ondertekend! Daar zijn we uiteraard heel blij mee! Dank aan allen die de petitie ondertekend hebben. Het is een steun in onze rug en een duidelijke boodschap aan de Houtense politiek: (ex-)Schalkwijkers staan achter het verzoek om in Schalkwijk op korte termijn betaalbare woningen te realiseren voor starters, jonge gezinnen en senioren. De petitie is op 4 november via MS teams digitaal aan wethouder Hilde de Groot overhandigd. Op verzoek van de gemeente is het overhandigen nog eens dunnetjes overgedaan in de vlog van de wethouder. Zo krijgt de petitie de aandacht die het verdient.

11-12-2020

Overhandigd op 4 november 2020

De petitie is op 4 november 2020 overhandigd aan de wethouder.

06-11-2020

Contact zoeken

Op dit moment zijn er 320 ondertekenaars van de petitie. Een mooi resultaat, maar we zijn er nog niet.

+Lees meer...

De actie loopt tot 3 november. We gaan ernstig ons best doen om nog meer handtekeningen te verzamelen onder het motto: hoe meer, hoe sterker we staan naar wethouder en politieke partijen. Daarbij kunnen we jullie hulp goed gebruiken. Zijn er familieleden, vrienden en kennissen die de petitie zouden willen tekenen? Wil je dan de petitie onder hun aandacht brengen? Alvast bedankt. Dan nog één dingetje: sommigen van jullie schrijven bij de ondertekening een vraag of opmerking. Wij zien echter wel de naam en de opmerking, maar niet het e-mailadres. Neem daarom contact met ons op via: info@betaalbaarwonenschalkwijk.nl .

Initiatiefgroep Betaalbaar Wonen in Schalkwijk

14-10-2020