U, de petitionaris
Ossendrechtinactie

Beperk windturbines Ossendrecht

182 ondertekeningen

Eneco wil vlakbij Ossendrecht vijf Mega-windturbines plaatsen die 183 meter hoog mogen worden. Het gaat om de Kabeljauwpolder, ten westen van de snelweg A4. Vijf turbines hoger dan de kerncentrale van Doel!

Petitie

Wij

inwoners van Ossendrecht, Calfven, Woensdrecht en omstreken

 

constateren dat:

  • Dat windturbines van 183 meter hoog in de Kabeljauwpolder bij Ossendrecht een grote aanslag zijn op ons woongenot.

  • Dat windturbines van 183 meter hoog niet samenvallen met de skyline van het Antwerps havengebied.

  • Dat windturbines van 183 meter hoog niet op slechts 2 kilometer afstand van Ossendrecht horen te staan.

  • Wij zijn bezorgd om overlast van knipperende verlichting, waardevermindering van woningen en horizonvervuiling.

 

en verzoeken

De gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht beperkingen te stellen aan de hoogte van de windturbines, waarbij de maximale tiphoogte van deze turbines niet meer dan 140 meter zal bedragen, zodat de impact op de omgeving beperkt wordt.

Het antwoord

Windturbinepark Ossendrecht GAAT NIET DOOR!

De komst van vijf hoge windturbines langs de Kabeljauwbeek ten zuiden van Ossendrecht is van de baan. Dat is woensdag 13 december 2017 bekend geworden.

Het beroep wat natuurvereniging Namiro instelde bij de Raad van State is gegrond verklaard. Op 15 december 2016 stelde de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht het bestemmingsplan vast dat de komst van de windturbines mogelijk maakte. Dat besluit is nu vernietigd. De lokale partijen AKT en D’66 stemden destijds tegen het bestemmingsplan.

Energiebedrijf Eneco wilde ten westen van de A4 windturbines bouwen met een tiphoogte van 183 meter. Lang niet alle inwoners waren gediend van de hoge objecten. Zo werd een petitie tegen de komst van de windturbines door 172 omwonenden ondertekend. Natuurvereniging Namiro pleitte voor lagere windturbines, maar de gemeente wilde het plan niet aanpassen. Daarop stapte Namiro naar de Raad van State. Die oordeelt dat de meest westelijke windturbine de grens van het Natuur Netwerk Brabant overschrijd.

Wij willen alle ondertekenaars van de petitie nogmaals danken voor hun steun!

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Woensdrecht 
Petitieloket:
Einddatum:
16-12-2016 
Antwoord verwacht:
15-03-2017 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Edwin Otto 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Windturbinepark Ossendrecht GAAT NIET DOOR!

De komst van vijf hoge windturbines langs de Kabeljauwbeek ten zuiden van Ossendrecht is van de baan. Dat is woensdag 13 december 2017 bekend geworden.

Het beroep wat natuurvereniging Namiro instelde bij de Raad van State is gegrond verklaard.

+Lees meer...

Op 15 december 2016 stelde de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht het bestemmingsplan vast dat de komst van de windturbines mogelijk maakte. Dat besluit is nu vernietigd. De lokale partijen AKT en D’66 stemden destijds tegen het bestemmingsplan.

Energiebedrijf Eneco wilde ten westen van de A4 windturbines bouwen met een tiphoogte van 183 meter. Lang niet alle inwoners waren gediend van de hoge objecten. Zo werd een petitie tegen de komst van de windturbines door 172 omwonenden ondertekend. Natuurvereniging Namiro pleitte voor lagere windturbines, maar de gemeente wilde het plan niet aanpassen. Daarop stapte Namiro naar de Raad van State. Die oordeelt dat de meest westelijke windturbine de grens van het Natuur Netwerk Brabant overschrijd.

Wij willen alle ondertekenaars van de petitie nogmaals danken voor hun steun!

13-12-2017

Raad van State ontvangt twee beroepschriften over voorgenomen windpark bij Ossendrecht

Als vervolg op de petitie "beperk windturbines Ossendrecht" is er in maart 2017 door inwoners van Ossendrecht een beroepschrift ingediend bij de Raad van State. Er worden kanttekeningen gemaakt bij het door de gemeenteraad goedgekeurde bestemmingsplan.

+Lees meer...

Het is nog niet bekend wanneer het beroepschrift zal worden behandeld.

Ook Natuurvereniging Namiro is naar de Raad van State gestapt om de komst van het windpark Kabeljauwbeek bij Ossendrecht tegen te houden.

De Woensdrechtse Bode schrijft er het volgende over: “We zijn niet tegen windenergie als alternatieve energie, maar vinden de maximale toegestane tiphoogte van 183 veel te hoog”, verklaart voorzitter Jim de Blank.

Namiro maakte al eerder bezwaar tegen de komst van de vijf windmolens, die komen langs de Kabeljauwbeek op de grens tussen Ossendrecht en het Schelde-Rijnkanaal. Volgens het bestemmingsplan krijgt Eneco als ontwikkelaar de mogelijkheid om turbines te plaatsen die tot een hoogte van 183 zullen reiken.

Een woordvoerder van Eneco bevestigde in 2014 al dat het energiebedrijf een type turbine met een tiphoogte van 179 in overweging heeft. Die hoogte reikt voor Namiro veel te ver.

“We zouden vijf Euromasten in onze achtertuin krijgen. Niets in de omgeving is zo hoog als deze windturbines. De koeltorens van Doel zijn tien meter lager, maar staan twintig kilometer verderop. De affakkelinstallatie van BASF is ‘slechts’ 120 meter hoog en staat honderden meters naar achter. Beide domineren nu al de hele omgeving”, vindt De Blank.

Suggestie

Namiro deed de gemeente daarom eerder al de suggestie om een hoogte van maximaal 140 meter op te nemen. Dat komt overeen met de hoogte van de bestaande windmolens in het Antwerpse havengebied en in de Anna-Mariapolder. “De opbrengsten van een molen met een tiphoogte van 140 meter is nagenoeg gelijk aan die van 183 meter”, aldus De Blank.

De gemeenteraad ging daarin echter niet mee en heeft de hoogte op 183 meter laten staan. Omdat de gemeente en Namiro ook verschillen over de toepassing van de Flora- en Faunawet en het feit dat het bestemmingsplan niet overeenkomt met de Verordening Ruimte van de provincie stapt Namiro opnieuw naar de Raad van State.

Tweede beroep

Het is voor de natuurvereniging al het tweede beroep bij de Raad van State in twee jaar tijd. In 2015 lukte het Namiro nog om een streep door de plannen te krijgen, omdat de Kabeljauwbeek niet als zoeklocatie voor windenergie was aangemerkt in de Verordening Ruimte. De provincie liet daarom afgelopen zomer weten haar Verordening te willen aanpassen, waardoor Eneco de plannen toch wil doorzetten.

30-03-2017

Windturbinepark Kabeljauwbeek mag er komen

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdagavond 15 december 2016 het bestemmingsplan Windpark Kabeljauwpolder aangenomen. Voorafgaand werd de petitie met (tot dan toe) 172 ondertekeningen overhandigd aan burgemeester Steven Adriaansen.

+Lees meer...

De namen van de anonieme ondertekenaars zijn op de petitie onleesbaar gemaakt. Alle ondertekenaars worden hartelijk bedankt.

De initiatiefnemers van de petitie gaan bekijken of een procedure via de Raad van State mogelijk is.

De website Regioactueel.nl heeft een artikel over de petitie en het besluit in de gemeenteraad gepubliceerd:

http://www.regioactueel.nl/hoogerheide/voorstel-windturbinepark-kabeljauwbeek-ondanks-petitie-aangenomen

16-12-2016