U, de petitionaris
1 toegangshek

Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg in Naaldwijk

951 ondertekeningen

Het bestuur van de St. Adrianusparochie in Naaldwijk wil de katholieke begraafplaats aan de Dijkweg ruimen. In de plaats van de 400 graven van parochianen komt er tijdelijk een grasveld en later wellicht/ongetwijfeld een flatgebouw.

Petitie

Wij

Naaldwijkers, Westlanders en alle anderen die het voortbestaan van deze katholieke begraafplaats uit 1828 ter harte gaat,

 

constateren dat:

  • dat Westland én Naaldwijk weinig cultureel erfgoed hebben;
  • dat dit een uniek monument van het katholieke leven van Naaldwijk is;
  • dat de begraafplaats onderdeel is van het historische dorpsgezicht;
  • dat de begraafplaats een van de laatste groene oases in het centrum is;
  • dat de begraafplaats van grote emotionele waarde is voor Naaldwijkers en nabestaanden;
  • dat de begraafcultuur onder druk staat: behoud is een zaak van algemeen belang

 

en verzoeken

het college van B & W van de gemeente Westland en het bestuur van de St. Adrianusparochie in Naaldwijk de handen ineen te slaan om - met hulp van alle andere betrokkenen - deze begraafplaats als gemeentelijk monument te behouden en samen te streven naar restauratie en goed onderhoud, met maximaal groen in het dorpscentrum. Voor een goed leefklimaat!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Westland 
Petitieloket:
Einddatum:
01-01-2025 
Petitionaris:
Korrie Korevaart 
Organisatie:
Genootschap Oud Westland Terebinth 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Aanvragers monumentenstatus gaan in beroep

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland heeft op 5 februari 2024 opnieuw laten weten dat het de begraafplaats aan de Dijkweg niet monumentwaardig vindt. B & W hebben de hun eerdere motivering aangepast, dat wel.

+Lees meer...

Maar Erfgoedvereniging Heemschut, gesteund door stichting Terebinth, het Cuypersgenootschap en het Genootschap Oud-Westland, hebben op 14 maart beroep aangetekend. Volgens Heemschut c.s. wordt de beschikking niet gedragen door een deugdelijke motivering. Zij betwisten met name de basis van de beschikking, de geactualiseerde waardenstelling van bureau Dorp, Stad en Land (DSL) van 15 juni 2022, en scharen zich achter het advies van de Commissie Bezwaren Westland van 9 maart 2022 om het bezwaar ontvankelijk en gegrond te verklaren. Volgens de Commissie voldeed de primaire beschikking destijds niet aan de eisen van een deugdelijke motivering en belangenafweging: er valt het nodige af te dingen op het herziene rapport van DSL. Bovendien zijn de bezwaren van de R.K.-parochie niet concreet: er is immers alleen sprake van een mogelijk in de toekomst te nemen besluit over verkoop. Dat besluit is nog niet genomen, laat staan dat er concrete afspraken zijn gemaakt over een nieuwe invulling van het perceel. En ten slotte: er is niet onderzocht of de financiële bezwaren van de R.K.-parochie door de voorstellen van de bezwaarmakers kunnen worden ondervangen. De Rechtbank te Den Haag zal nu uitsluitsel moeten geven.

28-03-2024

B & W Westland wijst aanvraag voor monumentenstatus af d.d. 30 januari

Deze week heeft B & W een negatief besluit genomen over de aanvraag van de gemeentelijke monumentenstatus voor de R.K. Begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk.

+Lees meer...

De aanvragers (Genootschap Oud Westland, Terebinth, Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap) zijn in afwachting van het bericht met de exacte motivering van B & W. Vooralsnog wekt het meer dan verbazing dat B & W opnieuw tegen de positieve adviezen van de eigen Monumentencommissie ingaat. Het College geeft geen blijk van besef van de historische waarde van deze plek. Of van de waarde van burgerparticipatie. Wordt vervolgd.

01-02-2024

Allerzielen op het kerkhof aan de Dijkweg

B & W van Westland denken nog steeds na. Intussen wordt het herfst, en komt Allerzielen alweer dichtbij.

+Lees meer...

Op zaterdag 28 oktober maken we het kerkhof netjes, uit respect voor de geschiedenis en de mensen die er zijn begraven. Zie de facebookpagina van Terebinth.

26-10-2023