You, the petitioner
Img 20210621 180034

Behoud parkeerplaatsen TU Delft

120 signatures

 • TU Delft wil op termijn alle parkeervelden op maaiveld opheffen en verplaatsen naar parkeergarages met gereguleerd parkeren.
 • Hierdoor verdwijnen ook de parkeervelden rondom het complex Korvezeestraat (111 parkeerplaatsen), het parkeerveld tussen de Korvezeestraat en Drebbelweg (120 parkeerplaatsen), de twee parkeervelden achter de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI hoogbouw) en het parkeerveld achter de laagbouw van EWI.
 • Het is volgens de TU Delft de bedoeling dat er 300 openbare parkeerplaatsen overblijven op de campus voor bewoners (i.v.m. de loopafstand van 400 meter).

Petition

We

Wij autobezitters, bezoekers en bewoners van de Korvezeestraat-Balthasar van der Polweg in Delft, studenten van de TU Delft, de Haagse Hogeschool en Inholland.

 

observe

 • Dat werknemers, studenten en bezoekers in de toekomst (mogelijk betaald) moeten parkeren in parkeergarages (P-Rotterdamsewg, P-Sports, P-Aula, P-TNW-Zuid) en de resterende openbare parkeerplaatsen.
 • De reële mogelijkheid bestaat dat autobezitters van de Balthasar van der Polweg/Korvezeestraat en Drebbelweg ten gevolge van het plan in de toekomst géén dan wel een stuk minder gebruik kunnen maken van de overblijvende parkeerplaatsen rondom de Korvezeestraat, omdat anderen dan gaan parkeren op de dan schaars geworden openbare parkeerplekjes dicht bij de bestemming waar men moet zijn.
 • Dat het voorstel waar gemeente Delft/TU Delft aan werken ook zou kunnen luiden ‘niets doen’.
 • Dan zijn er alvast 231 parkeerplaatsen (111 + 120 pp) gered.
 • Samen met de al bestaande 134 parkeerplaatsen op het kavel van de Korvezeestraat is het probleem dan opgelost.

 

and request

 • U deze petitie te ondertekenen als u tegen het verdwijnen van de hierboven genoemde parkeervelden bent.
 • Ons alternatief om alles bij het oude te laten met een handtekening te ondersteunen.
 • Wij hebben op het moment van het plaatsen van deze petitie al 170 handtekeningen op papier hebben opgehaald.
 • Help ons de 300 handtekeningen te halen: het symbool van de 300 parkeerplaatsen die volgens de TU Delft voor de bewoners op de campus behouden blijven.
 • N.B: Als u de papieren petitie al heeft ondertekend wordt u verzocht deze elektronische petitie NIET te ondertekenen.
 • De handtekeningen zullen eind juni 2021 via de griffie van de gemeente Delft ter kennisneming aan de gemeenteraad van Delft worden aangeboden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Delft 
Petition desk:
Closing date:
2021-09-06 
Lead petitioner:
Geert-Jan Bergers 
Organisation:
Op persoonlijke titel 

History

Signatures

Updates

Stand op 26.06.2021

Geachte heer, mevrouw,

De stand voor de petitie 'Behoud parkeervelden deelgebied Midden-Leeghwater' is vandaag (zaterdag 26 juni 2021, 17.09 uur): Papieren handtekeningen: 252. (+2). Ondertekeningen petitie.nl: 86.

+Read more...

(+ 12), Totaal: 338. Ook vandaag weer bedankt voor uw steun.

Met vriendelijke groet,

Geert-Jan Bergers

2021-06-26

Stand op 25.06.2021 (2)

Geachte ondertekenaars,

De stand voor vandaag (vrijdag 25 juni 2021, 17.54 uur) is: Papieren handtekeningen: 250. Ondertekeningen petities.nl: 74. Totaal: 324 handtekeningen..

2021-06-25

Stand op 25.06.2021

Geachte heer, mevrouw,

Dankzij uw fantastische medewerking heeft de petitie inmiddels (14.48 uur) de grens van 300 handtekeningen bereikt.

Er zijn 229 papieren handtekeningen en 71 ondertekeningen via petities.nl.

De einddatum van deze petitie is 29.06.2021.

Als u de papieren versie of de elektronische versie nog NIETt heeft ondertekend en u bent het eens met deze petitie zou ik u willen verzoeken om te blijven tekenen.

Ik hoop u tussen 17.00 en 18.00 uur verder te informeren.

Met vriendelijke groet,

Geert-Jan Bergers

.

2021-06-25