U, de petitionaris
Ts 20140606 mentorschap 0171

Behoud landelijke functies Mentorschap Nederland

649 ondertekeningen

Mentoren bieden vertegenwoordiging van personen die niet zelf hun belangen kunnen behartigen en geen familie hebben die dit kan. Mentorschap Nederland steunt bij kennisdeling, kwaliteitsborging en voorlichting. Door gebrek aan middelen dreigt afbouw. Dat moet voorkomen worden.

Petitie

Wij

Mentoren, werkzaam vanuit de stichtingen Mentorschap, aangesloten bij Mentorschap Nederland.

 

constateren dat:

Wij samen borg staan voor goed mentorschap. Wij doen dat door ons als vrijwilliger in te zetten, met ondersteuning door de regionale stichtingen mentorschap middels scholing en uitwisseling van kennis en ervaring.Voor deze stichtingen is de landelijke steun bij kwaliteitsbevordering, voorlichting, pr, besturing en bedrijfsvoering essentieel.

 

en verzoeken

De rijksoverheid structureel middelen beschikbaar te stellen voor voortzetting van de landelijke functies van Mentorschap Nederland.

Het antwoord

Subsidie toegekend aan Mentorschap Nederland

De petitie is aangeboden op 14 april 2015 en heeft ook effect gehad. De landelijke steunfunctie mentorschap is behouden gebleven doordat het ministerie van VWS subsidie heeft toegekend.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
15-03-2016 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Anne Slingerland 
Organisatie:
Stichtingen Mentorschap 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Subsidie toegekend aan Mentorschap Nederland

De petitie is aangeboden op 14 april 2015 en heeft ook effect gehad. De landelijke steunfunctie mentorschap is behouden gebleven doordat het ministerie van VWS subsidie heeft toegekend. .

14-04-2015